VV Unicum en GO! Kinderopvang starten samenwerking

Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad – Op maandag 15 juli is officieel de samenwerking tussen voetbalclub VV Unicum en GO! Kinderopvang in Lelystad van start gegaan. Vanaf deze zomer kunnen kinderen met een passie voor sporten en bewegen na school en in vakanties naar deze bijzondere opvanglocatie.

Op het terrein van de voetbalclub waren alle oudste kinderen die naar de opvang gaan aanwezig. Het was een feestelijke eerste dag van de zomervakantie. Op een gigantische stormbaan werd het naambord van GO! Sport meegenomen om overhandigd te worden aan penningmeester Turid van den Berg van VV Unicum en regiomanager Maarten van Minnen van GO! Kinderopvang. Hiermee hebben zij samen met de kinderen de samenwerking bevestigd.

Deze nieuwe locatie voor opvang voor kinderen van werkende ouders maakt gebruik van de faciliteiten van VV Unicum. Het biedt kinderen de mogelijkheid om te ontspannen, maar vooral zich ultiem uit te leven in sporten en ook gewoon lekker buiten te zijn! Na school is er binnen even tijd om wat te eten en drinken en relaxen. Daarna bieden de velden buiten en de creatieve en uitnodigende activiteiten van de medewerkers aan kinderen een uitdagend activiteitenprogramma.

GO! Sport is een locatie waar sport, spel én plezier hand in hand gaan. Kinderen krijgen begeleiding van professionele pedagogisch (sport)medewerkers.

JOGG partners bekrachtigen samenwerking

Foto: Fotostudio Wierd

Op donderdag  11 juli zijn de Lelystadse partners die samenwerken aan Jongeren op gezond gewicht (JOGG) bij elkaar gekomen om hun samenwerking te bekrachtigen. Dat deden zij door letterlijk de ‘honkbal’ handschoen op te pakken en te pitchen, waarbij zij kort aan elkaar presenteerden hoe zij hun commitment zien. Wethouder Elly van Wageningen opende de bijeenkomst met een toespraak. Zij gaf aan trots te zijn op de samenwerking, waarbij ieder de urgentie voelt om gezamenlijk op te trekken tegen een grote bedreiging voor de gezondheid van onze jongeren: overgewicht. “Gezond eten en meer bewegen moet gewoon de makkelijkste keuze worden voor kinderen en ouders!” aldus de wethouder.

JOGG in Lelystad

Sinds 2018 is Lelystad een JOGG-gemeente. JOGG is een aanpak die zorgt voor een daling van het aantal jongeren tot 18 jaar met overgewicht. Onder aanvoering van de JOGG-regisseur zetten partijen zich met elkaar in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Dagelijks bewegen, gezond eten, water drinken en voldoende slapen wordt met JOGG de norm voor jongeren.

De JOGG-aanpak in Lelystad is gestart in de buurten Jol, Punter, Galjoen in de Kustwijk en de buurten Kempenaar, Kogge, Gondel, Schouw in de wijk de Bolder. De focus ligt op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. Inmiddels zijn of gaan zeven basisscholen aan de slag met het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl bij de leerlingen. De JOGG-regisseur zet zich in om samen met lokale partners in deze buurt en een gezonde omgeving te realiseren, op school, bij de kinderopvang, in de buurt en bij de sportvereniging. Inzet is om bestaande activiteiten te verbreden, te versterken en te bundelen in een samenhangend programma. Campagnes rondom water drinken, dagelijks bewegen en groente en fruit voegen nieuwe energie toe. De JOGG-regisseur werkt daarvoor veel samen met lokale partners uit het onderwijs, sport, welzijn en zorg. Partners van het eerste uur zijn Gezonde Wijkaanpak, Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, GO Kinderopvang, Icare jeugdgezondheidszorg, Stichting SchOOL, Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad, Stichting Christelijk Primair Onderwijs, Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland en gemeente Lelystad. Gaandeweg wordt ook de samenwerking met partners uit de private sector opgezocht, zoals onlangs de Lelystadse Boer. Verworven kennis en ervaring worden op den duur uitgerold over andere delen van de stad.

JOGG landelijk

Jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust op de toekomst. Maar de wereld waarin onze jeugd opgroeit is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg: veel kinderen met overgewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht legt dan ook niet de focus op het kind zelf, maar op de omgeving waarin het opgroeit. Op wat thuis de norm is als het gaat om het eten van groente en fruit, wat er in de broodtrommel mee gaat naar school, of de woonomgeving uitdagend genoeg is en uitnodigt tot bewegen en of er gezonde keuzes gemaakt kunnen worden in de school- en sportkantine. Binnen de JOGG-aanpak werken partners uit de publieke en private sector vanuit een gezamenlijk doel samen aan een samenleving waarin alle jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Stichting Kindercentra Zeewolde gaat verder onder GO! Kinderopvang

Vanaf 1 juni gaat de opvang op de locaties van Stichting Kindercentra Zeewolde verder onder GO! Kinderopvang. 

De fusie is in goed overleg tot stand gekomen. SKZ en GO! zijn beide een stichting zonder winstoogmerk. Zowel SKZ als GO! zijn maatschappelijk betrokken en door te blijven leren, vernieuwen en investeren in de groei  van kinderen en medewerkers dragen zij zo optimaal mogelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen.

De komende dagen wordt GO! steeds meer zichtbaar. Vandaag is de website doorgezet en morgen worden de borden op de locaties vervangen door de borden van GO!.

 

Resultaten Peutertalent Lelystad reden tot uitbreiding aanbod TOP-VVE

Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad zet sterk in op kinderen zonder achterstand naar de basisschool te laten gaan. Dat doet Lelystad door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden. Bijzonder aanbod in Lelystad is Peutertalent. Deze aanpak is geïnspireerd op de TOP-VVE-aanpak van Vinci toponderwijs. Bij Peutertalent wordt ingezet op mogelijkheden, bij kinderen én bij hun ouders. Dat heeft geresulteerd in een prachtig rapport met uitmuntende resultaten.

Het behalen van dit prachtige resultaat is alleen mogelijk met hoge ambitie en enthousiaste inzet van iedereen die bij dit project betrokken is. Wethouder Elly van Wageningen heeft woensdag 22 mei samen met die betrokkenen een klein feestje gevierd. “Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van de ouders bij de Peutertalentgroep. Zij committeren zich vanaf het begin aan de groep en dat betekent dat zij regelmatig op de groep aanwezig zijn, opdrachtjes mee naar huis krijgen om te oefenen met hun kind en dat zij bij verschillende ouderbijeenkomsten aanwezig zijn. We zien dat dit helpt, de resultaten zijn goed en we merken bovendien dat de ouders verschrikkelijk trots zijn op wat zij met hun kind bereiken. Lelystad is momenteel druk bezig met Lelystad op een hoger level te tillen (Lelystad Next Level), één van de pijlers daarin is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. En eigenlijk zijn we hier met de Talentgroepen en de voor- en vroegschoolse educatie al druk mee bezig. De jongste generatie van Lelystad gaat straks met de juiste bagage van start op de basisschool.”

Spelenderwijs ontwikkelen

Peutertalent is gevestigd in basisschool Laetare in Lelystad. De eerste kinderen zijn inmiddels doorgestroomd naar de basisschool. De intensieve samenwerking met het onderwijs is een essentieel onderdeel van deze manier van werken. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten én de ouders geven aan dat zij wezenlijk verschil zien in de ontwikkeling op allerlei verschillende gebieden die kinderen doormaken in hun tijd bij Peutertalent. De ambities en de verwachtingen van de professionals, ouders en kinderen zijn groot. Desondanks gaan de kinderen samen met hun ouders graag naar Peutertalent, want spelenderwijs en vooral met heel veel plezier leren staat voorop!

Lelystad loopt vooruit op landelijke ontwikkeling VVE

Met de uitvoering van Peutertalent loopt Lelystad vooruit op de nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van VVE. In 2020 moeten álle VVE-peuters een aanbod van 16 uur per week VVE krijgen. En daarbij hoort ook een kwaliteitsslag in VVE, net zoals op Peutertalent gebeurd is. GO! heeft van de wethouder onderwijs opdracht gekregen om hier al in 2019 mee aan de slag te gaan. Peutertalent blijft bestaan. Sinds mei 2019 is het aanbod uitgebreid in Lelystad. Op 4 VVE-peuterspeelzalen in Lelystad wordt eenzelfde aanpak als bij Peutertalent gerealiseerd mét uitbreiding naar 16 uur voor de VVE-peuters op die locaties. GO! noemt dit “excellent VVE”.

Onderwijs en kinderopvang tekenen voor Talentgroepen

Foto: Fotostudio Wierd

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Méér tijd op de peuterspeelzaal

De vier voorschoolse VVE- locaties “Talentgroepen” (PSZ de Speelkajuit, PSZ de Finnjol, PSZ Dolfijntjes 1 en PSZ Zuidwester) bouwen voort op de ervaringen en resultaten van de pilot Peutertalent. Deze pilot heeft laten zien dat een kwaliteitssterk aanbod en méér tijd op de peuterspeelzaal (16 uur per week) ervoor zorgt dat de ontwikkeling van kinderen goed in de gaten gehouden kan worden en gericht gestimuleerd kan worden. De kinderen van Peutertalent ontwikkelden zich tot nieuwsgierige en ondernemende kinderen. Ook werd van ouders een actieve rol gevraagd door thuis ook met ontwikkelingsstimulering aan de slag te gaan.

