Peutertalent, vernieuwend ontwikkelingsconcept voor peuters

Wethouder Elly van Wageningen van onderwijs is op bezoek geweest bij peuterspeelzaal Peutertalent op basisschool Laetare. De wethouder bezocht de Peutertalentgroep, sprak met leidsters, ouders en kinderen en kreeg als klap op de vuurpijl de gloednieuwe brochure Peutertalent uitgereikt. De wethouder was verheugd over de reacties van de ouders: “Ze spraken lovend over de leidsters en vertelden dat hun kinderen met veel plezier naar de peuterspeelzaal gaan. Ze zien de ontwikkeling van de kinderen met sprongen vooruitgaan!”

 Spelend leren

Peutertalent is een unieke pilot, waarbij pedagogisch medewerkers, deskundigen én ouders samenwerken aan een optimale ontwikkeling van de peuters tussen 2 en 4 jaar, zodat zij zonder (taal)achterstand naar groep 1 kunnen gaan. Peutertalent is opgezet door GO! Kinderopvang en basisschool Laetare. Binnen dit pilotproject wordt onderzocht hoe de resultaten van VVE verder versterkt kunnen worden, waardoor kinderen nog meer kansen krijgen op een succesvolle ontwikkeling. Dat doen zij door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier te ontwikkelen. Kinderen leren zo zonder dat ze dat in de gaten hebben. Maar ook de rol van ouders is hierin cruciaal. Peutertalent is onderdeel van het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van de gemeente Lelystad. Wethouder Elly van Wageningen: “Ouders en ouderbetrokkenheid zijn belangrijke pijlers van ons VVE beleid en hier zie je dat het inderdaad een groot verschil maakt.”

Expertise

Bij Peutertalent gaan de kinderen zes dagdelen in plaats van vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. De kinderen kunnen zo meer van elkaar en van de pedagogisch medewerkers opsteken. De pedagogisch medewerkers van Peutertalent worden regelmatig bijgeschoold in de nieuwste inzichten op het gebied van het stimuleren van het jonge kind. Door samen te werken met landelijke experts, biedt Peutertalent onderwijs van de hoogste kwaliteit. De pedagogisch medewerkers worden inhoudelijk ondersteund door een op HBO-niveau opgeleide professional.

Intensieve ouderbetrokkenheid

Peutertalent verwacht veel van de ouders, want kinderen leren niet alleen tijdens de zes dagdelen, maar juist ook thuis. Samenwerking en goede afstemming met ouders is een voorwaarde. Die samenwerking wordt vastgelegd in een contract tussen ouders en Peutertalent. Van ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren door thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten uit te voeren. Ook wordt van de ouders verwacht dat zij naar de themabijeenkomsten komen, die speciaal voor hen georganiseerd worden. Wethouder Van Wageningen: “Ik vond het heel mooi om te horen hoe tevreden de ouders zijn over de medewerkers en dat ze veel interesse hebben in de themabijeenkomsten. Een moeder vertelde enthousiast dat ze het in de laatste bijeenkomst hadden gehad over de verborgen suikers in kindervoedsel, zoals in pakjes drinken en voorverpakte koekjes. Ze had veel aan deze bijeenkomst gehad, vertelde ze.” In de praktijk blijkt dat kinderen én ouders graag naar de opvang van Peutertalent komen. De kinderen worden gericht gestimuleerd en dat maakt dat ze nieuwsgierig en ondernemend worden.

Onderzoek

Om te volgen wat de aanpak Peutertalent oplevert, doet de Universiteit Utrecht onderzoek. Er is gestart met een nulmeting en aan het einde van de peuterspeelzaalperiode doen de onderzoekers een tweede meting. Er wordt dan gekeken naar het ontwikkelingsniveau van de kinderen op dat moment en naar wat de peuters in de twee jaren peuterspeelzaal hebben geleerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de succesfactoren van deze pilot. Zo kan de kwaliteit van VVE in Lelystad verder versterkt worden.

Ouders over Kindcentra

Een groot deel van de ouders (40 procent) met meestal een kind op een reguliere basisschool  of kinderdagverblijf, zou hun kind naar het Kindcentrum laten gaan als er één in de buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over Kindcentra dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon. Zij deden in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek naar de opvattingen van ouders over Kindcentra. Het onderzoek bestond onder andere uit een landelijke enquête en diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een Kindcentrum.

Ouderraadslid Kim dekker
Ook Kim Dekker, ouderraadslid GO! Kinderopvang en ouder van kinderen bij IKC Warande is geïnterviewd. Florian van acht jaar en Majbritt van vijf jaar gaan sinds drie jaar naar IKC Warande. Kim werkt als docent pedagogiek en team coördinator bij ROC Flevoland.

