De Finnjol

PSZ de Finnjol ligt in wijk Jol. De groep bevindt zich in school de Finnjol. Vanaf 2 jaar kan je kind naar PSZ de Finnjol.

Peuterspeelzaal Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kom eens langs

Jol 24-54
8243 GR , Lelystad

Tel. 0320 320016
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Judith Farjon

Welkom bij PSZ de Finnjol. Ik ben Judith Farjon, senior locatiemanager bij PSZ de Finnjol.


Onze peuterspeelzaal is een warme en uitnodigende plek waar jonge kinderen de wereld om hen heen kunnen ontdekken, nieuwe vrienden kunnen maken en belangrijke vaardigheden kunnen ontwikkelen ter voorbereiding op de kleuterschool. Bij PSZ Finnjol streven we ernaar om een stimulerende en liefdevolle omgeving te bieden waar peuters zich veilig en ondersteund voelen.

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE)
PSZ de Finnjol is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ de Finnjol speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Nauwe samenwerking met onderwijs
  • Deelname aan programma gezonde voeding gemeente Lelystad
  • Talentgroep: extra gespecialiseerde pedagogisch medewerkers
  • Uitdagende speelleeromgeving

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 – 12.15 uur.

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.