Goede voorbereiding op de basisschool

Deze Peutertalent-aanpak wordt nu verbreed naar de vier Talentgroepen. Hier worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. De afstemming en samenwerking met de onderbouw van het onderwijs is daarom van groot belang. Om deze reden zijn de Talentgroepen samen met de scholen Albatros, Finnjol, Poolster en Sluis opgezet. Door het tekenen van het commitment werd uitgesproken dat men vanuit grote betrokkenheid en gedrevenheid, samen aan de slag gaat.

Voor kinderen met een VVE-indicatie is deelname aan een Talentgroep voordelig. Van de 16 uur wordt 8 uur door de gemeente Lelystad gesubsidieerd en is dus gratis voor de ouders.

Waardering wethouder

Wethouder Elly van Wageningen sprak haar waardering voor deze gezamenlijke aanpak uit: “Het is mooi dat er nu vier nieuwe Talentgroepen van start gaan, die nauw samenwerken met de basisscholen. Hiermee zet Lelystad nog meer kwalitatief hoogwaardig aanbod in op de voor- en vroegschool, zodat kinderen zonder achterstand instromen in groep 3 en op deze manier veel kans maken op een succesvolle schoolloopbaan.”

De Talentgroepen in Lelystad lopen vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Met ingang van 2020 hebben alle kinderen met een VVE-indicatie recht op 16 uur aanbod per week. Door de start van de Talentgroepen wil Lelystad alvast ervaring opdoen, zodat deze uitbreiding naar 16 uur effectief en kwalitatief sterk kan worden vorm gegeven.

Kindcentrum Warande bestaat 2 jaar – Burgemeester Adema van Lelystad brengt een bezoekje

 

Alweer twee jaar is het nieuwe gebouw van Kind Centrum Warande de spil in de wijk waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Burgemeester Adema heeft woensdag 10 april een bezoek gebracht aan het Kindcentrum en een inspirerende rondleiding gehad. Ze heeft een kijkje in de keuken kunnen nemen en bijvoorbeeld gezien hoe de soepele overgang van de 3+ kinderen naar onderwijs vorm krijgt. De presentatie van een aantal kinderen uit de bovenbouw in het kader van Lelystad Next Level leverde verrassende ideeën op over een hotel aan de kust, een aquarium en een schiereiland tussen Lelystad en de Markerwadden.

De wijk Warande is volop in ontwikkeling en de volwaardige multifunctionele voorziening is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met de realisatie van MFA Warande is een gebouw gerealiseerd dat het onderwijsconcept en daarmee de (talent)ontwikkeling van de kinderen de ruimte biedt. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat Warande bezoekt bij opvang en onderwijs explosief gestegen.

Werken aan talentontwikkeling

Integraal Kind Centrum Warande is een initiatief van Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang. Deze unieke samenwerking biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kenmerkt zich door één team met één leiding, één visie en een doorgaande ontwikkelingslijn. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en opvang krijgt elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Voorbereid op de toekomst

Kinderen wordt geleerd hun eigen waarden te ontwikkelen en te bepalen wat zij belangrijk vinden, waardoor zij de juiste keuzes kunnen maken in de toekomst. Er is veel aandacht voor het nieuwe en het onbekende, binnen een veilige omgeving met genoeg leermomenten, zoals pret maken en soms ruzie, elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. De professionele medewerkers van Kind Centrum Warande dagen kinderen uit om kritisch te denken, argumenteren, debatteren en filosoferen. Zij begeleiden de kinderen met geduld, begrip en betrokkenheid.

Multifunctioneel gebruik
In het nieuwe gebouw zijn er naast onderwijs en opvang ook andere voorzieningen. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.

Kom naar de Doe en Kijk dag in Lelystad

De ‘Doe- en Kijkdag Lelystad’ is de jaarlijkse informatie-, activiteiten- en belevingsmarkt van zorg en welzijn in Lelystad. Op zaterdag 16 maart van 11.00 – 15.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud in het stadhuis van Lelystad. Ook zijn er activiteiten op het Stadhuisplein en in het nieuwe Ziekenhuis St Jansdal (open huis).

Leuk voor kinderen

Je kunt een kijkje nemen in een politieauto, op de foto met de politiemotor, in gesprek met de politie, er is een speurtocht in het Stadhuis en ziekenhuis, het is open ziekenhuis (nieuwe St. Jansdal) met onder andere een kijkje bij de poli’s en onderzoeksafdelingen, meet & greet met de dokters van het ziekenhuis, poppendokters en levensgroot “Dokter Bibber”, fotobooth en speurtocht.

Pimp een tasje!

