Pedagogiek

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden
  • We bieden ruimte aan de eigenheid van het kind
  • Kinderen ontwikkelen respect voor anderen en zichzelf

Pedagogische visie

De verschillende diensten van kinderopvang worden door professionals uitgevoerd. Deze zijn erop gericht een verantwoord pedagogisch klimaat te creëren, waarbij het individuele kind met ouders in relatie tot de opvanggroep, centraal staat. Dit vanuit de eigenheid van elke werksoort en locatie.

Pedagogisch beleid

De Oranje Paraplu beschrijft het pedagogisch beleid van GO! Kinderopvang. Hierin staat onze professionele pedagogische werkwijze beschreven. Deze is gebaseerd op de algemene missie en de algemene pedagogische visie van GO! kinderopvang.

In de werkplannen per werksoort wordt beschreven hoe de uitgangspunten uit de Oranje Paraplu in de dagelijkse praktijk op de groep terug te zien zijn. 

In het informatieblad van de locatie worden de locatiespecifieke kenmerken van de uitvoering van de Oranje Paraplu beschreven.