Talentgroepen GO! Kinderopvang vergroten kansen voor kinderen

03 augustus 2022

De afgelopen 3 jaar zijn in Lelystad door GO! Kinderopvang 5 talentgroepen opgezet. De talentgroepen bieden een extra kwaliteitssterk aanbod en zijn onderdeel van het Lelystadse voor- en vroegschoolse aanbod (VVE) voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het ging hier om een pilot, met subsidie van de gemeente Lelystad, begeleid door wetenschappelijk onderzoek door Oberon en de Universiteit van Utrecht. Met deze innovatie loopt Lelystad landelijk voorop. Op 7 juli vond er een mini-symposium plaats, georganiseerd door GO! Kinderopvang, om de resultaten te presenteren.

Het bijzondere aan de talentgroepen is dat peuters veel extra stimulering krijgen door een VE-aanbod van hoge kwaliteit. De medewerkers zijn intensief geschoold om de peuters extra te kunnen uitdagen en hun ontwikkeling te volgen en te stimuleren. Ook is de speelleeromgeving extra uitdagend gemaakt. Ouderbetrokkenheid is een voorwaarde voor deelname aan de Talentgroep.

Van de ouders wordt verwacht dat zij thuis aan de slag gaan met ontwikkelingsstimulering. Hiervoor krijgen ze tips en kan speelgoed geleend worden.

Doordat de stimulering, zowel op de groep als thuis plaats vindt, zijn de peuters die op de talentgroep hebben gezeten, nog beter voorbereid op de start op de basisschool. Hierdoor krijgen ze meer kansen om zich te ontwikkelen. En omdat er intensieve afstemming met de basisschool is, stromen kinderen ook gemakkelijker door.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat ouders erg tevreden waren met het aanbod dat hun peuters kreeg. Corona heeft echter wel veel impact gehad door de sluitingen en de geldende maatregelen. De onderzoekers zien echter dat de taalontwikkeling van deze peuters in ieder geval niet achteruit is gegaan. Dit wordt toegeschreven aan de extra stimulering die de peuters op de talentgroepen hebben gekregen.

Daarbij is de kwaliteit van het aanbod gegroeid. Medewerkers hebben zich sterk ontwikkeld. Ze hebben meer vaardigheden gekregen om op kinderen af te stemmen, zodat deze zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Maar ook zijn de medewerkers bewuster van hun eigen handelen en het effect daarvan op de kinderen.

De gemeente Lelystad heeft tijdens het mini-symposium positief gereageerd op de uitkomsten en de aanbevelingen. Er wordt bekeken of en hoe een vorm van dit aanbod voortgezet kan worden, ook na 2022. Duidelijk is dat kwaliteit van het opvangaanbod ertoe doet en dat dit de kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen, vergroot.

Nieuws