Klachtenprocedure

Bij GO! Kinderopvang draait alles om het plezier en de groei van jouw kind! Onze omgeving zit vol met avontuur, ontwikkeling en groeikansen. Dit is alleen haalbaar door een goede samenwerking met onze medewerkers, ouders en andere samenwerkingspartners! Wij vinden het belangrijk om een goede relatie te hebben met het kind én de ouders. Daarom betrekken wij de ouders veel, zowel digitaal als op de vestiging zelf.

Toch kan het gebeuren dat je als ouder iets wilt opmerken over onze werkwijze. Heb je opmerkingen over gebeurtenissen op locatie, hoe een medewerker van GO! jou aanspreekt of de manier waarop de medewerker met jouw kind omgaat? Laat het direct weten aan de pedagogisch medewerker of de locatiemanager van jouw opvanglocatie. We gaan graag met je in gesprek om samen te kijken naar een passende oplossing. Kom je er niet uit met de locatie manager of operationeel manager? Dan kan je een klacht indienen.

Hoe kun je een klacht indienen?

Als je niet tot een oplossing bent gekomen met de pedagogisch medewerker of de locatiemanager dan kan je een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier onderaan op deze pagina.

Na het versturen van het klachtenformulier ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Stuur de klacht zo snel mogelijk in, maximaal twee maanden na het ontstaan van de klacht. Op het moment dat wij de klacht ontvangen, gaan wij direct aan de slag volgens de procedure!

Als je je klacht niet digitaal indient dan kunnen wij die niet in behandeling nemen. Deze procedure geldt voor de klanten van GO! Kinderopvang. Dus voor alle ouders die een dienst bij ons afnemen of willen afnemen.

 • De klacht wordt door de klachtencoördinator doorgegeven aan de operationeel manager of de locatie-/ afdelingsmanager. Die neemt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie werkdagen na het indienen contact met je op over de schriftelijk ingediende klacht.

 • De manager probeert vanuit de dialoog met jou, de klant, tot een oplossing van de klacht te komen die beide partijen tevreden kan stellen. Daartoe zal de manager afwegen wat er gebeurt is en wat de gevolgen daarvan zijn voor jou, je kind en voor de organisatie. Daarnaast kijkt de manager naar de mogelijke consequenties vanuit de wettelijke regels en het beleid van GO!. Indien nodig worden passende maatregelen genomen. Zoals je van ons gewend bent onderzoeken wij de klacht zorgvuldig. De manager houdt je ook op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

 • De manager geeft je een schriftelijke terugkoppeling en met reden omkleed oordeel van de klacht. Hierin wordt omschreven welke afspraken er met je zijn gemaakt om tot een oplossing van de klacht te komen. Daarnaast zal worden aangegeven waarom er wel of niet een oplossing is gevonden, welke maatregelen er al zijn of nog worden genomen en wanneer deze gerealiseerd zijn.

 • Het streven is de klacht zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 6 weken af te handelen.

 • Mocht je als klant de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden dan kun je besluiten om voor bindende geschillenafhandeling naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen te gaan. GO! Kinderopvang is hierbij aangesloten.

  Contactgegevens:
  De Geschillencommissie
  Postbus 90600
  2509 LP  Den Haag
  Telefoonnummer: 070-310 53 10
  Website: www.degeschillencommissie.nl

 • Als de geschillencommissie de klacht in behandeling neemt en uitspraak doet, dan conformeert GO! zich aan deze uitspraak.

Klachtenformulier

Naam ouder(s)
Naam ouder(s)
Naam kind
Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over het verwerken van jouw persoonsgegevens.