Annika

PSZ Annika is gevestigd in basisschool de Tjalk. Vanaf 2 jaar kan je kind naar PSZ Annika.

Peuterspeelzaal Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kom eens langs

Tjalk 29 41
8232 LT, Lelystad

Tel. 0320 320 331
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Ilona Vlietman

Welkom bij PSZ Annika. Ik ben Ilona Vlietman, senior locatiemanager van PSZ Annika:

“Openheid, flexibiliteit, laagdrempeligheid en meedenken met ouders zijn mijn kernwoorden. Wat voor mij voorop staat, is het welbevinden van ieder kind met zijn/haar eigen behoeftes”.

PSZ Annika is een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat het aanbod van PSZ Annika speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Kijk voor meer informatie over VVE bij peuterspeelzalen.

Bij PSZ Annika nemen alle kinderen een stuk fruit mee. Het fruit wordt gesneden en verdeeld onder alle peuters. Zo proeven ze ook ander fruit en leren ze om te delen. We laten de kinderen actief leren en ontdekken!

IKC Dalton Tjalk in 2022/2023
OBS de Tjalk en GO! Kinderopvang geven gezamenlijk vorm een aan nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum. Het nieuwe gebouw voldoet aan de behoeftes van de kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en biedt onderwijs en kinderopvang onder één dak. 

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Intensieve samenwerking met basissschool de Tjalk
  • Gezamenlijke pedagogische visie met basisschool de Tjalk
  • Ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod
  • Extra aandacht voor taalontwikkeling

Praktische informatie

Bekijk hier het LRK nummer en meest recente GGD rapport.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 12.00 uur. Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12.45 – 15.15 uur.

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is de PSZ gesloten.

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.