Het Hof

PSZ het Hof ligt in wijk de Haven in Almere Haven en is gevestigd in basisschool De Polderhof. Je kind kan vanaf 2 jaar naar PSZ het Hof.

Peuterspeelzaal

Kom eens langs

Buitenhof 93
1354 GR, Almere

Tel. 036 200 2028
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij PSZ het Hof. Ik ben Mirjam Snijdelaar, locatiemanager bij PSZ het Hof.

De peuterspeelzaal grenst aan de kleutergroepen, dit zorgt voor een nauwe samenwerking en uitwisseling. Het VVE programma en de thema’s zijn gelijk, maar wel op eigen niveau. De buitenruimte is ruim opgezet, kinderen kunnen hier heerlijk spelen. Speeltuin de Speelhaven ligt op loopafstand.

Talentgroep
Talentgroep is voor kinderen uit Almere van de 2,5 tot 4 jaar en heeft als doel om kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling om ze zo een vliegende start te geven in groep 1 van de basisschool. Dit doen wij door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier aan te bieden.

Pedagogisch medewerkers en deskundigen zoeken hier samen naar effectieve en uitvoerbare mogelijkheden om kinderen meer kansen te geven op een succesvolle ontwikkeling. Talentgroepen zijn onderdeel van het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van de gemeente Almere. De ambitie is dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen, zodat ze zonder (taal)achterstand naar groep 1 kunnen gaan. Bekijk hier de folder voor meer informatie.

Speciale aandacht voor Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE)
PSZ het Hof is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ het Hof speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Pilot met een Talent- en Doorstroomgroep
  • Samenwerking met basisschool de Polderhof
  • Een doorgaande lijn met school
  • Peutergym

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Talentgroep: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Doorstroomgroep: Maandag tot en met donderdag van 8.30 – 12.30 uur.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.