De Jungle

BSO de Jungle is gevestigd in basisschool de Kring in de Schouw.

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Schouw 19-01
8232 HM, Lelystad

Tel. 06 42615365
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij BSO de Jungle. Ik ben Kim Zandberg, locatieleider bij BSO de Jungle.

“Wij werken met een enthousiast team in een goede onderlinge sfeer. Het is altijd prettig om bij de Jungle binnen te komen!”

BSO de Jungle ligt direct naast de nieuwe wijk Hanzepark, dat grenst aan het stadshart van Lelystad. Kinderen van school de Kring, de Watergeus en de Lepelaar gaan naar BSO de Jungle.

Op deze vestiging komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Centrale wijkgerichte ligging (tussen basisscholen de Lepelaar en de Watergeus)
  • Locatie gevestigd in basisschool De Kring
  • Stabiel team met veel pedagogische kennis
  • Goede speelleeromgeving voor alle leeftijden; werken met thema hoeken (zoals leeshoek, bouwhoek) en speelgoed dat goed aansluit op de verschillende leeftijdsgroepen

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

BSO de Jungle is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties van 8.00 uur tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO de Jungle? Ook voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Zoveel meer bij BSO de Jungle

Gymzaal

Mogelijkheid tot gebruik gymzaal voor activiteiten

Workshops

We bieden workshops aan zoals bijvoorbeeld kickboksen

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.