Plaatsing

Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang.

Plaatsingsprocedure en wachttijd

Voor de meeste inschrijvingen kan direct opvang geboden worden. Een wachtlijst ontstaat door (veel) nieuwe kinderen, of kinderen die een wijziging van dagen of vestiging wensen. De wachttijd hangt af van het aantal dagen, voorkeurdagen en voorkeurvestiging. Over het algemeen zijn de maandag, dinsdag en donderdag druk bezette dagen; op woensdag en vrijdag is het vaak minder druk en zijn regelmatig sneller plaatsen beschikbaar. Plaatsing kan versneld worden wanneer je flexibel bent in de opvangdagen en/of locatie.

Wanneer krijg ik een plek?

Als er een plaats beschikbaar komt, gelden de volgende spelregels:

 • De wachtlijst wordt per vestiging bekeken.
 • Plaatsing gebeurt op basis van het overeenkomen van het leeftijdsprofiel van het te plaatsen kind met het leeftijdsprofiel van de vrijgekomen plaats.
 • Onze plaatsingen gebeuren aan de hand van plaatsingscriteria, waarbij de volgende categorieën onderscheiden worden: eigen personeel van GO! Kinderopvang, tweede en/of volgende kinderen uit een gezin, wijzigingsverzoeken, doorstroom van KDV naar BSO en overige klanten. Binnen een categorie bepaalt de inschrijfdatum de volgorde.
 • De ouder(s) van een eerstvolgend kind met een passende dagencombinatie en ingangsdatum krijgen een schriftelijke overeenkomst.
 • Soms wordt een alternatief aangeboden. Indien je wenst, blijft je persoonlijke voorkeur op de wachtlijst staan (als wijzigingsverzoek).
 • Je ontvangt een overeenkomst zodra je kind geplaatst kan worden. Binnen 8 dagen moet één van de overeenkomsten geretourneerd worden, anders vervalt de plaats. Na retourzending geldt de opzegtermijn van 1 maand.
 • Als je geen gebruik maakt van ons aanbod blijft je kind ongewijzigd op de wachtlijst staan of word je na overleg uitgeschreven.
 • Als plaatsing niet mogelijk is op de gewenste datum ontvang je geen bericht. Je kunt altijd zelf contact opnemen met de afdeling Plaatsing & Planning.
 • Je kunt je ook op een inactieve wachtlijst laten plaatsen. Dit is bedoeld voor ouders die niet actief voor plaatsing benaderd willen worden, maar wel geregistreerd willen blijven. Je kunt met één telefoontje of e-mail weer teruggezet worden op de actieve wachtlijst.

Wennen op de groep

Hoe weet je zeker dat je kind het straks wel leuk vindt op de nieuwe groep? Daarvoor bieden we bij sommige opvang de mogelijkheid van een wenmoment.

 • Voor het kinderdagverblijf worden er bij het kennismakingsgesprek enkele wenmomenten afgesproken.
 • Voor de buitenschoolse opvang is er een mogelijkheid tot wennen. Dit gebeurt in overleg met de locatieleider tijdens het kennismakingsgesprek.
 • Voor de gastouderopvang is er een wenperiode van 1 maand.
 • Voor peuterspeelzaal is er geen mogelijkheid tot wendagen.