Kinderopvangtoeslag

GO! Kinderopvang is een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Hierdoor heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen? Ga naar de proefberekening van de belastingdienst. Je hebt hiervoor het toetsingsinkomen van jou (en je partner) nodig, het aantal uren opvang dat je af wilt nemen en het uurtarief. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk hiervoor op deze pagina van de belastingdienst.

Je kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn Toeslagen. Hier vind je je persoonlijke toeslagenpagina, met de status van je aanvraag en de mogelijkheid om je aanvraag te beheren. Wanneer je liever een papieren formulier invult, kun je de belastingtelefoon bellen via 0800-0543.

Tevens is vind je hier een handige Toolkit met uitleg over kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks op rekening van GO! Kinderopvang

Het is mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks op de rekening van GO! Kinderopvang te laten storten. Hierdoor word je niet langer maandelijks met (hoge) rekeningen geconfronteerd en wordt er van jouw rekening alleen nog de eigen bijdrage geïncasseerd. Om dit mogelijk te maken moet GO! aan een aantal eisen voldoen, waaronder een jaarlijkse accountantscontrole. Deze controle zorgt er voor dat jij er als ouder gerust op kunt zijn dat er zorgvuldig met het geld wordt omgegaan.

Gratis service ondersteuning bij aanvragen en wijzigen kinderopvangtoeslag

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en de mate waarin wij het voor onze klanten makkelijker kunnen maken. Onderdeel hiervan is de service die wij bieden omtrent het ondersteunen bij het aanvragen of wijzigingen van de kinderopvangtoeslag en het rechtstreeks uitbetalen van de toeslag op de rekening van GO!. Deze service wordt al jarenlang positief door onze klanten ontvangen. De voordelen hiervan nog even op een rij.

  • GO! Kinderopvang biedt je tijdens de gehele opvangperiode professionele ondersteuning op financieel vlak.
  • Je ontvangt de factuur na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Zo heb je iedere maand duidelijk zicht op wat je eigen “netto” kosten zijn voor jouw kinderopvang.
  • Als professionele dienstverlener is GO! Kinderopvang tijdig op de hoogte van veranderingen in regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag.
  • Wij kunnen contact opnemen en informatie inwinnen bij de belastingdienst wanneer een vertraging optreedt in de afwikkeling van een aanvraag of wijziging.

Ook als je zelf je toeslag aanvraagt, kun je ervoor kiezen om de toeslag rechtstreeks op rekening van GO! Kinderopvang te laten storten.

Maximum uurtarieven

Elk jaar bepaalt de belastingdienst de maximum uurtarieven waarover vergoeding mogelijk is. De actuele tarieven vind je hier.

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.

Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen?

  • Jouw DigiD en die van je eventuele toeslagpartner. Heb je deze nog niet, vraag deze dan zo snel mogelijk aan.
  • Jouw geschat belastbaar gezinsinkomen. Dit is het verzamelinkomen zoals vermeld op je aangifte inkomstenbelasting of de optelsom van je maandinkomen(s) + vakantietoeslag en eventuele extra uitbetalingen plus of minus eventuele verwachte veranderingen in je inkomen.
  • Het Burgerservicenummer van jezelf, je eventuele toeslagpartner en je kind.
  • Het registratienummer (LRK) van de vestiging waar je kind de opvang afneemt.
  • Het aantal opvanguren per maand en het uurtarief.
  • De arbeidscontracturen per maand van jou en je toeslagpartner.

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende partner en is in ieder geval nooit meer dan 230 uur per kind per maand voor alle vormen van kinderopvang tezamen (geen tussenschoolse opvang).

Wijzigingen doorgeven, doe het op tijd!

De hoogte van je toeslag hangt af van je situatie, zoals je inkomen en de samenstelling van je huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor je toeslag. Wanneer een wijziging leidt tot een verandering in de kinderopvangtoeslag ontvang je automatisch een nieuwe voorschotbeschikking. Geef veranderingen op tijd door, zo voorkom je dat je later een bedrag moet terugbetalen of dat je te weinig toeslag krijgt. Hier is terug te lezen om welke wijzigingen het gaat.

Voorschot- en definitieve beschikking

Aan het einde van het jaar krijg je automatisch een voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar, welke gebaseerd is op de dan bekende gegevens bij de belastingdienst. In de loop van het nieuwe jaar krijg je de definitieve beschikking van de kinderopvangtoeslag over het afgelopen jaar. Ben je het niet eens met deze definitieve beschikking dan kun je binnen 6 weken na datum van de beschikking een bezwaar indienen.

Meer informatie of vragen?

Kijk hier voor meer informatie of neem voor vragen of ondersteuning gerust contact op met onze administratie, telefoon 0320 – 294 900 of administratie@go-kinderopvang.nl.