De Verwondering

PSZ de Verwondering ligt in de wijk Tussen de Vaarten en is gevestigd in basisschool Het Palet. Je kind kan vanaf 2 jaar naar PSZ de Verwondering.

Peuterspeelzaal

Kom eens langs

Johan Jongkindstraat 26
1318 LW, Almere

Tel. 036 – 2002 015
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Sonja van Amerongen

Welkom bij PSZ de Verwondering. Ik ben Sonja van Amerongen, locatiemanager bij PSZ de Verwondering.

“In een gezellige sfeer werken aan de individuele ontwikkeling van elk kind”

De PSZ is gevestigd in een groot, ruim lokaal van OBS het Palet, op de begane grond. De ruimte heeft een eigen deur naar de tuin. We maken gebruik van de kleine gymzaal van school, waar voldoende ruimte is om te rennen, klimmen, klauteren en sport- en spelactiviteiten. Peuters die bijna vier jaar worden en dan naar OBS Het Palet gaan, mogen met regelmaat wennen op de school om alvast kennis te maken met de kleuterklas en de juffen.

Op PSZ de Verwondering wordt gewerkt met het educatieve programma Uk en Puk. Uk en Puk richt zich op ontwikkelingsstimulering, met name op het gebied van taal, maar ook sociaal-emotioneel en de motorische ontwikkeling.

Speciale aandacht voor Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE)
PSZ de Verwondering is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ de Verwondering speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Vast team met ervaren medewerkers
  • Grote overzichtelijke ruimte
  • Samenwerking met basisschool Het Palet
  • Werken met het Uk en Puk programma

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag: 8.00 – 12.00 uur een 12.30 – 16.30 uur 
Dinsdag: 8.00 – 12.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.00 – 12.00 uur een 12.30 – 16.30 uur 
Vrijdag: 8.00 – 12.00 uur
Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.
Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.