Over GO! Kinderopvang

GO! Kinderopvang is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Als Stichting investeren wij onze inkomsten in ouders en kinderen. Door te blijven leren, vernieuwen en ontwikkelen blijven wij voldoen aan de vraag en verwachtingen van kinderen en ouders.

Professionele opvang
Al 45 jaar biedt GO! Kinderopvang professionele kinderopvang, waarbij wij het plezier en de ontwikkeling van het kind centraal stellen. Er is opvang mogelijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzalen (PSZ), peuterspeelochtend (PSO) en gastouderopvang (GOO).

Waar zetten we ons voor in
Wij zetten ons in voor groei en ontwikkeling. Hiervoor werken wij nauw samen met verschillende partners, maar vooral het onderwijs. Andere partners zijn bijvoorbeeld het sportbedrijf, de Kubus, de bibliotheek en Welzijn. Door een intensieve samenwerking met verschillende onderwijspartijen hebben wij jarenlange ervaring in het opzetten van Integrale Kind Centra (IKC).

Onze missie
Bij GO! Kinderopvang Groeien en Ontwikkelen alle kinderen van 0 – 13 jaar in een veilige omgeving bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Wij stralen vertrouwen en professionaliteit uit, zodat ouders met een gerust gevoel werken of studeren. We hebben oog voor individuele behoeftes van ieder kind en ouder. Onze professionele medewerkers, uitdagende en aantrekkelijke activiteiten én sfeervolle vestigingen inspireren en motiveren kinderen, zodat zij met plezier naar de opvang gaan!

Onze visie
Alles wat wij doen is gericht op het creëren van ultieme mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van de talenten van elk individueel kind. Wij doen dit met respect voor verschillen, kwetsbaarheid én voor elkaar. Onze professionals onderscheiden zich door hun kennis en de manier waarop zij uitvoering geven aan het uitgebreide aanbod aan activiteiten – en ontwikkelingsgericht werken. Wij ontzorgen de ouder rondom alle kinderopvangzaken én zorgen ervoor dat de opvang een duidelijke toegevoegde waarde heeft op de ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Zo dragen we bij aan sociale, flexibele en zelfstandige kinderen die voorbereid zijn op een 21e eeuwse toekomst.

Als Stichting GO! vinden we onze grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en spelen we voortdurend in op de behoeften van de veranderende maatschappij. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben een natuurlijke flexibiliteit om GO! Kinderopvang actief, slagvaardig en gericht op de toekomst verder te ontwikkelen. De groei en ontwikkeling van kinderen maken wij mogelijk door ook als organisatie te groeien en ontwikkelen. Binnen en buiten Lelystad.

Samenwerken doen wij graag en veel met ouders en andere samenwerkingspartners! We betrekken ouders bij de opvang van hun kind, zowel op de vestiging als digitaal. Wij investeren in een vertrouwensband met kind en ouder. Op allerlei manieren en in veel gevallen op maat werken we intensief samen met onze maatschappelijke partners zoals basisscholen, wijkcentra en gemeenten.

We leren kinderen en medewerkers duurzaam denken en handelen. Zo houden we rekening met onze leefomgeving voor nu en in de toekomst. We streven ernaar om iedere stap te zetten die bijdraagt aan een duurzame bijdrage aan het milieu.

Medewerkers hebben een GO! uitstraling en het GO!-gevoel. Denk je aan kinderopvang, dan zeg je GO!. Wij zijn ambitieus, herkenbaar, servicegericht en actief betrokken.

Directie
GO! Kinderopvang wordt dagelijks aangestuurd door de directeur bestuurder.

Managers
Iedere wijk heeft zijn eigen regiomanager. De regiomanager is verantwoordelijk voor alle vestigingen binnen haar wijk.

Raad van Toezicht
Als stichting heeft GO! Kinderopvang een Raad van Toezicht (RVT). De RVT is klein en slagvaardig en bestaat uit 5 leden: Harma Nijhuis (voorzitter), Albert van Ens (lid), Marjolein Dubbeld (lid), Marcel Veeneman (lid) en Jennie Kempenaar (lid). De RVT houdt toezicht op het uit te voeren beleid vanuit de Governance Code Kinderopvang . Zij hebben hiervoor regelmatig overleg met de directie.

 

"De kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar ze met plezier naartoe gaan."

Jet van Gennip Peuterspeelzaalleidster VVE