Kindcentrum 0 – 12 jr

Samenwerking verschillende opvangsoorten
GO! Kinderopvang ontwikkelt onder de term ‘kindcentrum’ een nieuwe vorm van kinderopvang. Hier vindt integratie en samenwerking van verschillende opvangvormen plaats. Er wordt opvang gerealiseerd voor kinderen in een brede leeftijdsgroep.

Activiteiten vanuit basisgroepen
Niet de opvangsoort (stamgroep) bepaalt het inhoudelijke aanbod, maar de leeftijd van de aanwezige kinderen én de behoeftes die ze hebben. Het gevarieerde activiteitenaanbod en de ontwikkelingsgerichte werkwijze wordt in het hele kindcentrum aan alle kinderen aangeboden. Samen doen en samen ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen.

Kenmerken stamgroepen

 • Voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • 3 stamgroepen: ‘hele dag opvang’, ‘buitenschoolse opvang’ en ‘voorschoolse opvang’.
 • Kind staat met eigen wensen en behoeftes centraal.
 • Gezamenlijke activiteitenplanning waar alle kinderen aan deelnemen.
 • Inrichting op basis van de activiteiten die daar uitgevoerd kunnen worden.
 • Er is een ruimte voor rustige activiteiten en ‘hangen’, maar ook voor knutselen, bouwen, fantasiespel en toneel.
 • Veel aandacht voor activiteiten en ontwikkelingsgericht werken.
 • Eén team met een gezamenlijk rooster.
 • Pedagogisch medewerkers worden binnen het gehele kindcentrum ingezet.
 • Huiselijke sfeer.
 • Broertjes en zusjes kunnen elkaar blijven ontmoeten.
 • Samenwerking met de school. We delen bijvoorbeeld de middenruimte met de school en richten deze ruimte samen in.
 • Flexibel en uitgebreid aanbod én combinatiemogelijkheden van opvang.
 • Op sommige plaatsen gaan we een stap verder en wordt er ook met onderwijs en andere partners samengewerkt in een IKC (Integraal Kind Centrum).

Uw kind aanmelden

"De kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar ze met plezier naartoe gaan."

Jet van Gennip Peuterspeelzaalleidster VVE