Portretten
Kindcentra 2020 heeft verschillende portretten van ouders over Kindcentra gebundeld en uitgebracht. Ook het verhaal van Kim is hierin opgenomen. Benieuwd naar de portretten? Op de website van Kindcentra 2020 www.kindcentra2020.nl vindt u het onderzoeksrapport en de ouderportretten Ouders over Kindcentra 2017.

Open dag Landerijen

Op woensdag 14 juni organiseerden de vestigingen in de Landerijen een open dag. KDV de Landerijen, BSO de Landridder en BSO het Landhuis openden op deze dag speciaal hun deuren voor iedereen uit de wijk. Er waren leuke activiteiten, zoals een Zumba dansles, een ritje in de Stint, cake versieren, sportactiviteiten, knutselactiviteiten en nog veel meer. De open dag werd druk bezocht!

Opening Integraal Kind Centrum Warande


 

Op maandag 8 mei vond de officiële opening van Integraal Kind Centrum Warande plaats. Wethouders Ed Rentenaar en Jop Fackeldey namen samen met de kinderen symbolisch afscheid van het oude gebouw en liepen daarna, onder luid gezang van een nieuw Warandelied, naar het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw werd officieel door wethouder Ed Rentenaar met de gouden sleutel geopend. Wethouder Rentenaar: “De wijk Warande is volop in ontwikkeling en de realisatie van deze volwaardige multifunctionele voorziening is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met de realisatie van Kind Centrum Warande is een passend en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd dat het onderwijsconcept en daarmee de (talent)ontwikkeling van de kinderen de ruimte biedt.”

Van 1203 naar 2300 vierkante meter en dat wordt gevierd!
Het gebouw is door Korfker architecten, in nauw overleg met de gemeente Lelystad, ontworpen. In maart 2016 is de bouw gestart door Nijhuis Bouw B.V.  Na jaren van voorbereiding was het nu eindelijk zover. Driehonderdtwintig kratten met materialen zijn verhuisd en staan op hun nieuwe plek en zijn in gebruik genomen door de kinderen en medewerkers van het kind centrum.

Werken aan talentontwikkeling
Integraal Kind Centrum Warande is een initiatief van Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang. Deze unieke samenwerking biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kenmerkt zich door één team met één leiding, één visie en een doorgaande ontwikkelingslijn. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en opvang krijgt elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Huisvesting ondersteunt het onderwijsconcept
De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met een passend en adequaat onderwijsgebouw wordt het onderwijs ondersteund en gestimuleerd. Met een aansprekend gebouw met 12 groepsruimtes, ruimtes voor de kinderopvang en bovendien de mogelijkheid om bij verdere groei flexibel uit te breiden is dit gebouw klaar voor de toekomst.

Voorbereid op de toekomst
Kinderen wordt geleerd hun eigen waarden te ontwikkelen en te bepalen wat zij belangrijk vinden, waardoor zij de juiste keuzes kunnen maken in de toekomst. Er is veel aandacht voor het nieuwe en het onbekende, binnen een veilige omgeving met genoeg leermomenten, zoals pret maken en soms ruzie, elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. De professionele medewerkers van Kind Centrum Warande dagen kinderen uit om kritisch te denken, argumenteren, debatteren en filosoferen. Zij begeleiden de kinderen met geduld, begrip en betrokkenheid.

Multifunctioneel gebruik
In het nieuwe gebouw zijn er naast onderwijs en opvang ook andere voorzieningen, zoals gezondheidszorg en Welzijn. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.

 

 

Burgemeester Adema opent nieuw speelterrein IKC het Mozaïek

Vanochtend heeft burgemeester Adema van Lelystad het vernieuwde speelterrein bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar geopend. Zij onthulde hiervoor het nieuwe IKC bord. Het prachtige en kleurige speelterrein is niet alleen voor de schoolkinderen, maar alle kinderen uit de buurt kunnen er gebruik van maken. Burgemeester Adema had nog een mooie cheque van € 125,00 bij zich als cadeau. Hiervoor kunnen nog extra speelmaterialen voor de kinderen worden aangeschaft.

Na de opening volgde er een vragenrondje aan de burgemeester. Op de leuke en spontane vragen gaf de burgemeester een eerlijk antwoord. Na het vragenrondje aan de burgemeester konden de kinderen genieten van heerlijke pannenkoeken, gemaakt door ouders. Want het is ook nog pannenkoeken dag bij het Mozaïek.

In het kader van binding met de buurt eten ook buurtbewoners en ouderen van de zonnebloem vandaag een pannenkoek mee!

 

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen thuis voor bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zij zijn hard op zoek naar vrijwilligers! De voorlezer gaat samen met de kinderen boeken lezen, spelletjes spelen en betrekken ook de ouders hierbij. Hierdoor leren de kinderen meer woorden, kunnen ze makkelijker lezen en beter meekomen op school. Natuurlijk staat het leesplezier voorop. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de facebookpagina van de voorleesExpress: https://www.facebook.com/voorleesexpresslelystad/photos/a.1377741625819904.1073741828.1377740032486730/1721319638128766/?type=3&theater.

 

 

 

Wethouder René Peeters van Almere bezoekt vestigingen GO!

Wethouder René Peeters van Almere heeft een werkbezoek gebracht aan GO! Kinderopvang. Binnen een paar jaar is GO! Kinderopvang een grote organisatie geworden in Almere en de wethouder kwam graag verder kennis maken.

Er is een bezoek gebracht aan het Penseel in Almere Stad en daarna is één van de nieuwste vestigingen in Almere Buiten bekeken, het Heldenrijk. Deze vestiging van La Luna valt sinds januari ook onder GO!.

De wethouder is geïnformeerde over ontwikkelings- en activiteitengericht werken, onze maatschappelijke betrokkenheid, ouderbetrokkenheid en samenwerking met onder andere onderwijs. De kennis en ervaring die wij de afgelopen 45 jaar hebben opgedaan, zetten wij ook graag verder in de regio Flevoland in.

Wethouder René Peeters van Almere tijdens het werkbezoek aan GO!.

 

Start Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is elke dag een feest! Daarnaast vergroot het de woordenschat, prikkelt de fantasie en stimuleert taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Vandaag zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan. Het was vandaag feest op de vestigingen! Overal waren bekende of onbekende voorlezers die de kinderen tijdens het voorleesontbijt hebben vermaakt. Bij IKC het Mozaïek heeft bestuurder van GO! Kinderopvang Margreet Hellemons de kinderen “Het boek zonder tekeningen“ voorgelezen!

Maar ook op heel veel andere vestigingen is er aandacht besteed aan de Voorleesdagen.

Bestuurder van GO! Kinderopvang Margreet Hellemons met een aantal kinderen van school en opvang IKC het Mozaïek

Wethouder Elly van Wageningen heeft de kinderen van PSZ de Propeller voorgelezen uit “De kleine blauwe truck”

Directeur Jan dekker van Welzijn leest voor bij PSZ Dolfijntjes 1

 

“Meester Piet” (directeur van school de Lepelaar) leest voor aan de peuters van PSZ de Lepelaar

Gezelligheid tijdens het voorleesontbijt bij PSZ het Vlinderbos

Ook de allerkleinsten doen mee tijdens de Nationale Voorleesdagen bij Villa Kakelbont

 

 

Op zoek naar gastouders!

Gastouderopvang is al meer dan 25 jaar één van de diensten kinderopvang die wij aanbieden. Deze persoonlijke vorm van opvang onderscheid zich door flexibele opvang in een huiselijke sfeer. Onze gastouders zijn exclusief verbonden aan GO! Kinderopvang, zodat wij samen de veiligheid en kwaliteit kunnen waarborgen.

In Lelystad, Almere, Dronten en Swifterbant zijn wij druk op zoek naar gastouders voor verschillende opvangvragen! Kent u iemand die gastouder is of wil worden? Op onze website zijn alle actuele vragen en meer informatie over de voorwaarden. Wij komen graag in contact met mogelijk nieuwe gastouders. Onze bemiddelingsmedewerkers zijn voor vragen bereikbaar op telefoonnummer 0320 – 294 900 of via mail gastouderopvang@go-kinderopvang.nl.


 

GO! Kinderopvang breidt verder uit in Almere

Ook buiten Lelystad bieden we inmiddels ruim twee jaar kinderopvang aan. In Almere Poort bij het Vlaggenschip, in Almere Stad bij de vestigingen het Penseel, Picasso en Spetters, sinds kort is vestiging PSZ de Koppoter daaraan toegevoegd en ook de gastouderopvang wordt verder uitgebreid in de regio Flevoland.

Om GO! Kinderopvang te versterken blijft verdere samenwerking en groei een ambitie. Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we vanaf 1 januari 2017 Groeien en Ontwikkelen in Almere. Vanaf deze datum nemen wij La Luna OG BV uit Almere over. Het betreft een overname van de volledige BV en alle vestigingen die er bij horen. La Luna biedt opvang bij kinderdagverblijven, vestigingen buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Op dit moment hebben zij 11 vestigingen in Almere.

Wij vinden het fijn dat de overname plaatsvindt in goede samenwerking en overeenstemming met de huidige eigenaren. La Luna staat voor kwaliteit en een professionele aanpak die goed aansluit bij de visie van GO! Kinderopvang.

Medewerkers en ouders zijn inmiddels geïnformeerd. De eerste periode blijft de BV La Luna in de huidige vorm bestaan. De naam Kinderdagpaleis La Luna blijft (voorlopig) bestaan. We vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers vertrouwen hebben in de voortgang en continuïteit van de opvang. In principe zijn er minimale veranderingen voor kinderen, ouders en medewerkers. De geboden opvang zetten wij voort tegen de voorwaarden die ouders nu gewend zijn met op de groep dezelfde vertrouwde medewerkers.

De komende periode investeren wij in de fasegewijze overgang naar GO! Kinderopvang.