Dolfijntjes 2

PSZ Dolfijntjes 2 is gevestigd in basisschool Driestromenland in de Waterwijk. Centraal gelegen in de Voorstraat. Je kind kan vanaf 2 jaar naar PSZ Dolfijntjes 2.

Peuterspeelzaal

Kom eens langs

Voorstraat 336
8226 KA, Lelystad

Tel. 0320 320 131
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij PSZ Dolfijntjes 2. Ik ben Kevin Hol, locatielmanager van PSZ Dolfijntjes 2.

“Op PSZ Dolfijntjes 2 bieden we een fijne plek voor kinderen om te groeien en te ontwikkelen”.

Bij PSZ Dolfijntjes 2 creëren we een warme en stimulerende omgeving waar peuters kunnen spelen, leren en groeien. Onze peuterspeelzaal biedt een veilige en liefdevolle plek waar jonge kinderen tussen 2 en 4 jaar oud kunnen ontdekken, verkennen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op de peuterspeelzaal werken vaste pedagogisch medewerkers op de groep en er is een VVE adviseur regelmatig aanwezig voor coaching. Dolfijntjes 2 heeft een uitdagende speelleeromgeving voor kinderen. We werken vanuit een VVE methodiek met een programma waarin ruimte is voor leren en spelen. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen. We vinden het belangrijk oog te hebben voor elk kind individueel en samen met ouders te werken. 

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Een uitdagende speelleeromgeving met een warme en huiselijk sfeer
  • Intensieve samenwerking met basisschool
  • Betrokken en vast team, waardoor we ouders vaak weer terug zien komen

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag tot en met donderdag van  8.15 uur – 12.15 uur.

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.

Parkeren voor de deur.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.