Veelgestelde vragen

Algemeen

Wijzigingen geef je altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, postbus 2052, 8203 AB Lelystad.

Je kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Financieel

Wijzigingen geef je altijd schriftelijk door. Dat kan via de mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan drie maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Wanneer u een extra dag heeft afgenomen wordt deze apart en tegen het bruto dagtarief aan u berekend. Na 1 week wordt het factuur bedrag geïnd. Geen machtiging? Dan maakt u het bedrag wat vermeld staat op de factuur zelf over.

Neem contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum voor advies. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 294900.

Neem contact op met de medewerkers van de financiële administratie op telefoon 0320-29 49 00 om je situatie te bespreken.

Je kunt een formulier downloaden via SVB en deze samen met GO! invullen.

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode. Je hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Ja, je kunt de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer 42.18.56.467 ten name van GO! Kinderopvang laten storten. Heb je het eerst op je eigen rekening laten storten, dan kun je dit via een wijziging doorgeven. Na verwerking van de aanvraag of wijziging wordt de kinderopvangtoeslag op de rekening van GO! Kinderopvang gestort.

Ja, je kunt op www.toeslagen.nl een prognose berekening maken. Hiervoor heb je wel de uren per maand per kind nodig, het bijhorende uurtarief en je verzamelinkomen (van beide ouders).

Wanneer je zelf constateert of bericht krijgt van GO! Kinderopvang dat de incasso niet is gelukt, maak je het bedrag zelf over naar rekeningnummer 42.18.56.467 t.n.v. GO! Kinderopvang onder vermelding van je debiteur- en factuurnummer.

Je kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is jouw persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier kun je ook de status van je aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst je gegevens heeft ontvangen, kun je dit al zien. Je hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer je liever een papieren formulier invult, kun je de belastingtelefoon bellen 0800-0543.

Als je GO! Kinderopvang hebt gemachtigd wordt je bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaand van de opvangmaand geïnd. Heb je geen machtiging afgegeven, dan voldoe je zelf de factuur voor de 1e van de maand.

Het doorgeven van wijzigingen aan de belastingdienst / toeslagen is aan de orde wanneer je inkomen daalt tijdens deze uitzonderlijke situatie. We vragen ouders dit dan zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Bij een lager inkomen hoort een hogere kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders de wijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt dit verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand.

Als je zelf de kinderopvangtoeslag op je rekening ontvangt, krijg je de 15de van de maand de factuur voor de komende periode. Ontvangt GO! Kinderopvang je kinderopvangtoeslag, dan krijg je de factuur na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.

De belastingdienst betaalt maandelijks de kinderopvangtoeslag uit op de 20ste of 21ste van de maand.

Heb je GO! Kinderopvang gemachtigd, dan wordt je bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand geïnd.

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt je maandelijks een rekening voor het deel dat je zelf moet betalen, dat is je eigen bijdrage.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook een proefberekening maken.

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de belastingdienst / toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van je gemeente.