Opening PeuterPlus

21 juni 2022

Omdat alle peuters opvang verdienen, hebben GO! Kinderopvang en Icare JGZ de handen ineen geslagen door een opvang “plus” voor peuters in Lelystad te starten. De nieuwe groep wordt Peuterplus genoemd.

PeuterPlus is een groep voor kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot maximaal 5 jaar, die extra aandacht verdienen. Het zijn kinderen die in een reguliere opvanggroep niet de ontwikkeling laten zien die past bij hun leeftijd. Zij hebben moeite met de grootte van de groep en met 16 kinderen zijn er te veel indrukken en prikkels. PeuterPlus heeft maximaal 8 kinderen in de groep. De begeleiding is in deskundige handen van een pedagogisch begeleider en pedagogisch medewerker. Daarnaast zet Icare JGZ extra ondersteuning in middels een pedagoog en orthopedagoog.

PeuterPlus zorgt ervoor dat deze kinderen wel tot ontwikkeling komen, zodat ze daarna mee kunnen doen in een grotere groep en/of direct daarna kunnen starten op de (reguliere) basisschool. PeuterPlus is vier ochtenden in de week geopend. De groep is gevestigd in GO! locatie Villa Kakelbont (Botter 44-33, Lelystad). De aanmelding van kinderen vindt plaats vanuit de reguliere opvang. Een expertiseteam, met vertegenwoordigers vanuit GO! Kinderopvang, Icare JGZ en MEE, adviseert of de plaatsing passend is.

Op woensdag 15 juni vond de feestelijke opening plaats door wethouder Madelon van Noort. Ze onthulde een kunstwerk dat door de kinderen van de buitenschoolse opvang van Villa Kakelbont gemaakt is om de kinderen van PeuterPlus welkom te heten. Wethouder Onderwijs Madelon van Noort:

Ik vind het belangrijk dat elk kind zijn of haar talent moet kunnen ontwikkelen en een goede start moet kunnen maken in het basisonderwijs. De PeuterPlus groep levert hier een belangrijke bijdrage aan

PeuterPlus opening
Van links naar rechts: wethouder Madelon van Noort, Anneke Hoorn (PeuterPlus), Eline Schoonhoven (Icare JGZ) en Simone den Hollander (GO! Kinderopvang)
Foto: Fotostudio Wierd
Nieuws