Landridder

Daar word je groot

Pauwenburg 6, 8226 TA Lelystad

T: 0320 320 012

E: info@go-kinderopvang.nl

Openingstijden

Maandag 7.30 uur - 18.00 uur
Dinsdag 7.30 uur - 18.00 uur
Woensdag 7.30 uur - 18.00 uur
Donderdag 7.30 uur - 18.00 uur
Vrijdag 7.30 uur - 18.00 uur

Omschrijving

Verlengde opening
Eerder of later opvang nodig? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag heeft u een mogelijkheid om opvang af te nemen tot 18.30 uur.

Ligging
KDV de Landridder is gevestigd in gebouw de Borg in de Landerijen. In de Borg is ook opvang mogelijk bij de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In dit gebouw zitten ook de scholen de Lispeltuut, de Meander, 3Sprong en een sporthal. Er is parkeergelegenheid rondom het pand.

Vestiging
De 3+ groep is een combinatiegroep van het KDV en de BSO en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en 4 maanden tot en met 4 jaar. ’s Morgens zijn er kinderen van 3 jaar en na schooltijd komen de jongste BSO kinderen (van 4 jaar) erbij.

Bij de 3+groep wordt ontwikkelings- en kindgericht gewerkt. Peuters worden gestimuleerd bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en voorbereid op het kleuteronderwijs. Daarnaast kunnen de peuters met hun leeftijdsgenootjes spelen met spelmateriaal dat specifiek is afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden. Twee keer per week (op vaste dagen) is er een gymles voor de kinderen om de motoriek te stimuleren.

Rondleiding aanvragen

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van uw kind, maar ook als we u uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij u aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wilt u ook wel meedenken en praten over de opvang van uw kind!

Beleef de dag van uw kind!
Met Konnect kunt u de dag van uw kind beleven. Via een app op uw smartphone of tablet ontvangt u foto’s, ziet u een persoonlijk schriftje van uw kind met foto’s en verslagen en ontvangt u actueel nieuws. Ook heeft u digitaal inzicht in uw plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Beschikbare plaatsen
Voor de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het klant contact centrum (KCC) op telefoonnummer 0320 – 294 900. Zij kunnen aan de hand van uw wensen de mogelijkheden met u doornemen.

Uw kind aanmelden
U kunt uw kind hieronder vrijblijvend aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0320 – 294 900. Wij staan u graag te woord!

Uw kind aanmelden

Samenwerkingspartners
Wij werken graag samen met andere organisaties. Eén van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van uw kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

 

De basis in de jonge jaren van het kind is zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling tot volwassenen. In deze periode is het van belang dat het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien in zijn eigen tempo. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Ilona Vlietman Locatieleider