Peuterspeelzaal 2 – 4 jr

GO! Kinderopvang biedt opvang op reguliere peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) peuterspeelzalen. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten we kinderen – onder deskundige leiding –  zoveel mogelijk in groepsverband samenspelen.

Plaatje PSZ

Samen spelend leren
Tijdens een ochtend of middag op een speelzaal worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten. De inhoudelijke pedagogische werkwijze is vormgegeven in het beleidsplan van de peuterspeelzalen. We hebben met een speciaal aanbod bijzondere aandacht voor de 3+ peuters.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op een aantal peuterspeelzalen is speciale aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze speelzalen hebben een aanbod vooral gericht op ontwikkelingsstimulering, waarin met name veel aandacht is voor taal. Het programma Kaleidoscoop werkt daarbij ondersteunend. Het aanbod is intensiever en specifieker dan op de reguliere peuterspeelzalen. Kinderen kunnen in aanmerking komen om 4 dagdelen (2 dagdelen gratis) geplaatst te worden. Klik hier voor meer informatie.

Peuterspeelzaal Peutertalent
GO! Kinderopvang en basisschool Leatare zijn een nieuwe peuterspeelzaal Peutertalent gestart. Peutertalent biedt de ultieme mogelijkheid voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Er wordt  gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten om élk talent dat een kind bezit, te benutten. Peutertalent is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Uitgangspunt is dat Peutertalent goed is voor élk kind! Klik hier voor meer informatie.

Openingstijden
Onze peuterspeelzalen hanteren verschillende openingstijden. Meestal zijn de openingstijden ‘s ochtends van 8.30 tot 11.30 uur en ‘s middags van 13.00 tot 15.30 uur. De vakanties sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijk door de overheid vastgestelde basisschoolvakanties. Aan het begin van elk schooljaar worden die bekend gemaakt.

Gegevensuitwisseling instanties
Binnen de gemeente Lelystad is er regelmatig uitwisseling en afstemming tussen de peuterspeelzaal en het consultatiebureau in de wijk (Icare JGZ). Het gaat onder andere om gegevens rond de VVE indicatie die Icare vaststelt. Klik hier om verder te lezen.

Ambitieniveau peuterspeelzalen

Uw kind aanmelden

"Het meest waardevolle van de kinderopvang zijn de kinderen zelf."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder