Integraal Kindcentrum Warande

Integraal Kindcentrum Warande streeft naar één pedagogische en inhoudelijke lijn.

Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Haagwinde 2
8245 HW, Lelystad

Tel. 0320 255 995
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij IKC Warande. Ik ben Judith Farjon, senior locatiemanager bij IKC Warande

Door een intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang ontwikkelen kinderen van 0 – 13 jaar zich optimaal binnen het IKC. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien. Groepsruimtes zijn open en zo ingedeeld dat de kinderen de mogelijkheid krijgen antwoorden te vinden en kritisch na te denken, dit alles in een omgeving vol warmte en geborgenheid.

Kinderdagverblijf
Op het kinderdagverblijf hebben we meerdere groepen. We bieden hier ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en het aanbod van de activiteiten worden afgestemd op de leeftijden van het kind.

Buitenschoolse opvang
Op de BSO komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We zorgen voor een afwisseling van activiteiten. Binnen doen we handvaardigheid activiteiten, maar we gaan ook lekker buiten spelen. Samen sportactiviteiten doen vinden we ook heel erg fijn.

Wij hebben een goede samenwerking met onderwijs. Samen met onderwijs zorgen we voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar voor uw kind.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Horizontale groepen op het kinderdagverblijf
  • Doorgaande lijn met onderwijs
  • Rijke speelleeromgeving
  • Dreumes- en peutergym 2x per week onder begeleiding van een sport pedagogisch medewerker
  • Naschoolse activiteiten onder BSO tijd

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

KDV Warande
Maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.00 uur.

Verlengde opening
Eerder of later opvang nodig op het KDV? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag is het mogelijk om opvang af te nemen tot 18.30 uur.

BSO Warande
BSO Warande is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO Warande? Ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.