Kindcentrum het Mozaïek

Het Mozaïek ligt in de wijk de Kempenaar.

Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peuterspeelzaal

Kom eens langs

Kempenaar 21-06
8231 GD, Lelystad

Tel. PSZ 0320 320 011
Tel. KDV 0320 320 014
Tel. BSO 06 42631701
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Pricilla Droog

Welkom bij KC het Mozaïek. Ik ben Priccila Droog, locatiemanager van KC het Mozaïek.

“Ik ben trots op het persoonlijke karakter van KC het Mozaïek. We kennen elkaar en al onze kinderen, ondanks de groei die we maken. In alles wat we doen zijn we gericht op de ander. Op het kind, de leerling, de ouder, de buurt en op Lelystad. Op jou dus! Jij gaat ons namelijk aan het hart”.

Het Mozaïek is een kindcentrum dat bestaat uit een basisschool, een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Bij KC het Mozaïek zorgen we voor een prettige en veilige omgeving waar kinderen kunnen leren, spelen en ontdekken. We kennen elkaar persoonlijk en werken met één positieve benadering voor alle leeftijdsgroepen.

Samen spelen met leeftijdgenootjes
Bij het kinderdagverblijf hebben we een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de BSO komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar van de scholen het Mozaïek en de Albatros bij elkaar. Het aanbod aan activiteiten is altijd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Speciale aandacht voor Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Peuterspeelzaal het Mozaïek is een VVE- peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod ontwikkeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Lees meer over VVE.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • De kinderen worden vanaf baby tot en met groep 8 op één vertrouwde plek opgevangen
  • De activiteiten binnen de opvang en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd
  • Wij hechten veel waarde aan gezonde voeding
  • Er is veel ruimte rondom het gebouw waar voor alle kinderen genoeg te doen is, waaronder een binnentuin, klimbomen, pannakooi en speelplein

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

PSZ het Mozaïek
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.

KDV het Mozaïek
Maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.00 uur.

Verlengde opening
Eerder of later opvang nodig op het KDV? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag is het mogelijk om opvang af te nemen tot 18.30 uur.

BSO het Mozaïek
BSO het Mozaïek is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO het Mozaïek? Ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.