ROC Flevoland en GO! Kinderopvang starten GO! Academy voor MBO studenten

ROC Flevoland en GO! Kinderopvang starten GO! Academy voor MBO studenten

Almere – Op maandag 16 september is het officiële startschot gegeven voor het project GO! Academy. Vertegenwoordigers van het MBO College Almere en GO! Kinderopvang, kinderen, pedagogisch medewerkers én natuurlijk de studenten kwamen bij Kindcentrum de Aquamarijn in Almere Haven bij elkaar. De studenten samen met de kinderen de samenwerkingsovereenkomst gevierd met een door studenten bedacht activiteitenprogramma.  

De GO! Academy is een vorm van hybride leren. Wat studenten leren op school en in de praktijk wordt zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen studenten opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in de praktijk. Zo wordt leren nóg leuker en meer gestimuleerd. GO! Kinderopvang zorgt ervoor dat in dit eerste pilotjaar uitdagende opleidingsplaatsen voor studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker, niveau 3 van het MBO College Almere worden gecreëerd.

Uitdagend leren
Bij de GO! Academy leren studenten zoveel mogelijk in een échte werksituatie bij verschillende locaties kinderopvang, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende praktijk, waarin de eigen regie van de student en een andere manier van professionele vaardigheden van een pedagogisch medewerker centraal staan. De uitdagingen op de werkvloer zijn een belangrijk uitgangspunt voor het leerproces. Actuele vraagstukken worden meegenomen naar het leslokaal. Voor studenten betekent het dat ze leren wat op dat moment relevant is binnen de kinderopvang en dat maakt het interessant en uitdagend.

Rijk leerklimaat
Er is grote aandacht voor een uitdagende leeromgeving voor de studenten. Op de groep is er intensieve begeleiding van speciaal getrainde stagebegeleiders. Het ROC zorgt voor coaching op de werkvloer. Naast het werken op de groep, is ook het leslokaal op de opvanglocatie te vinden. Praktijk en theorie sluiten zo perfect op elkaar aan. Door de intensieve inzet op optimale begeleiding van de studenten door professionele begeleiders uit het werkveld en docenten uit het onderwijs wordt vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen en wordt er een hoog slagingspercentage behaald. ROC College Almere en GO! Kinderopvang zorgen op deze manier voor gediplomeerde pedagogisch medewerkers die voldoen aan de juiste beroepscompetenties.

Deze studenten zijn voorbereid op de (dynamische) arbeidsmarkt of op doorstroom naar een vervolgopleiding.