Het Anker

BSO het Anker is gevestigd in basisschool de Windroos in de wijk het Karveel. 

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Karveel 22-28
8231 BG, Lelystad

Tel. 0320 320 139
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij BSO het Anker. Ik ben Kirsten Wagenaar, locatieleider van Het Anker.

Op loopafstand ligt het heerlijke Zuigerplasbos met veel groen en speelmogelijkheden. Kinderen van de Windroos gaan naar BSO het Anker.

Op deze vestiging komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind. Tijdens vakanties is BSO het Anker een kernlocatie voor kinderen van 4 tot 9 jaar.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Opvang onder één dak: school en opvang
  • Kleinschalige opvang met een team van maximaal vier medewerkers

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

BSO het Anker is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO het Anker? Ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan je kind bij ons ontbijten.

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.