Montessori Campus

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Marie Curielaan 301
1341 BA, Almere

Tel. 06 2824 4585
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Cindy Kliffen

Welkom bij BSO Montessori Campus. Ik ben Cindy Kliffen, locatiemanager van de Montessori Campus.

ASG en GO! Kinderopvang zijn trots dat zij een langdurige en intensieve samenwerking aangaan binnen de Montessori Campus. De vorming van de Montessori Campus vanuit één visie past bij de uitgangspunten van ASG en GO! Kinderopvang.

De gemeenschappelijke betrokkenheid en visie zijn ook bij kinderen van de Montessori Campus belangrijk. Want of een kind al toe is aan een volgende stap hangt niet af van leeftijd, aanbod of systeem, maar van de behoefte en het welbevinden van het kind. Hiervoor is een team nodig dat dezelfde taal spreekt, vanuit dezelfde overtuiging. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal. De individuele ontwikkelingsbehoefte en welbevinden zijn leidend.

Kijk voor alle informatie en aanmelden op de website van de Montessori Campus.

Volledig aanbod
GO! verzorgt een zo volledig mogelijk aanbod aan opvang binnen Montessori Campus. Vanaf de start is dit in ieder geval opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij de buitenschoolse opvang vanuit een tijdelijke locatie. 

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Goede samenwerking met de Montessorischool
  • Compleet nieuwe inrichting
  • Verse, gezonde en gevarieerde maaltijden speciaal voor de kinderopvang
  • Montessori gedachtegoed
  • Enthousiast en inspiratievol team

Praktische informatie

Bekijk hier het meest recente LRK nummer en GGD rapport.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.