GO! biedt meer

Naast het aanbod van de verschillende vormen van opvang, bieden wij nog meer extra diensten aan. Wij vinden het belangrijk om optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van uw kind te bieden en daar waar mogelijk ouders te ondersteunen in alle zaken rondom de opvang van uw kind.

 

Pedagogisch advies voor ouders
Pedagogisch advies aan ouders kan op verschillende manieren worden geboden. Het meest gangbaar is het advies dat door pedagogisch medewerkers of gastouders van GO! Kinderopvang aan ouders wordt gegeven naar aanleiding van vragen die ouders stellen tijdens het halen/brengen van hun kind.

Boekstart voorleescoördinatoren
Het lezen of voorlezen van boeken is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. Daarom wordt in het kader van het project Boekstart in de kinderopvang op onze kinderdagverblijfvestigingen een medewerker door de bibliotheek geschoold als voorleescoördinator. Dit geldt voor zowel Lelystad als Almere. Voorleescoördinator Angelique Brink aan het woord:

Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met boeken en hen voor te lezen, stimuleren wij de taal– en spraakontwikkeling, wordt de fantasie geprikkeld en de sociaal-emotionele ontwikkeling gesteund. Tijdens het (interactief) voorlezen zet je de kinderen aan tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren.

Jaarlijks maak ik als voorleescoördinator, samen met mijn collega pedagogisch medewerkers, een activiteitenplan, met allerlei (grote en kleine) activiteiten die aansluiten bij de maandthema’s en de leeftijden van de kinderen op de groep(en). We nemen de kinderen graag mee naar de bieb!

Natuurlijk betrekken we ook de ouders bij het (voor)lezen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van een thematafel met het themaboek erop. Tijdens de overdracht bespreken we met de ouders welk boek we die dag hebben gelezen, welke activiteit we hebben gedaan en hoe hun kind hierop reageerde. Daarnaast zetten we foto’s en tekst op Konnect (het digitale oudercommunicatieplatform van GO! Kinderopvang).

 

 

 

 

 

Logopedist
Ter versterking van het aanbod op de VVE peuterspeelzalen (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie), heeft GO! Kinderopvang een logopedist in dienst. Deze wordt ingeroepen door de leidsters van de peuterspeelzaal als een kind onvoldoende taalontwikkeling laat zien. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de SNELtoets taal binnen 3 maanden na de start op de peuterspeelzaal, als een peuter 3 jaar is en nogmaals na 10 maanden. De logopedist kijkt mee wat de reden is van deze taalachterstand en geeft handelingsadvies aan ouders en leidsters. De logopedist heeft ook verbinding met het consultatiebureau (Icare JGZ). Maandelijks heeft zij een spreekuur over taal-spraakontwikkeling op de twee consultatiebureaus in Lelystad. De jeugdverpleegkundigen verwijzen ouders naar dit spreekuur, bijvoorbeeld na een consultatiebureaubezoek.  Maar ook vanuit de peuterspeelzaal kan het signaal komen dat het zinvol is om dit spreekuur te bezoeken.

De logopedist kan ook aanwezig zijn bij de ouderbijeenkomsten op de peuterspeelzaal die gaan over taalstimulering. Zij geeft advies aan ouders over wat zij thuis kunnen doen om de taal van hun kind te stimuleren.

 

 

 

 

Baby Sensory
Samen ontdekken, plezier maken én ontwikkelen. Baby Sensory is een uniek en compleet programma. Vanuit een basis van veiligheid en structuur worden allerlei ideeën voor leuke activiteiten en materialen aangeboden om spelenderwijs de ontwikkeling van een baby te stimuleren. Baby Sensory is speciaal bedoeld voor de allerkleinsten.

Peutergym
Bij steeds meer kinderdagverblijf vestigingen en peuterspeelzalen doen de kinderen mee aan peutergym. De kinderen maken kennis met de verschillende toestellen en leren de eerste basisbegrippen voor de gymles. Zij worden motorisch uitgedaagd in hun eigen ontwikkeling. Hoe kun je het beste springen en landen, hoe moet je mikken met een bal/pittenzakje, maar ook je evenwicht houden en klimmen komen regelmatig aan de orde. Het is altijd een feest tijdens de peutergymlessen!

Ondersteuning aanvraag kinderopvangtoeslag
Wij bieden u graag ondersteuning bij het regelen van financiële zaken rondom de kinderopvang. De medewerkers van de financiële administratie kunnen samen met u een berekening maken voor uw eigen bijdrage, maar ook uw aanvraag of wijziging verwerken.

Wat houdt deze ondersteuning precies in:

  • Samen met u verzorgen we de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt rechtstreeks op rekening van GO! Kinderopvang gestort. U ontvangt van ons de netto factuur, dit is na aftrek van de door ons ontvangen kinderopvangtoeslag.
  • Bij een 1e aanvraag betaalt u, tijdens de verwerking van de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst, alleen uw eigen bijdrage van de opvang in plaats van de bruto factuur.
  • U ontvangt een berekening, zodat u op de hoogte bent van uw (nieuwe) ouderbijdrage.
  • Wij kunnen u adviseren bij uw keuze(s) uit ons uitgebreide kinderopvang pakket en houden rekening met het juiste uurtarief.
  • Wijzigt er iets in uw opvang (bijv. vestiging) dan kunnen wij dit telefonisch afhandelen. Voor wijzigingen in het inkomen nodigen wij u uit om samen met één van onze medewerkers via ‘mijn toeslagen’ op de site van de belastingdienst deze gegevens aan te passen.

 

Opvang feestdagen
Deze extra service biedt u de flexibiliteit om ook op feestdagen gebruik te maken van opvang. Werkt u in de zorg, horeca of is er een andere reden waarom u opvang nodig heeft op feestdagen? Bij GO! Kinderopvang is er elk jaar een vestiging geopend op 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag. Onze medewerkers verzorgen een speciaal programma met activiteiten die aansluiten bij het thema van de dag. Als de feestdag valt op een dag waarop u normaal al opvang afneemt, dan zijn er geen extra kosten aan verbonden. Anders geldt het normale dagdeeltarief.

Mogelijkheid om huiswerk te maken
Soms krijgen kinderen huiswerk mee van school. Tijdens de opvang is er een mogelijkheid voor kinderen om rustig aan hun huiswerk te werken.

Wifi op de vestigingen
Nog even snel uw mail checken, voordat u in de auto stapt op weg naar uw werk? Op de meeste vestigingen kunt u gebruik maken van gratis Wifi.

 

 

 

 

 

Fotograaf
Bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal kunnen kinderen elk jaar op de foto. Het is altijd een speciale dag als de fotograaf langs komt. Een mooie blijvende herinnering! Kinderen van de buitenschoolse opvang gaan elk jaar op de foto bij de schoolfotograaf op school. Zo heeft u een prachtig overzicht van 0 jaar tot het einde van de basisschool van uw kind.


"Samen bouwen we aan de toekomst, dag voor dag, stap voor stap, medewerkers en kinderen."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder