Het Meesterwerk

Het Meesterwerk ligt in de wijk Tussen de Vaarten in Almere Stad. De PSZ, het KDV en de BSO zijn gevestigd in Brede School Het Meesterwerk, op ongeveer 15 minuten fietsen van de nieuwe wijk Nobelhorst.

Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peuterspeelzaal Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kom eens langs

El Grecostraat 171
1328 ST, Almere

Tel. PSZ 036 – 2002008
Tel. KDV 036 – 2002010
Tel. BSO 036 – 2002009
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij Het Meesterwerk. Ik ben Annette Koks, locatiemanager bij Het Meesterwerk.

“Alles mag en niets moet!”

In het schoolgebouw is een uitgebreide bibliotheek waar ieder kind gebruik van mag maken. Ook is er een dierenpatio met een konijn, cavia’s en kippen. De kinderen mogen ze af en toe eten geven en met de dieren knuffelen. Het KDV en de PSZ grenzen aan dezelfde buitenspeelruimte die volledig afgesloten is.

De buitenruimte is afgeschermd met een hek en grenst deels aan de groep. De kinderen spelen ook op het open speelplein waar een voetbalveld aanwezig is.

Neem een kijkje op het Meesterwerk:

Kinderopvang het Meesterwerk Almere film


Speciale aandacht voor Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE)
PSZ het Meesterwerk is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ het Meesterwerk speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Samen spelen met leeftijdsgenootjes
Op het KDV hebben we een verticale groep voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Op woensdag voegt de KDV groep samen met de BSO groep. Op de BSO komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar van Brede School Het Meesterwerk. Het aanbod van activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind.

Overblijven
Bij TSO het Meesterwerk kunnen kinderen gezamenlijk overblijven en eten in een rustige, ontspannen en huiselijke sfeer. Dit onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en TSO medewerkers. De kinderen worden in groepsverband op een professionele manier begeleid tijdens het overblijven.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Kleinschalig
  • Stabiel en hecht team met vaste invalkrachten
  • Dieren-, planten- en kunstpatio
  • Verticale groep
  • 1 x per week peutergym met een gediplomeerde gymlerares

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

 

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

PSZ het Meesterwerk
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.

KDV het Meesterwerk
Maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.30 uur.

Verlengde opening
Eerder of later opvang nodig? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag heb je de mogelijkheid om opvang af te nemen tot 19.00 uur.

BSO het Meesterwerk
BSO het Meesterwerk is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op woensdag voegt de BSO groep samen met de KDV groep. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Eerder of later opvang nodig? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag heb je de mogelijkheid om opvang af te nemen tot 19.00 uur.

TSO het Meesterwerk
De tussenschoolse opvang vindt plaatst tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze.

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

 

Zoveel meer bij Het Meesterwerk

Warme maaltijd

Omheinde buitenspeelruimte

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing.