Doorstroomgroepen zorgen voor goede start kleuters

Foto: Fotostudio Wierd

Onderzoeksbureau geeft GO! Kinderopvang en Stichting SchOOL een pluim

Lelystad – De doorstroomgroepen op basisschool de Poolster, de Vuurtoren en de Optimist zorgen voor een betere start van kleuters in het basisonderwijs. Kinderen met een groot risico op achterstand profiteren het meest van het aanbod. Dit blijkt uit de evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sardes. Dinsdag 14 januari stonden GO! Kinderopvang, Stichting SchOOL en de gemeente Lelystad in Atolplaza stil bij het positieve resultaat.

Wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad: ‘Het is mooi om te zien hoe trots en betrokken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de doorstroomgroepen zijn. Hun aanpak werkt! Kinderen krijgen in de doorstroomgroepen de kans om hun talenten (nu en later) in te zetten in onze samenleving. Dit is heel waardevol en hierin is dit project een voorbeeld voor veel andere gemeenten.’

Doorstroomgroepen zijn voor kinderen van 3,5 tot 4,5 jaar. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van GO! Kinderopvang en een kleuterleerkracht van Stichting SchOOL kunnen peuters en kleuters zich voorbereiden op een goede start in het basisonderwijs. De doorstroomgroepen  slaan een brug tussen voor- en vroegschool, met het doel om kleuters zonder achterstand te laten overgaan van groep 2 naar groep 3.

We voegen écht iets toe

GO! Kinderopvang en Stichting SchOOL namen in 2015 het initiatief tot een eerste doorstroomgroep en ontwikkelden het unieke concept de afgelopen jaren door. ‘We hebben gepionierd en het is ontzettend fijn dat de conclusies van het onderzoeksbureau ons gevoel bevestigt: we voegen écht iets toe!’, vertelt Simone den Hollander, beleidsadviseur van GO! Kinderopvang.

‘We investeren in taalontwikkeling en combineren het spelenderwijs leren van peuters en het opbrengstgericht werken van de kleuters. We bieden uitdagende activiteiten aan en laten hen vooral veel doen, ontdekken en ervaren. Ook hebben we aandacht voor plannen, samen spelen en op je beurt wachten,’ zegt pedagogisch medewerker Margriet de Graaf.

‘We zijn op de doorstroomgroep als pedagogisch medewerker en leerkracht een team en bundelen onze krachten’, vertelt kleuterleerkracht Judith Zant enthousiast. ‘Dankzij de goede samenwerking zijn de kinderen goed in beeld en hebben we nauw contact met de leerkracht van groep 1 en de intern begeleider. De leeftijden van de kinderen liggen dicht bij elkaar en de groepen zijn relatief klein, waardoor we goed kunnen differentiëren. Hierdoor kunnen we bieden wat het kind nodig heeft.

Uitdaging

‘Mijn zoontje van bijna 4 gaat sinds een paar maanden naar de doorstroomgroep van de Optimist’, zegt Esra Bürbuz. ‘Ik heb hem de afgelopen maanden zien opbloeien. Yigit wordt uitgedaagd, hij leert veel woordjes en -misschien wel het allerbelangrijkste- hij heeft het naar zijn zin. Het geeft me een fijn gevoel dat hij straks goed voorbereid naar de basisschool kan.’

‘Het is mooi om te zien dat de ouderbetrokkenheid groot is’, zeggen Margriet de Graaf en Judith Zant. ‘Ouders kennen elkaar goed, ze zijn van harte welkom om in de ochtend even met hun kind mee te spelen, we wisselen tips en adviezen uit en we organiseren regelmatig goedbezochte bijeenkomsten voor ouders.’

Simone den Hollander: ‘Het uiteindelijke doel? Dat kinderen een goede basis kunnen leggen voor hun verdere ontwikkeling. Dankzij de conclusies van het onderzoek weten we dat we de goede weg zijn ingeslagen. Verbeterpunten zijn er altijd. Het komende jaar gaan we met elkaar aan de slag om de puntjes nog verder op de i te zetten.’

