GO! Pro

Zoekt je kind de uitdaging, maar vind je dat speelplezier niet in de huidige kinderopvang? GO! Kinderopvang is gestart met passende opvang voor hoogbegaafde kinderen. Onder de naam GO! Pro willen wij kinderen van 2-13 jaar met passende activiteiten uitdagen en prikkelen.

Waarom opvang voor hoogbegaafde kinderen

Voor ouders van hoogbegaafde kinderen is het soms lastig om passende opvang voor hun kind te vinden. De laatste jaren probeert het basisonderwijs daar iets aan te doen door speciale klassen of werkgroepjes. In de kinderopvang is daar, voor zover bekend, nog niet veel aandacht voor. Met een opvanglocatie met speciaal aanbod voor hoogbegaafde kinderen wil GO! Kinderopvang voor deze kinderen en ouders een oplossing bieden, zodat kinderen met plezier naar de opvang gaan.

Hoe zien de groepen eruit

Voorop staat dat we de hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk opvangen in een ‘normale’ omgeving. We willen geen aparte groep voor deze kinderen creëren. Ze willen immers niet buiten de boot vallen, maar juist tussen hun vriendjes en vriendinnetjes zitten, die ze ook in de buurt tegenkomen. Alle kinderen komen na afloop van hun schooldag naar de buitenschoolse opvang. Daar kunnen ze zich even uitleven en hun verhaal kwijt met een kopje thee en een versnapering. Vervolgens bieden we kinderen per doelgroep een activiteit op maat.

Motivatie, intelligentie en creativiteit

Naast de vereiste theoretische kennis omtrent het herkennen van hoogbegaafdheid bieden we een gepast, uitdagend activiteitenpalet aan. Aan de hand van de drie kerncomponenten motivatie, intelligentie en creativiteit kunnen we ieder kind de juiste verdieping en uitdaging geven. Doel daarvan is ze te prikkelen en om hun talentontwikkeling te stimuleren. Elk kind is uniek!

Kinderen er zelf bij betrekken

Vooral willen we de kinderen zelf ook mee laten denken over hun invulling bij een bepaalde activiteit. Bij sommige activiteiten kan zo nodig ook gekozen worden voor een heel ander aanbod afhankelijk van het kind en de activiteit. De essentie is wederom: voor ieder kind willen we een geschikt plekje bieden.

Waar vindt deze opvang plaats?

We zijn gestart met de pilot voor GO! Pro op een van onze locaties, het Vlaggenschip in Almere. Zowel kinderen, ouders als medewerkers zijn zo enthousiast over het aanbod, dat we hebben besloten dit ook op andere locaties aan te bieden. Het kost tijd om medewerkers voor deze specifieke doelgroep op te leiden, daarom bieden we GO! Pro geleidelijk aan bij andere locaties in Almere.
In Lelystad bieden we GO! Pro bij Villa Kakelbont, het Anker, de Landridder en het Landhuis. Zo sluiten we aan op de locaties van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Lelystad.

Meer info over GO! Pro

Wil je meer informatie over het aanbod van GO! Pro of wil je weten wanneer er een passend aanbod is voor hoogbegaafde kinderen op een locatie bij jou in de buurt, stuur dan een e-mail naar info@go-kinderopvang.nl of neem telefonisch contact opnemen met onze medewerkers van het Service Centrum via telefoonnummer 0320 – 294 900.