Schip Ahoy

BSO Schip Ahoy heeft twee groepen en is gevestigd in basisschool de Tjalk.

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Tjalk 29-41
8232 LT, Lelystad

Tel. 0320 320 303
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Ilona Vlietman

Welkom bij BSO Schip Ahoy. Ik ben Ilona Vlietman, senior locatiemanager bij BSO Schip Ahoy.

“Openheid, flexibiliteit, laagdrempeligheid en meedenken met ouders zijn mijn kernwoorden. Wat voor mij voorop staat, is het welbevinden van ieder kind met de eigen behoeftes”.

Op deze vestiging komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind.

De mooie buitenruimte is zo ingericht dat de fantasie van de kinderen geprikkeld wordt en biedt motorische uitdagingen. Op BSO Schip Ahoy worden verschillende activiteiten aangeboden zoals koken, zagen en timmeren. Ook zijn er naaimachines aanwezig.

IKC Dalton Tjalk in 2022/2023
OBS de Tjalk en GO! Kinderopvang geven gezamenlijk vorm een aan nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum. Het nieuwe gebouw voldoet aan de behoeftes van de kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en biedt onderwijs en kinderopvang onder één dak. 

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Intensieve samenwerking met de basisschool
  • Gezamenlijke pedagogische visie met de basisschool
  • Uitdagend activiteitenaanbod

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

BSO Schip Ahoy is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO Schip Ahoy? Ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.