Onderwijs en kinderopvang tekenen voor Talentgroepen

Foto: Fotostudio Wierd

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Méér tijd op de peuterspeelzaal

De vier voorschoolse VVE- locaties “Talentgroepen” (PSZ de Speelkajuit, PSZ de Finnjol, PSZ Dolfijntjes 1 en PSZ Zuidwester) bouwen voort op de ervaringen en resultaten van de pilot Peutertalent. Deze pilot heeft laten zien dat een kwaliteitssterk aanbod en méér tijd op de peuterspeelzaal (16 uur per week) ervoor zorgt dat de ontwikkeling van kinderen goed in de gaten gehouden kan worden en gericht gestimuleerd kan worden. De kinderen van Peutertalent ontwikkelden zich tot nieuwsgierige en ondernemende kinderen. Ook werd van ouders een actieve rol gevraagd door thuis ook met ontwikkelingsstimulering aan de slag te gaan.

Goede voorbereiding op de basisschool

Deze Peutertalent-aanpak wordt nu verbreed naar de vier Talentgroepen. Hier worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. De afstemming en samenwerking met de onderbouw van het onderwijs is daarom van groot belang. Om deze reden zijn de Talentgroepen samen met de scholen Albatros, Finnjol, Poolster en Sluis opgezet. Door het tekenen van het commitment werd uitgesproken dat men vanuit grote betrokkenheid en gedrevenheid, samen aan de slag gaat.

Voor kinderen met een VVE-indicatie is deelname aan een Talentgroep voordelig. Van de 16 uur wordt 8 uur door de gemeente Lelystad gesubsidieerd en is dus gratis voor de ouders.

Waardering wethouder

Wethouder Elly van Wageningen sprak haar waardering voor deze gezamenlijke aanpak uit: “Het is mooi dat er nu vier nieuwe Talentgroepen van start gaan, die nauw samenwerken met de basisscholen. Hiermee zet Lelystad nog meer kwalitatief hoogwaardig aanbod in op de voor- en vroegschool, zodat kinderen zonder achterstand instromen in groep 3 en op deze manier veel kans maken op een succesvolle schoolloopbaan.”

De Talentgroepen in Lelystad lopen vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Met ingang van 2020 hebben alle kinderen met een VVE-indicatie recht op 16 uur aanbod per week. Door de start van de Talentgroepen wil Lelystad alvast ervaring opdoen, zodat deze uitbreiding naar 16 uur effectief en kwalitatief sterk kan worden vorm gegeven.

Kindcentrum Warande bestaat 2 jaar – Burgemeester Adema van Lelystad brengt een bezoekje

 

Alweer twee jaar is het nieuwe gebouw van Kind Centrum Warande de spil in de wijk waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Burgemeester Adema heeft woensdag 10 april een bezoek gebracht aan het Kindcentrum en een inspirerende rondleiding gehad. Ze heeft een kijkje in de keuken kunnen nemen en bijvoorbeeld gezien hoe de soepele overgang van de 3+ kinderen naar onderwijs vorm krijgt. De presentatie van een aantal kinderen uit de bovenbouw in het kader van Lelystad Next Level leverde verrassende ideeën op over een hotel aan de kust, een aquarium en een schiereiland tussen Lelystad en de Markerwadden.

De wijk Warande is volop in ontwikkeling en de volwaardige multifunctionele voorziening is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met de realisatie van MFA Warande is een gebouw gerealiseerd dat het onderwijsconcept en daarmee de (talent)ontwikkeling van de kinderen de ruimte biedt. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat Warande bezoekt bij opvang en onderwijs explosief gestegen.

Werken aan talentontwikkeling

Integraal Kind Centrum Warande is een initiatief van Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang. Deze unieke samenwerking biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kenmerkt zich door één team met één leiding, één visie en een doorgaande ontwikkelingslijn. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en opvang krijgt elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Voorbereid op de toekomst

Kinderen wordt geleerd hun eigen waarden te ontwikkelen en te bepalen wat zij belangrijk vinden, waardoor zij de juiste keuzes kunnen maken in de toekomst. Er is veel aandacht voor het nieuwe en het onbekende, binnen een veilige omgeving met genoeg leermomenten, zoals pret maken en soms ruzie, elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. De professionele medewerkers van Kind Centrum Warande dagen kinderen uit om kritisch te denken, argumenteren, debatteren en filosoferen. Zij begeleiden de kinderen met geduld, begrip en betrokkenheid.

Multifunctioneel gebruik
In het nieuwe gebouw zijn er naast onderwijs en opvang ook andere voorzieningen. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.

Kom naar de Doe en Kijk dag in Lelystad

De ‘Doe- en Kijkdag Lelystad’ is de jaarlijkse informatie-, activiteiten- en belevingsmarkt van zorg en welzijn in Lelystad. Op zaterdag 16 maart van 11.00 – 15.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud in het stadhuis van Lelystad. Ook zijn er activiteiten op het Stadhuisplein en in het nieuwe Ziekenhuis St Jansdal (open huis).

Leuk voor kinderen

Je kunt een kijkje nemen in een politieauto, op de foto met de politiemotor, in gesprek met de politie, er is een speurtocht in het Stadhuis en ziekenhuis, het is open ziekenhuis (nieuwe St. Jansdal) met onder andere een kijkje bij de poli’s en onderzoeksafdelingen, meet & greet met de dokters van het ziekenhuis, poppendokters en levensgroot “Dokter Bibber”, fotobooth en speurtocht.

Pimp een tasje!

Een super leuke activiteit voor alle kinderen tijdens de Doe en Kijkdag. Teken, plak en knutsel er maar op los bij GO! Kinderopvang. Een klein linnen tasje is daar super geschikt voor! Eerst nog saai, maar als jij klaar bent niet meer. Van jouw tasje bestaat er uiteindelijk maar één en natuurlijk mag je dit speciale tasje meenemen als je klaar bent. Kom bij ons langs op zaterdag 16 maart!

Wat is er nog meer te doen

Tijdens de markt maken inwoners van Lelystad op een laagdrempelige manier kennis met het brede zorg- en welzijnsaanbod in hun gemeente. Ze kunnen er terecht voor informatie die door de deelnemende organisaties op een interactieve manier wordt aangeboden. Zo zijn er sportieve en leefstijlactiviteiten voor jong en oud, theatervoorstellingen, informatiekramen, workshops en demonstraties. Studenten van ROC Flevoland laten met hun act het publiek meedenken over zorg- en welzijnsvraagstukken. De Politiekids begeleiden bezoekers bij een speurtocht tussen stadhuis en ziekenhuis. Op het Stadhuisplein staan een ambulance, voertuigen van de politie en voorbeelden van alternatief seniorenvervoer. Binnen en buiten is volop gelegenheid om kennis te maken met medewerkers van de deelnemende organisaties. De toegang is gratis.

Samenwerking Stichting Kindercentra Zeewolde en GO! Kinderopvang

Lelystad – Stichting Kindercentra Zeewolde en GO! Kinderopvang hebben het voornemen om per 1 juni 2019 een fusie aan te gaan. Vanaf deze datum worden alle activiteiten van SKZ ondergebracht bij GO!.

De voorgenomen fusie is in goed overleg tot stand gekomen. SKZ en GO! zijn beide een stichting zonder winstoogmerk. Zowel SKZ als GO! zijn maatschappelijk betrokken en door te blijven leren, vernieuwen en investeren in de groei  van kinderen en medewerkers dragen zij zo optimaal mogelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Continuïteit voor kinderen en ouders staat voorop
Het bestuur van SKZ heeft gisteren samen met haar directeur, Marjan Vinders, de medewerkers geïnformeerd. Alle medewerkers die op 1 juni 2019 in dienst zijn van SKZ komen vanaf deze datum in dienst van GO!. Voor ouders en kinderen blijven daarmee de vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig.

Regionale positie wordt versterkt
GO! Kinderopvang met vestigingen in Lelystad en Almere heeft de ambitie om een professionele regionale kinderopvangaanbieder te zijn en te blijven. “SKZ is een sterke organisatie die oog heeft voor de ontwikkeling van alle kinderen”, zegt Margreet Hellemons, bestuurder GO! Kinderopvang. “Ik vind het een mooie kans dat wij de activiteiten voort mogen zetten en onze kennis en ervaring nog verder uit kunnen breiden in Flevoland”. GO! neemt hiermee een mooie stap naar een sterke regionale positie.

Telefoonstoring

In verband met een instabiele telefoonlijn zijn wij op vijf locaties op dit moment telefonisch niet altijd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw bericht ook sturen naar info@go-kinderopvang.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Het betreft de volgende locaties:

Klant Contact Centrum
KDV Ziezo
PSZ Piraat
KDV en BSO Villa Kakelbont
IKC Warande

Wij hopen dat de storing zo spoedig mogelijk volledig is opgelost.

