De Albatros

De Albatros is gevestigd is basisschool de Albatros.

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Kogge 02-25
8242 AL, Lelystad

Tel. 0320 – 22 96 51
info@go-kinderopvang.nl

Kinderopvang Maaike Bakker

Welkom bij BSO Albatros. Ik ben Maaike Bakker, locatiemanager bij BSO Albatros.

“Wij werken met een enthousiast team. Het is altijd prettig om bij de Albatros binnen te komen!”

BSO de Albatros zit samen met PSZ de Speelkajuit in basisschool de Albatros.
De BSO is per september gestart met leuke en enthousiaste medewerkers. De samenwerking met school is uitstekend!

Het is een fijne locatie, omdat de kinderen van de basisschool al gelijk in hun vertrouwde omgeving terecht komen bij de BSO. We hebben een gezellige binnenruimte in school tot onze beschikking, maar kunnen ook gebruik maken in de middag van de peuterspeelzaal en de materialen. Daarbij hebben wij een mooi groot afgesloten schoolplein waar de kinderen ook verschillende activiteiten kunnen doen.
 
Op deze vestiging komen kinderen van 4-13 jaar. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de leeftijd van de het jonge of oudere kind.
Tijdens vakanties gaan de kinderen van 4-9 jaar naar BSO de Jungle, de oudere kinderen gaan naar de 9+ locaties.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Locatie gevestigd in basisschool de Albatros
  • Stabiel team met veel pedagogische kennis
  • Goede speelleeromgeving voor alle leeftijden; werken met thema hoeken (zoals leeshoek, bouwhoek) en speelgoed dat goed aansluit op de verschillende leeftijdsgroepen

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

BSO Albatros is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties van 8.00 uur tot 18.30 uur.

 

Kinderopvang GO! Contact

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.