Kinderopvang zoekt veel nieuwe medewerkers

Start landelijke campagne “Kinderopvang dankzij jou”

‘Kinderopvang heeft een heel belangrijke plek in onze maatschappij. Voor kinderen én ouders’. Dit zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) bij de start van de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. De campagne van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang die vandaag begint, heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. GO! Kinderopvang steunt de landelijke campagne en besteedt er dan ook graag aandacht aan.

Betekenisvol werk voor kind én ouder
Waardering voor alle pedagogisch medewerkers is zeker op zijn plaats. Want werken in kinderopvang is betekenisvol werk, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. ‘Pedagogisch medewerkers maken echt het verschil voor kinderen’, zegt Van Ark. Kinderopvang ondersteunt ouders in het spitsuur van hun leven om werk en gezin te kunnen combineren. Pedagogisch medewerkers zijn de experts als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind. Ze zorgen dat kinderen met alle achtergronden dezelfde start krijgen. Ook ouders hebben belang bij professionele kinderopvang met pedagogisch medewerkers die het gesprek aangaan over de ontwikkeling van hun kind.

Kinderen vangen zoveel op
Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is zoveel meer dan opvang alleen. Kinderen en hun ouders bedanken in de campagne hun eigen pedagogisch medewerkers voor alles wat ze dankzij hen opvangen. Zoals nieuwe woorden, mooie complimenten, liefde voor tekenen, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen.

Kinderopvang dankzij jou
De website kinderopvangdankzijjou.nl vormt het hart van de campagne. Hierop staat een test om te ontdekken of werken in kinderopvang bij iemand past. Daarnaast biedt de website informatie over omscholen, opnieuw aan de slag of het werk combineren met een andere baan of studie. Als er één boodschap is die bijblijft, dan is het dat werken in de kinderopvang waardevol is en de branche genoeg plek heeft voor nog meer gemotiveerde pedagogisch medewerkers.

Over de campagne
Deze campagne is een initiatief van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. In dit platform streven werkgevers en werknemers samen naar een balans op de arbeidsmarkt. De aanpak van de personeelstekorten staat hoog op de agenda. Kinderopvangorganisaties zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Werkten er in 2015 nog 82.000 medewerkers in de kinderopvang, inmiddels zijn dat er meer dan 100.000 en de vraag naar kinderopvang en pedagogisch medewerkers blijft groeien.

Unicum World Cup (UWC) krijgt sponsor

Goed nieuws voor de allerjongste voetballertjes van v.v. Unicum. Sinds jaar en dag worden er kinderen na schooltijd opgevangen, GO! Kinderopvang heeft deze activiteiten sinds dit jaar naar zich toegetrokken. In een korte tijd is het aantal kinderen wat opgevangen wordt enorm gestegen. GO! en Unicum geloven beiden heilig in een goede samenwerking. Om deze samenwerking extra kracht bij te zetten wil GO! Unicum verder ondersteunen. Naast de samenwerking om de kantine te huren heeft GO! er ook voor gekozen om de Unicum World Cup te voorzien van prachtige tenues. Met ingang van het volgende seizoen zal de naam van de UWC dan ook gewijzigd worden in de GO! League. In deze “interne competitie” komen vier teams uit die allemaal voorzien worden van een eigen wedstrijd tenue. Unicum is zeer blij met deze overeenkomst die voor twee jaar is aangegaan.

Unicum en GO! een combinatie om trots op te zijn.

ROC Flevoland en GO! Kinderopvang starten GO! Academy voor MBO studenten

Almere – Op maandag 16 september is het officiële startschot gegeven voor het project GO! Academy. Vertegenwoordigers van het MBO College Almere en GO! Kinderopvang, kinderen, pedagogisch medewerkers én natuurlijk de studenten kwamen bij Kindcentrum de Aquamarijn in Almere Haven bij elkaar. De studenten samen met de kinderen de samenwerkingsovereenkomst gevierd met een door studenten bedacht activiteitenprogramma.  

