Buitenschoolse opvang 4 – 12 jr

Wie zorgt er voor uw kind na schooltijd of tijdens vakanties? Na school, voor school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt GO! Kinderopvang buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die naar de basisschool gaan.

Inspelen op beleving en behoefte
Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij de BSO van GO! Kinderopvang kunnen kinderen fijn binnen en buiten spelen, er is knutselmateriaal en er worden spelletjes gedaan. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding, die dagelijks activiteiten organiseren. Er is samenwerking met Centrum voor Kunstzinnige Vorming de Kubus en met Sportbedrijf Lelystad. Het spelmateriaal en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op die manier kan er goed ingespeeld worden op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind.

Groepen dichtbij school
In verschillende vestigingen verspreid door de stad zijn groepen naar leeftijd samengesteld. Op woensdag en vrijdag worden groepen samengevoegd, zodat er altijd leeftijdgenootjes zijn. In de vakanties is de opvang bij de grootste vestiging in de wijk. De overgang naar een andere leeftijdsgroep kan in enkele gevallen betekenen dat uw kind naar een andere vestiging gaat. Elke BSO is gekoppeld aan vaste basisscholen, vaak op loopafstand. De leidsters halen de kinderen; als de afstand te ver is rijdt er een taxi. Voor de kinderen die speciaal onderwijs volgen, bekijken we met de ouders op welke vestiging ze geplaatst kunnen worden.

Vroege voorschoolse opvang
Op veel vestigingen bieden wij voorschoolse opvang (VSO). U kunt uw kind dan vanaf 7.00 uur brengen. Als het nodig is kan uw kind bij ons ontbijten. Daarnaast is er tijd om even rustig te spelen en te ontspannen. Als het tijd is om naar school te gaan, brengen onze pedagogisch medewerkers uw kind naar school om te beginnen aan hun schooldag.

Bij voldoende vraag kijken we naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van deze extra service op de vestiging en dag(en) waarop u opvang nodig heeft.

Fijne vakantieopvang
Er is ook opvang uitsluitend tijdens schoolvakanties en op studiedagen mogelijk. Voor iedere vakantie stellen de medewerkers een programma samen waarin voor ieder kind iets leuk, uitdagends, creatief of sportief te vinden is. Daarnaast is er ruimte om lekker te ontspannen en gezellig met elkaar bezig te zijn. Ook in de vakanties is het mogelijk dat we werken met leeftijdsgroepen, zodat kinderen voldoende aansluiting vinden bij leeftijdgenootjes en passende activiteiten aangeboden krijgen. Dit betekent dat er kernlocaties zijn waar uw kind in de vakanties wordt opgevangen. U wordt daar vooraf over geïnformeerd.

‘Speciaal 9+ programma’
We bieden een speciaal 9+ programma voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 aan tijdens alle vakanties in Lelystad. Samen met leeftijdsgenootjes doe je uitdagende dingen, ben je gezellig bezig, maak je nieuwe vrienden en je leert er ook nog iets van. Mijn vakantieprogramma is speciaal voor de BSO kinderen van GO! Kinderopvang Lelystad. Dit programma vindt grotendeels plaats bij Ziezo.

Ouders van kinderen die gebruik maken van BSO of ingeschreven staan voor alleen vakantieopvang in Lelystad, krijgen automatisch bericht om zich in te schrijven via het digitale ouderportaal Konnect. Uniek aan dit project is dat ouders en kinderen samen een persoonlijk vakantieprogramma naar keuze kunnen samenstellen.

Uw kind aanmelden

"Wij vinden aandacht voor de individuele ontwikkeling van ieder kind belangrijk."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder