Klachtenprocedure

De medewerkers van GO! Kinderopvang stellen het plezier en de ontwikkeling van je kind centraal. We bieden een omgeving waar alle kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. We zijn zichtbaar en onderscheidend en onze medewerkers zijn de spil in de organisatie. We kunnen dit alleen door samen te werken met ouders en andere samenwerkingspartners! We betrekken ouders bij de opvang van hun kind, zowel op de vestiging als digitaal en investeren in een vertrouwensband met kind en ouder.

Toch kan het gebeuren dat je als ouder iets wilt opmerken over de manier waarop we dat doen. Heb je bijvoorbeeld een opmerking over wat er op de locatie gebeurt, hoe een medewerker van GO! Kinderopvang je aanspreekt of de wijze waarop jij of je kind benaderd wordt? Laat het de pedagogisch medewerker of locatiemanager op de locatie direct weten. Of ben je bijvoorbeeld niet tevreden over hoe je te woord bent gestaan door de medewerkers van het Service Centrum of over de overeenkomst die je als ouder met ons als houder heeft? Geef dit aan bij de medewerker op het Service Centrum of onze operationeel manager. We gaan graag met je in gesprek en zoeken dan samen naar een passende oplossing voor het probleem. De contactgegevens van de locatiemanager en operationeel manager zijn te vinden op het informatieblad in Konnect.

We doen er alles aan om je op- en aanmerkingen zorgvuldig te behandelen en bij problemen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Toch kan het voorkomen dat je er in het contact met de hierboven genoemde medewerkers niet uitkomt. Je kunt dan een klacht indienen.

Hoe kun je een klacht indienen?

Als het gesprek met de medewerkers op de locatie of het Service Centrum niet tot een oplossing leidt waar je tevreden over bent dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Dat kan gemakkelijk en snel via het klachtenformulier onderaan op deze pagina. Na het versturen van het klachtenformulier ontvang je hiervan direct een schriftelijke bevestiging via de e-mail. We ontvangen de klacht graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee maanden na het ontstaan van de klacht. Zodra wij de klacht hebben ontvangen gaan we direct aan de slag volgens onderstaande procedure. Indien je de klacht niet op deze manier indient kunnen wij die niet in behandeling nemen. Deze procedure geldt voor onze klanten, dus mensen die een dienst bij ons (willen) afnemen of hebben afgenomen.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Telefoonnummer: 070-310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

Klachtenformulier

Naam ouder(s)
Naam ouder(s)
Naam kind
Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over het verwerken van jouw persoonsgegevens.