De GO! Academy is een vorm van hybride leren. Wat studenten leren op school en in de praktijk wordt zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen studenten opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in de praktijk. Zo wordt leren nóg leuker en meer gestimuleerd. GO! Kinderopvang zorgt ervoor dat in dit eerste pilotjaar uitdagende opleidingsplaatsen voor studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker, niveau 3 van het MBO College Almere worden gecreëerd.

Uitdagend leren
Bij de GO! Academy leren studenten zoveel mogelijk in een échte werksituatie bij verschillende locaties kinderopvang, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende praktijk, waarin de eigen regie van de student en een andere manier van professionele vaardigheden van een pedagogisch medewerker centraal staan. De uitdagingen op de werkvloer zijn een belangrijk uitgangspunt voor het leerproces. Actuele vraagstukken worden meegenomen naar het leslokaal. Voor studenten betekent het dat ze leren wat op dat moment relevant is binnen de kinderopvang en dat maakt het interessant en uitdagend.

Rijk leerklimaat
Er is grote aandacht voor een uitdagende leeromgeving voor de studenten. Op de groep is er intensieve begeleiding van speciaal getrainde stagebegeleiders. Het ROC zorgt voor coaching op de werkvloer. Naast het werken op de groep, is ook het leslokaal op de opvanglocatie te vinden. Praktijk en theorie sluiten zo perfect op elkaar aan. Door de intensieve inzet op optimale begeleiding van de studenten door professionele begeleiders uit het werkveld en docenten uit het onderwijs wordt vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen en wordt er een hoog slagingspercentage behaald. ROC College Almere en GO! Kinderopvang zorgen op deze manier voor gediplomeerde pedagogisch medewerkers die voldoen aan de juiste beroepscompetenties.

Deze studenten zijn voorbereid op de (dynamische) arbeidsmarkt of op doorstroom naar een vervolgopleiding.

Onderwijs en opvang bij Kindcentrum het Mozaïek versterken de samenwerking én onthullen nieuw logo


Foto: Fotostudio Wierd

Van links naar rechts: Margreet Hellemons (directeur bestuurder GO! Kinderopvang), Willem de Jager (bestuursvoorzitter SCPO) en Ingeborg Gels (directeur KC het Mozaïek)

Op woensdag 11 september hebben bestuursvoorzitter Willem de Jager van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en directeur bestuurder Margreet Hellemons van GO! Kinderopvang officieel hun handtekening gezet onder een hagelnieuwe intentieverklaring. De versterking van de samenwerking tussen onderwijs en opvang bij school het Mozaïek in Lelystad werd kracht bij gezet door de onthulling van een gezamenlijk nieuw logo.

Kindcentrum het Mozaïek in de Kempenaar bestaat uit een basisschool, een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Het is een plek waar je jezelf mag zijn, maar ook rekening houdt met een ander. Directeur Ingeborg Gels van het Mozaïek is trots op het resultaat dat is bereikt met elkaar. “Samen met de besturen en het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan ons nieuwe identiteitsbewijs”, zegt Ingeborg. “Hierin maken wij duidelijk waar wij voor onszelf, onze kinderen en ouders gezamenlijk voor staan. Wat ons onderscheidt is dat we in alles wat we doen authentiek, verschillig en opbouwend zijn”.

Gezamenlijkheid
Om de samenwerking nog breder te laten zien is er nu dan ook één nieuw logo ontwikkeld voor Kindcentrum het Mozaïek. Beide organisaties laten hiermee zien dat zij het begrip “samen” ook écht belangrijk vinden.
Na de ondertekening van de intentieverklaring heeft Ingeborg samen met de kinderen in het bijzijn van ouders het nieuwe logo onthuld. De reacties waren positief en enthousiast. “Eindelijk kunnen we het nu aan iedereen laten zien”, zegt Ingeborg.

Eén missie, één visie, één team
Ouders en kinderen hebben in het kindcentrum te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één team. Alle professionals werken samen vanuit hun deskundigheid. Daarmee is er op alle gebieden aandacht voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Ingeborg Gels is directeur van het hele kindcentrum en verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de basisschool die onderdeel zijn van kindcentrum het Mozaïek. Voor een wereld van verschil!

 

VV Unicum en GO! Kinderopvang starten samenwerking

Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad – Op maandag 15 juli is officieel de samenwerking tussen voetbalclub VV Unicum en GO! Kinderopvang in Lelystad van start gegaan. Vanaf deze zomer kunnen kinderen met een passie voor sporten en bewegen na school en in vakanties naar deze bijzondere opvanglocatie.

Op het terrein van de voetbalclub waren alle oudste kinderen die naar de opvang gaan aanwezig. Het was een feestelijke eerste dag van de zomervakantie. Op een gigantische stormbaan werd het naambord van GO! Sport meegenomen om overhandigd te worden aan penningmeester Turid van den Berg van VV Unicum en regiomanager Maarten van Minnen van GO! Kinderopvang. Hiermee hebben zij samen met de kinderen de samenwerking bevestigd.

Deze nieuwe locatie voor opvang voor kinderen van werkende ouders maakt gebruik van de faciliteiten van VV Unicum. Het biedt kinderen de mogelijkheid om te ontspannen, maar vooral zich ultiem uit te leven in sporten en ook gewoon lekker buiten te zijn! Na school is er binnen even tijd om wat te eten en drinken en relaxen. Daarna bieden de velden buiten en de creatieve en uitnodigende activiteiten van de medewerkers aan kinderen een uitdagend activiteitenprogramma.

GO! Sport is een locatie waar sport, spel én plezier hand in hand gaan. Kinderen krijgen begeleiding van professionele pedagogisch (sport)medewerkers.

JOGG partners bekrachtigen samenwerking

Foto: Fotostudio Wierd

Op donderdag  11 juli zijn de Lelystadse partners die samenwerken aan Jongeren op gezond gewicht (JOGG) bij elkaar gekomen om hun samenwerking te bekrachtigen. Dat deden zij door letterlijk de ‘honkbal’ handschoen op te pakken en te pitchen, waarbij zij kort aan elkaar presenteerden hoe zij hun commitment zien. Wethouder Elly van Wageningen opende de bijeenkomst met een toespraak. Zij gaf aan trots te zijn op de samenwerking, waarbij ieder de urgentie voelt om gezamenlijk op te trekken tegen een grote bedreiging voor de gezondheid van onze jongeren: overgewicht. “Gezond eten en meer bewegen moet gewoon de makkelijkste keuze worden voor kinderen en ouders!” aldus de wethouder.

JOGG in Lelystad

Sinds 2018 is Lelystad een JOGG-gemeente. JOGG is een aanpak die zorgt voor een daling van het aantal jongeren tot 18 jaar met overgewicht. Onder aanvoering van de JOGG-regisseur zetten partijen zich met elkaar in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Dagelijks bewegen, gezond eten, water drinken en voldoende slapen wordt met JOGG de norm voor jongeren.

De JOGG-aanpak in Lelystad is gestart in de buurten Jol, Punter, Galjoen in de Kustwijk en de buurten Kempenaar, Kogge, Gondel, Schouw in de wijk de Bolder. De focus ligt op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. Inmiddels zijn of gaan zeven basisscholen aan de slag met het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl bij de leerlingen. De JOGG-regisseur zet zich in om samen met lokale partners in deze buurt en een gezonde omgeving te realiseren, op school, bij de kinderopvang, in de buurt en bij de sportvereniging. Inzet is om bestaande activiteiten te verbreden, te versterken en te bundelen in een samenhangend programma. Campagnes rondom water drinken, dagelijks bewegen en groente en fruit voegen nieuwe energie toe. De JOGG-regisseur werkt daarvoor veel samen met lokale partners uit het onderwijs, sport, welzijn en zorg. Partners van het eerste uur zijn Gezonde Wijkaanpak, Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, GO Kinderopvang, Icare jeugdgezondheidszorg, Stichting SchOOL, Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad, Stichting Christelijk Primair Onderwijs, Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland en gemeente Lelystad. Gaandeweg wordt ook de samenwerking met partners uit de private sector opgezocht, zoals onlangs de Lelystadse Boer. Verworven kennis en ervaring worden op den duur uitgerold over andere delen van de stad.

JOGG landelijk

Jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust op de toekomst. Maar de wereld waarin onze jeugd opgroeit is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg: veel kinderen met overgewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht legt dan ook niet de focus op het kind zelf, maar op de omgeving waarin het opgroeit. Op wat thuis de norm is als het gaat om het eten van groente en fruit, wat er in de broodtrommel mee gaat naar school, of de woonomgeving uitdagend genoeg is en uitnodigt tot bewegen en of er gezonde keuzes gemaakt kunnen worden in de school- en sportkantine. Binnen de JOGG-aanpak werken partners uit de publieke en private sector vanuit een gezamenlijk doel samen aan een samenleving waarin alle jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Stichting Kindercentra Zeewolde gaat verder onder GO! Kinderopvang

Vanaf 1 juni gaat de opvang op de locaties van Stichting Kindercentra Zeewolde verder onder GO! Kinderopvang. 

De fusie is in goed overleg tot stand gekomen. SKZ en GO! zijn beide een stichting zonder winstoogmerk. Zowel SKZ als GO! zijn maatschappelijk betrokken en door te blijven leren, vernieuwen en investeren in de groei  van kinderen en medewerkers dragen zij zo optimaal mogelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen.

De komende dagen wordt GO! steeds meer zichtbaar. Vandaag is de website doorgezet en morgen worden de borden op de locaties vervangen door de borden van GO!.

 

Resultaten Peutertalent Lelystad reden tot uitbreiding aanbod TOP-VVE

Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad zet sterk in op kinderen zonder achterstand naar de basisschool te laten gaan. Dat doet Lelystad door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden. Bijzonder aanbod in Lelystad is Peutertalent. Deze aanpak is geïnspireerd op de TOP-VVE-aanpak van Vinci toponderwijs. Bij Peutertalent wordt ingezet op mogelijkheden, bij kinderen én bij hun ouders. Dat heeft geresulteerd in een prachtig rapport met uitmuntende resultaten.

Het behalen van dit prachtige resultaat is alleen mogelijk met hoge ambitie en enthousiaste inzet van iedereen die bij dit project betrokken is. Wethouder Elly van Wageningen heeft woensdag 22 mei samen met die betrokkenen een klein feestje gevierd. “Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van de ouders bij de Peutertalentgroep. Zij committeren zich vanaf het begin aan de groep en dat betekent dat zij regelmatig op de groep aanwezig zijn, opdrachtjes mee naar huis krijgen om te oefenen met hun kind en dat zij bij verschillende ouderbijeenkomsten aanwezig zijn. We zien dat dit helpt, de resultaten zijn goed en we merken bovendien dat de ouders verschrikkelijk trots zijn op wat zij met hun kind bereiken. Lelystad is momenteel druk bezig met Lelystad op een hoger level te tillen (Lelystad Next Level), één van de pijlers daarin is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. En eigenlijk zijn we hier met de Talentgroepen en de voor- en vroegschoolse educatie al druk mee bezig. De jongste generatie van Lelystad gaat straks met de juiste bagage van start op de basisschool.”

