Over GO! Kinderopvang

GO! Kinderopvang is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Als Stichting investeren wij onze inkomsten in ouders en kinderen. Door te blijven leren, vernieuwen en ontwikkelen blijven wij voldoen aan de vraag en verwachtingen van kinderen en ouders.

Professionele opvang

Al 50 jaar biedt GO! Kinderopvang professionele kinderopvang, waarbij wij het plezier en de ontwikkeling van het kind centraal stellen. Er is opvang mogelijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzalen (PSZ) en gastouderopvang (GOO).

Waar zetten we ons voor in

Wij zetten ons in voor groei en ontwikkeling. Hiervoor werken wij nauw samen met verschillende partners, maar vooral het onderwijs. Het onderwijs is voor GO! Kinderopvang een belangrijke partner. We zoeken actief de samenwerking en afstemming. Daar waar we gelijk op kunnen trekken doen we dat. Zo willen we ervoor zorgen dat kinderen school en opvang niet als twee gescheiden werelden ervaren. Door een intensieve samenwerking met verschillende onderwijspartijen hebben wij jarenlange ervaring in het opzetten van Integrale Kind Centra (IKC).

Onze andere partners zijn de organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, sport, cultuur en jeugdzorg. We zijn proactief in het realiseren van een samenwerkingsrelatie met deze partners.

Onze missie

GO! biedt een omgeving waar alle kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Bij ons inclusieve aanbod voor ieder kind staat kwaliteit voorop. We werken op een duurzame manier als pedagogisch partner en praktisch ontzorger voor kind, ouders en omgeving.

Onze visie

GO! staat voor een duurzame samenleving, een wereld die ook in de toekomst leefbaar is voor kinderen. GO! is zichtbaar en onderscheidend. Onze medewerkers zijn de spil in de organisatie, en vertalen in hun dagelijks denken en doen onze identiteit.

Als Stichting GO! vinden we onze grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en spelen we voortdurend in op de behoeften van de veranderende maatschappij. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben een natuurlijke flexibiliteit om GO! Kinderopvang actief, slagvaardig en gericht op de toekomst verder te ontwikkelen. De groei en ontwikkeling van kinderen maken wij mogelijk door ook als organisatie te groeien en ontwikkelen. Binnen en buiten Lelystad.

Samenwerken doen wij graag en veel met ouders en andere samenwerkingspartners! We betrekken ouders bij de opvang van hun kind, zowel op de vestiging als digitaal. Wij investeren in een vertrouwensband met kind en ouder. Op allerlei manieren en in veel gevallen op maat werken we intensief samen met onze maatschappelijke partners zoals basisscholen, wijkcentra en gemeenten.

We leren kinderen en medewerkers duurzaam denken en handelen. Zo houden we rekening met onze leefomgeving voor nu en in de toekomst. We streven ernaar om iedere stap te zetten die bijdraagt aan een duurzame bijdrage aan het milieu.

Medewerkers hebben een GO! uitstraling en het GO!-gevoel. Denk je aan kinderopvang, dan zeg je GO!. Wij zijn ambitieus, herkenbaar, servicegericht en actief betrokken.

Directie

GO! Kinderopvang wordt dagelijks aangestuurd door de directeur bestuurder.

Managers

Iedere wijk heeft een eigen regiomanager. De regiomanager is verantwoordelijk voor alle vestigingen binnen die wijk.

RvT

Als stichting heeft GO! Kinderopvang een Raad van Toezicht (RvT). De RvT is klein en slagvaardig en bestaat uit de volgende leden: Harma Nijhuis (voorzitter), Gert van Asselt (lid), Marjolein Dubbeld (lid), Marcel Veeneman (lid) en Jennie Kempenaar (lid). De RvT houdt toezicht op het uit te voeren beleid vanuit de Governance Code Kinderopvang. Zij hebben hiervoor regelmatig overleg met de directie.