Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich hieronder graag aan je voor!

Waarom in de ouderraad?
Ik werk ondertussen 10 jaar als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Ik  heb bij zowel grote organisaties als een kleine particulier gewerkt. Ik merk dat nu  ik moeder ben, ik de kinderopvang en het werken in de kinderopvang op een hele andere manier ervaar. Dit was voor mij een mooi ontwikkelpunt als pedagogisch medewerker. Ik kon me veel beter inleven in hoe het is als ouder en de zorgen die daarbij komen.

Deze kans om bij de ouderraad te komen zag ik dan ook als een mooie kans om op nog een andere manier mijn kennis te verbreden en mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de kinderopvang. Maar dit keer vanuit de rol als ouder! Ik merk dat ik het ontzettend boeiend vind om vanuit een andere hoek te beleven op welke manier en vanuit welke denkwijze bepaalde beslissingen genomen worden binnen een grote organisatie als GO!. Ik ben dan ook dankbaar dit mee te maken, mijn eigen kennis te verbreden en mee te kunnen denken. Als ouder wil je je graag kunnen vinden in de visie van de kinderopvang waar je kind zich ontwikkelt. Het moet een plek zijn waar je kind zich ten volle kan ontwikkelen op een manier die aansluit bij de opvoeding van de ouders. Met veel plezier, fantasie en stimulans!

Miet Gentier
KDV het Penseel Almere

Waarom in de ouderraad?
Vanuit mijn werk als hoofd Zorg en Welzijn bij Coloriet (ouderenzorg) heb ik veel te maken met het strategische beleid. Ik houd me veel bezig met beleid rondom hygiëne, voeding, Corona, BHV, toezicht houden, waarden en normen en kwaliteitseisen. Mijn zoon van vijf zit op bassischool de Windroos en maakt twee dagen in de week gebruik van de BSO, voor mij is het fijn om mee te mogen denken met de ontwikkelingen bij GO! Kinderopvang. Aangezien mijn zoontje nog heel wat jaren op deze school zal blijven (tot groep 8) kan ik deze rol ook duurzaam en langdurig vervullen.

Deborah van Heijningen
BSO het Anker Lelystad

Waarom in de ouderraad?
Naast het haal- en brengmoment van mijn zoon, vind ik het leuk om meer mee te krijgen van het reilen en zeilen bij GO!. Ik denk graag overkoepelend mee over het maken van bepaalde keuzes en houd de waarom vraag daarbij in mijn achterhoofd.

Rosanne Vijzelaar-de Boer
PSZ de Harlekijn Zeewolde

Waarom in de ouderraad?
Mijn jongens gaan minimaal 1x per week naar de BSO. In het begin vond de oudste (toen nog alleen) het moeilijk om daar te zijn. Dat heb ik geprobeerd te bespreken en ik was blij om te merken dat mijn zorgen serieus werden genomen. Het is fijn om te zien dat er dingen positief veranderd zijn! Nu kan ik ze zonder zorgen ‘achterlaten’ en moet ik zelfs wachten voordat ze met me mee willen naar huis! Deelname aan de ouderraad zorgt ervoor dat ik op een andere manier betrokken ben bij GO!, zodat ik mijn kleine steentje kan bijdragen aan een goede kinderopvang.

Mieke Spruijt
BSO het Vorstendom Almere

Waarom in de ouderraad?
Het is een mooi gegeven dat ik als lid van de ouderraad de samenwerking met GO! mag aangaan. Als ouder mag ik mijn stem laten horen; meedenken en advies geven over onderwerpen op beleidsniveau. Met mijn bijdrage hoop ik dat ik mijn steentje mag bijdragen om voor elk kind een gezonde en veilige leefklimaat te creëren. Tenslotte is het ook fijn om op een breder vlak kennis te maken met GO! i.p.v. de haal- en brengmomenten.

Cheris
KDV Heldenrijk Almere