Het Roversnest

BSO het Roversnest is gevestigd in een gebouw waar ook de basisscholen de Tjotter en de Triangel gevestigd zijn.

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Kennemerland 15
8245 ER, Lelystad

Tel. 0320 320 301
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Ilona Vlietman

Welkom bij BSO het Roversnest. Ik ben Ilona Vlietman, locatieleider van BSO het Roversnest.

“Openheid, flexibiliteit, laagdrempeligheid en meedenken met ouders zijn mijn kernwoorden. Wat voor mij voorop staat, is het welbevinden van ieder kind met zijn/haar eigen behoeftes”.

Op deze vestiging komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind.

BSO het Roversnest heeft drie groepen. Het activiteitenaanbod is groot en de kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Op maandag en donderdag worden er sportieve activiteiten aangeboden in de grote gymzaal en dagelijks worden er bewegingsactiviteiten gedaan in de speelzaal.

BSO het Roversnest maakt gebruik van de twee verschillende schoolpleinen, die beide andere uitdagingen bieden. Zo is er een schoolplein geschikt om te fietsen en om te spelen in de zandbak. Op andere het schoolplein staan klim- en freerunning toestellen die leuk zijn voor de bovenbouw kinderen. Daarnaast spelen de kinderen regelmatig op de “heuvels”.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Groot activiteitenaanbod
  • Goed contact met de scholen in het gebouw
  • De kinderen kunnen lekker bewegen in de sporthal

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

BSO het Roversnest is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO het Roversnest? Ook voorschoolse opvang op vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

 

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.