‘Van zaadje tot soep’ leert Lelystadse jeugd wat gezond en duurzaam voedsel is

Peuters die zaadjes planten van pompoenen en tomaten. Basisschoolleerlingen die lekkere en gezonde recepten bedenken met pompoen en tomaat. Leerlingen van het MBO die een heuse foodtruck onderhouden, zodat er tomaten- en pompoensoep verkocht kan worden. En studenten van het HBO die een duurzame koelinstallatie ontwikkelen, zodat de verwerkte groente goed blijft. Het is een zomaar een greep uit de vele verschillende samenwerkingen.

Bijzondere samenwerking
Het project ‘Van zaadje tot soep’ duurt het hele schooljaar gaat 2018-2019 en hierbij zijn GO! Kinderopvang, IKC De Warande, Praktijkschool De Steiger, Aeres VMBO, MBO Lelystad en Windesheim Flevoland betrokken. Elly van Wageningen (wethouder) vindt het een bijzondere samenwerking tussen Lelystadse kinderopvang en onderwijs. Vernieuwend!

Op bezoek bij de Lelystadse boer
Kinderen van GO! zijn inmiddels op bezoek geweest bij de Lelystadse Boer, om alvast in de stemming te komen van zaaien en oogsten. Kijk hieronder voor een super leuk filmpje!

Maatwerk voor kinderen die extra aandacht nodig hebben – Conferentie Passende Opvang viert goede resultaten

Woensdag 31 oktober vond in het gemeentehuis van Lelystad de conferentie “passende opvang” plaats.  De afgelopen 3 jaar hebben GO! Kinderopvang, Jeugd en Gezinsteam Lelystad, Triade, Vitree en MEE IJsseloevers intensief samengewerkt aan een opvangaanbod voor álle Lelystadse kinderen van 0 tot 13 jaar. Een aanbod op maat voor ieder kind, zo dicht mogelijk bij huis en zo gewoon mogelijk. Dit onder de titel “Sterk in de Opvang”. Tijdens de conferentie werd het resultaat gevierd en konden ervaringen worden gedeeld. Wethouder Nelly den Os nam het eerste exemplaar van de JGT-folder over Sterk in de Opvang in ontvangst.

Passende  opvang is gerealiseerd door intensieve samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg. JGT-medewerkers geven tips en handvatten aan de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, zodat ook kinderen met een ondersteuningsbehoefte bij de reguliere opvang een plekje kunnen krijgen of behouden. Ze hoeven niet naar een andere opvang: de gespecialiseerde hulp komt naar ze toe. Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers krijgen extra ondersteuning. Hier profiteren ook de andere kinderen in de opvang van. Het aanbod vindt plaats in afstemming met ouders.

Wethouder trots op resultaat

Wethouder Nelly den Os sprak haar waardering uit voor het resultaat dat de partijen in het project Passende Opvang hebben bereikt. “Ik vind het een ongelooflijk mooi voorbeeld van samenwerking. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, horen er gewoon bij”. Margreet Hellemons, bestuurder van GO! Kinderopvang, stond stil bij de meerwaarde van passende opvang voor de kinderen, maar zeker ook voor de pedagogisch medewerkers binnen GO! Kinderopvang.

Evelyn Kamann, directeur van het Jeugd en Gezinsteam Lelystad heeft vertrouwen in de  samenwerking die tussen de partijen is ontstaan, waarin ook de ouders betrokken worden. Het Jeugd en Gezinsteam neemt het stokje over van projectleider Simone den Hollander van GO! Kinderopvang. Daarmee is Sterk in de Opvang nu een vast onderdeel is van het JGT-aanbod in Lelystad. De opdracht voor de toekomst is ook duidelijk: Maak passende opvang breed in Lelystad mogelijk en maak het onderdeel van het bestaande Lelystadse aanbod rond het kind. Want één ding is duidelijk, het welbevinden van een kind staat altijd centraal.

Interessante workshops

Tijdens de conferentie werden in workshops verschillende onderwerpen uitgediept: Hoe ga je om met kinderen met opvallend gedrag in de groep? Wat betekent het realiseren van passende opvang voor de opvang- en jeugdzorgorganisatie?  Hoe kan de verbinding gelegd worden tussen passend onderwijs en passend opvang?

