Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich hieronder graag aan je voor!

Waarom in de ouderraad?
Onze zoon gaat vier dagen per week naar BSO het Anker, sinds hij in maart (2022) naar basisschool De Windroos gaat. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van gastouders en de laatste twee jaar van het kinderdagverblijf. Alhoewel we alle vormen van opvang als positief hebben ervaren, merk je dat er een hoop speelt in de kinderopvang branche. We hebben zelf o.a. ervaren dat beschikbaarheid van opvang een zorgelijk punt is en dit lijkt de komende jaren nog uitdagender te gaan worden zoals bijna dagelijks in de media te lezen is. De ouderraad is een mooie manier om te mogen meedenken over de opvang op beleidsniveau. Via de ouderraad ben ik ook lid van een panel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de financiering van de kinderopvang.

Astrid Deen
BSO het Anker Lelystad

Waarom in de ouderraad?

Vanuit mijn werk als hoofd Zorg en Welzijn bij Coloriet (ouderenzorg) heb ik veel te maken met het strategische beleid. In mijn werk ben ik bezig om beleid te maken over hygiëne, voeding, Corona, BHV, toezicht houden, normen en waarden en kwaliteitseisen. Onze zoon van zeven zit op bassischool De Windroos en maakt twee dagen in de week gebruik van de BSO (het Anker). Voor mij is het fijn om mee te mogen denken met de ontwikkelingen bij GO! Kinderopvang.

Onze dochter van negen maanden maakt één dag in de week gebruik van de kinderopvang in het Kindcentrum Warande. 

Aangezien onze zoon nog heel wat jaren op De Windroos zal blijven (tot groep 8) en onze dochter vanuit de kinderopvang straks als ze vier is naar de BSO zal gaan, kan ik deze rol ook duurzaam en langdurig vervullen.

Deborah van Heijningen
BSO het Anker Lelystad

Waarom in de ouderraad?
Het is een mooi gegeven dat ik als lid van de ouderraad de samenwerking met GO! mag aangaan. Als ouder mag ik mijn stem laten horen; meedenken en advies geven over onderwerpen op beleidsniveau. Met mijn bijdrage hoop ik dat ik mijn steentje mag bijdragen om voor elk kind een gezonde en veilige leefklimaat te creëren. Tenslotte is het ook fijn om op een breder vlak kennis te maken met GO! i.p.v. de haal- en brengmomenten.

Cheris
KDV Heldenrijk Almere

Waarom in de ouderraad?
Als vader ben ik enorm onder de indruk van de (soms veel te snelle) ontwikkeling van mijn dochter. Zij maakt tweemaal per week gebruik van het kinderdagverblijf in de Warande te Lelystad. Een stimulerende omgeving met voldoende leer- en groeimogelijkheden creëren is wat mijn vriendin en ik dagelijks vormgeven thuis. Ontzettend belangrijk is dat haar ontwikkeling – en die van anderen vanzelfsprekend – optimaal kan worden voortgezet wanneer zij gebruik maken van de faciliteiten van GO! Vanuit mijn professionele achtergrond als psycholoog kan ik een adviserende en inhoudelijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van het pedagogisch beleid, zodat eenieder die gebruik maakt van GO! methodisch juist benaderd wordt en de optimale groei van het kind gewaarborgd blijft.

Roy Marcus
IKC Warande Lelystad