De Piraat

PSZ Piraat ligt in de Atolwijk. Midden in de wijk ligt de prachtige Multifunctionele Accommodatie (MFA) Atolplaza. 

Peuterspeelzaal Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kom eens langs

Schor 3
8224 CM, Lelystad

Tel. 0320 767 682
info@go-kinderopvang.nl

Erna Strobos Locatiemanager BSO KDV

Welkom op PSZ Piraat. Ik ben Erna Strobos, Locatiemanager bij PSZ Piraat.

Op PSZ de Piraat bieden we een fijne plek voor kinderen om te groeien en te ontwikkelen“.

PSZ de Piraat bevindt zich in het dynamische Atolplaza. In deze multifunctionele locatie bevinden zich meerdere organisaties zoals het buurtcentrum, het wijkinfopunt, Centrum Jeugd en gezin en nog veel meer. Ook basischool de Optimist en Islamitische basisschool Al Ishaan zijn hier gevestigd. PSZ de Piraat bestaat uit 3 groepen. 

Speciale aandacht voor Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE)
PSZ Piraat is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ de Piraat speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Doorstroomgroep
In samenwerking met OBS de Optimist is er ook een doorstroomgroep voor kinderen van 3,5 tot 4,5 jaar op vier ochtenden per week. Deze groep van maximaal 14 kinderen wordt begeleid door twee gediplomeerde medewerkers, een leerkracht en een pedagogisch medewerker. In deze groep worden de peuters nog intensiever voorbereid op de basisschool en wennen de kleuters rustiger aan de basisschool.

Wil je een kijkje nemen bij de Doorstroomgroep? Klik dan hier. 

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Doorstroomgroepen: kinderen van 3,5 stromen in op de basisschool en draaien mee met kinderen die al 4 jaar zijn geworden. Zo vergemakkelijken we de doorstroom naar de basisschool
  • Gevestigd in het dynamische multifunctionele gebouw Atolplaza
  • Ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod
  • Extra aandacht voor taalontwikkeling
  • Enthousiaste pedagogisch medewerkers met veel kennis over de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar

Zoveel meer bij PSZ de Piraat

Samenwerken

Kinderen leren van elkaar want ze zijn allemaal tussen de 2 en 4 jaar. Het is leuk om te zien hoe ze met elkaar samenwerken

Welkom

Reguliere peuterspeelzaal en VVE peuterspeelzaal: Alle kinderen zijn bij ons welkom!

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur – 12.30 uur.
Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.
Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.