Spelenderwijs ontwikkelen

Peutertalent is gevestigd in basisschool Laetare in Lelystad. De eerste kinderen zijn inmiddels doorgestroomd naar de basisschool. De intensieve samenwerking met het onderwijs is een essentieel onderdeel van deze manier van werken. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten én de ouders geven aan dat zij wezenlijk verschil zien in de ontwikkeling op allerlei verschillende gebieden die kinderen doormaken in hun tijd bij Peutertalent. De ambities en de verwachtingen van de professionals, ouders en kinderen zijn groot. Desondanks gaan de kinderen samen met hun ouders graag naar Peutertalent, want spelenderwijs en vooral met heel veel plezier leren staat voorop!

Lelystad loopt vooruit op landelijke ontwikkeling VVE

Met de uitvoering van Peutertalent loopt Lelystad vooruit op de nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van VVE. In 2020 moeten álle VVE-peuters een aanbod van 16 uur per week VVE krijgen. En daarbij hoort ook een kwaliteitsslag in VVE, net zoals op Peutertalent gebeurd is. GO! heeft van de wethouder onderwijs opdracht gekregen om hier al in 2019 mee aan de slag te gaan. Peutertalent blijft bestaan. Sinds mei 2019 is het aanbod uitgebreid in Lelystad. Op 4 VVE-peuterspeelzalen in Lelystad wordt eenzelfde aanpak als bij Peutertalent gerealiseerd mét uitbreiding naar 16 uur voor de VVE-peuters op die locaties. GO! noemt dit “excellent VVE”.

Onderwijs en kinderopvang tekenen voor Talentgroepen

Foto: Fotostudio Wierd

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Méér tijd op de peuterspeelzaal

De vier voorschoolse VVE- locaties “Talentgroepen” (PSZ de Speelkajuit, PSZ de Finnjol, PSZ Dolfijntjes 1 en PSZ Zuidwester) bouwen voort op de ervaringen en resultaten van de pilot Peutertalent. Deze pilot heeft laten zien dat een kwaliteitssterk aanbod en méér tijd op de peuterspeelzaal (16 uur per week) ervoor zorgt dat de ontwikkeling van kinderen goed in de gaten gehouden kan worden en gericht gestimuleerd kan worden. De kinderen van Peutertalent ontwikkelden zich tot nieuwsgierige en ondernemende kinderen. Ook werd van ouders een actieve rol gevraagd door thuis ook met ontwikkelingsstimulering aan de slag te gaan.

Goede voorbereiding op de basisschool

Deze Peutertalent-aanpak wordt nu verbreed naar de vier Talentgroepen. Hier worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. De afstemming en samenwerking met de onderbouw van het onderwijs is daarom van groot belang. Om deze reden zijn de Talentgroepen samen met de scholen Albatros, Finnjol, Poolster en Sluis opgezet. Door het tekenen van het commitment werd uitgesproken dat men vanuit grote betrokkenheid en gedrevenheid, samen aan de slag gaat.

Voor kinderen met een VVE-indicatie is deelname aan een Talentgroep voordelig. Van de 16 uur wordt 8 uur door de gemeente Lelystad gesubsidieerd en is dus gratis voor de ouders.

Waardering wethouder

Wethouder Elly van Wageningen sprak haar waardering voor deze gezamenlijke aanpak uit: “Het is mooi dat er nu vier nieuwe Talentgroepen van start gaan, die nauw samenwerken met de basisscholen. Hiermee zet Lelystad nog meer kwalitatief hoogwaardig aanbod in op de voor- en vroegschool, zodat kinderen zonder achterstand instromen in groep 3 en op deze manier veel kans maken op een succesvolle schoolloopbaan.”

De Talentgroepen in Lelystad lopen vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Met ingang van 2020 hebben alle kinderen met een VVE-indicatie recht op 16 uur aanbod per week. Door de start van de Talentgroepen wil Lelystad alvast ervaring opdoen, zodat deze uitbreiding naar 16 uur effectief en kwalitatief sterk kan worden vorm gegeven.