De Tuimelaar

Peuterspeelzaal

Kom eens langs

Tjalk 4
3891 DJ, Zeewolde

Tel. 036 522 5470
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Sonja van Walbeek

Welkom bij PSZ+ de Tuimelaar. Ik ben Sonja van Walbeek, senior locatiemanager bij PSZ+ de Tuimelaar.

Wat bieden we

PSZ+ de Tuimelaar biedt opvang die zo gewoon mogelijk is.
Dichtbij huis in een vertrouwde, veilige en warme omgeving.
Daarin is ruimte voor ieders eigenheid. We kijken goed naar
de kinderen en stemmen met ouders af over de benodigde
ondersteuning en we bieden intensieve individuele
begeleiding. Met onze methodische handelingsplannen
houden we de ontwikkeling van je kind goed in beeld.
Daarnaast kunnen we binnen het zorgteam met externen,
zoals jeugdzorgorganisatie Vitree, én de korte lijnen naar
Passend Onderwijs, extra hulp inschakelen of doorverwijzen.

Voor wie

PSZ+ de Tuimelaar is er speciaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar
met een ontwikkelingsvraag. Voor een aantal kinderen is het
wenselijk dat zij gebruik kunnen maken van een speciale groep
met gespecialiseerde pedagogisch medewerkers die altijd
aanwezig zijn. Binnen de bestaande groepen kunnen deze
kinderen niet tot een optimale ontwikkeling komen. Dit kan zijn
omdat er te veel kinderen in de groep zitten om zich veilig te
voelen of omdat zij meer individuele en specifieke aandacht
nodig hebben die in een grotere groep niet geboden kan
worden. De peuters komen maximaal 4 dagdelen in een groep
met 8 kinderen. Elk kind kan in deze groep op eigen tempo, op
sociaal-emotioneel, cognitief, taal-spraak en motorisch gebied,
ontwikkelen.

Samen met de ouders

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
De samenwerking is dan ook intensief, er vinden regelmatig
oudergesprekken plaats over uw kind. Daarnaast is er
veel contact tijdens de breng- en haalmomenten en wordt
jaarlijks een ouderavond gehouden. We werken vanuit
pedagogisch partnerschap met ouders, waarin je als ouder
de regie hebt. Je kent je kind immers het best. Naast
deze individuele ondersteuning streven wij ernaar om een
actieve oudercommissie te hebben; misschien wil jij ook wel
meedenken en praten over de opvang van je kind!

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag tot en met donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

“Sinds ze op de Tuimelaar zit, maakt onze dochter
grote ontwikkelingssprongen. De aandacht die ze
nodig heeft, krijgt ze ook echt van de medewerkers.
Ze hebben oog voor elk kind en hanteren daarnaast
specifieke doelen gericht op haar ontwikkeling. Elke
dag gaat ze er met plezier naar toe”

Ouder
PSZ+ de Tuimelaar

“De Tuimelaar heeft ons kind erg goed gedaan in zijn
ontwikkeling. De aandacht vanuit het team is echt
gericht op de hulpvraag van het kind. Juist in deze
kleine groep heeft onze zoon meer interactie met de
andere kinderen. Hij groeit en leert elke dag weer, en
laat dat ons ook thuis zien.”

Ouder
PSZ+ de Tuimelaar

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!