Een super leuke activiteit voor alle kinderen tijdens de Doe en Kijkdag. Teken, plak en knutsel er maar op los bij GO! Kinderopvang. Een klein linnen tasje is daar super geschikt voor! Eerst nog saai, maar als jij klaar bent niet meer. Van jouw tasje bestaat er uiteindelijk maar één en natuurlijk mag je dit speciale tasje meenemen als je klaar bent. Kom bij ons langs op zaterdag 16 maart!

Wat is er nog meer te doen

Tijdens de markt maken inwoners van Lelystad op een laagdrempelige manier kennis met het brede zorg- en welzijnsaanbod in hun gemeente. Ze kunnen er terecht voor informatie die door de deelnemende organisaties op een interactieve manier wordt aangeboden. Zo zijn er sportieve en leefstijlactiviteiten voor jong en oud, theatervoorstellingen, informatiekramen, workshops en demonstraties. Studenten van ROC Flevoland laten met hun act het publiek meedenken over zorg- en welzijnsvraagstukken. De Politiekids begeleiden bezoekers bij een speurtocht tussen stadhuis en ziekenhuis. Op het Stadhuisplein staan een ambulance, voertuigen van de politie en voorbeelden van alternatief seniorenvervoer. Binnen en buiten is volop gelegenheid om kennis te maken met medewerkers van de deelnemende organisaties. De toegang is gratis.

Samenwerking Stichting Kindercentra Zeewolde en GO! Kinderopvang

Lelystad – Stichting Kindercentra Zeewolde en GO! Kinderopvang hebben het voornemen om per 1 juni 2019 een fusie aan te gaan. Vanaf deze datum worden alle activiteiten van SKZ ondergebracht bij GO!.

De voorgenomen fusie is in goed overleg tot stand gekomen. SKZ en GO! zijn beide een stichting zonder winstoogmerk. Zowel SKZ als GO! zijn maatschappelijk betrokken en door te blijven leren, vernieuwen en investeren in de groei  van kinderen en medewerkers dragen zij zo optimaal mogelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Continuïteit voor kinderen en ouders staat voorop
Het bestuur van SKZ heeft gisteren samen met haar directeur, Marjan Vinders, de medewerkers geïnformeerd. Alle medewerkers die op 1 juni 2019 in dienst zijn van SKZ komen vanaf deze datum in dienst van GO!. Voor ouders en kinderen blijven daarmee de vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig.

Regionale positie wordt versterkt
GO! Kinderopvang met vestigingen in Lelystad en Almere heeft de ambitie om een professionele regionale kinderopvangaanbieder te zijn en te blijven. “SKZ is een sterke organisatie die oog heeft voor de ontwikkeling van alle kinderen”, zegt Margreet Hellemons, bestuurder GO! Kinderopvang. “Ik vind het een mooie kans dat wij de activiteiten voort mogen zetten en onze kennis en ervaring nog verder uit kunnen breiden in Flevoland”. GO! neemt hiermee een mooie stap naar een sterke regionale positie.

Telefoonstoring

In verband met een instabiele telefoonlijn zijn wij op vijf locaties op dit moment telefonisch niet altijd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw bericht ook sturen naar info@go-kinderopvang.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Het betreft de volgende locaties:

Klant Contact Centrum
KDV Ziezo
PSZ Piraat
KDV en BSO Villa Kakelbont
IKC Warande

Wij hopen dat de storing zo spoedig mogelijk volledig is opgelost.

‘Van zaadje tot soep’ leert Lelystadse jeugd wat gezond en duurzaam voedsel is

Peuters die zaadjes planten van pompoenen en tomaten. Basisschoolleerlingen die lekkere en gezonde recepten bedenken met pompoen en tomaat. Leerlingen van het MBO die een heuse foodtruck onderhouden, zodat er tomaten- en pompoensoep verkocht kan worden. En studenten van het HBO die een duurzame koelinstallatie ontwikkelen, zodat de verwerkte groente goed blijft. Het is een zomaar een greep uit de vele verschillende samenwerkingen.

Bijzondere samenwerking
Het project ‘Van zaadje tot soep’ duurt het hele schooljaar gaat 2018-2019 en hierbij zijn GO! Kinderopvang, IKC De Warande, Praktijkschool De Steiger, Aeres VMBO, MBO Lelystad en Windesheim Flevoland betrokken. Elly van Wageningen (wethouder) vindt het een bijzondere samenwerking tussen Lelystadse kinderopvang en onderwijs. Vernieuwend!

Op bezoek bij de Lelystadse boer
Kinderen van GO! zijn inmiddels op bezoek geweest bij de Lelystadse Boer, om alvast in de stemming te komen van zaaien en oogsten. Kijk hieronder voor een super leuk filmpje!