Wethouder Nelly den Os krijgt de folder Passende Opvang overhandigd door (rechts op de foto) Margreet Hellemons (bestuurder GO! Kinderopvang) en Evelyn Kamann (directeur JGT).

Foto: Fotostudio Wierd

Geslaagde kijkavond ouders 9+

De eerste kijkavond bij 9+ is goed ontvangen en succesvol verlopen.

Kinderen van groep 6, 7 of 8 van de basisschool doen in de vakanties mee aan het speciale 9+ programma.  Mijn vakantieprogramma is speciaal voor de BSO kinderen van GO! Kinderopvang in Lelystad. Samen met leeftijdsgenootjes uitdagende dingen doen en ontspannen. Gezellig bezig zijn, nieuwe vrienden maken en er ook nog iets van leren. Dat is 9+!

Er zijn elke dag verschillende lijnen die een activiteit aanbieden bij Sport & Co, Bos & Co, Atelier & Co, Tienerkookcafé, Muziek & Co en Techniek & Co. Kinderen kiezen samen met hun ouders welke activiteit zij willen doen op een dag.

De opvang vindt plaats op een centrale plaats in Lelystad en niet op de eigen vestiging. Om alvast kennis te maken met de locatie en de pedagogisch medewerkers konden kinderen en hun ouders, voordat de vakantie begint, alvast een kijkje nemen bij 9+. En dat vonden veel kinderen en ouders heel fijn! Er waren enthousiaste reacties en ouders gaven aan dat het een fijn gevoel geeft dat je de locatie en de medewerkers alvast hebt gezien. Dat maakt de eerste dag een stuk minder spannend! De reactie van een ouder op Facebook zegt genoeg:

Wauw! Vanavond naar de 9+ BSO van GO! geweest om even te kijken. Wat een heerlijkheid!! Elke dag activiteiten waar je je voor kan aanmelden. Zelfs het belevenissenbos is een BSO plek in de vakantie. Koken, knutselen, muziek, techniek, creatief! Wat zal ze het er heerlijk hebben!!! Jammer dat ik niet mee mag doen ;-)..

Flevoland krij(g)t een dierentuin

Niemand is gisteren bang geweest voor de witte tijger, oranje leeuw, grijze olifant of zwart-witte zebra! Maar er is wel een kleurrijke beestenbende ontstaan in Lelystad en Almere. In de stad zijn de savannes, oceanen en oerwouden met hun wilde bewoners tot leven gekomen.

Gelukkig heeft niemand in Lelystad de ramen en deuren gesloten gehouden. Want tijdens deze Nationale Buitenspeeldag op woensdag 13 juni hebben zoveel mogelijk kinderen dieren veilig en wel getekend en gekleurd.

Tussen krijt en voedertijd
Alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar hebben tijdens de opvang of op de schoolpleinen van Kindcentrum Kleurfontein in de Atolwijk en de Compositie in Almere meegewerkt aan onze dierentuin. Op de stoeptegels mochten de kinderen zich helemaal te buiten gaan met het krijten van de mooiste, liefste, gevaarlijkste of gekste dieren. Alle deelnemers kregen ook een doosje krijtjes en natuurlijk iets lekkers.

Burgemeester Adema van Lelystad leest voor bij start Nationale voorleesdagen

Vanmorgen zijn de Nationale Voorleesdagen gestart met een heleboel voorleesontbijten. Opveel vestigingen kwamen bekenden en onbekenden de peuters en kleuters voorlezen uit het prentenboek van het jaar Ssst De tijger slaapt.

Bij peuterspeelzaal de Propeller kwam burgemeester Adema vanmorgen de peuters voorlezen. Zij nam ruim de tijd en de kinderen hebben genoten van dit bijzondere bezoek. Ook wethouder Elly van Wageningen kwam voorlezen. Zij heeft de kinderen van peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 voorgelezen. Maar ook op andere vestigingen was het een speciale ochtend en een leuke start van deze feestelijke week. De komende week vinden er nog veel meer voorleesmomenten plaats.

Voorlezen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met boeken en voor te lezen, stimuleren wij de taal – en spraakontwikkeling, wordt de fantasie geprikkeld en de sociaal-emotionele ontwikkeling gesteund. Het levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling van jonge kinderen en geeft ook heel veel plezier. Daarom wordt er op onze vestigingen dagelijks voorgelezen aan baby’s, dreumesen en peuters.

Voorlezen is elke dag een feestje!