Werkloos geworden

Je kind maakt gebruik van opvang en jij of je eventuele toeslagpartner stopt met werken, raakt werkloos of arbeidsongeschikt? Dan heeft dat gevolgen voor het recht op kinderopvangtoeslag.

Hoe snel stopt mijn recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer jij of je toeslagpartner niet langer werkt en binnen drie maanden niet gaat werken, geen erkende opleiding en geen re-integratietraject via gemeente of UWV volgt, dan stopt na deze 3 maanden het recht op kinderopvangtoeslag. De 3 maanden gaan in op de dag dat gestopt is met werken. Voor het recht in uren wordt uitgaan van het aantal uren dat gewerkt werd in de maand voor stoppen. De uren van de minst werkende toeslagpartner gelden als basis, ongeacht wie stopt met werken.

Nog recht op kinderopvanguren?

Wanneer je minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar je recht op hebt, dan behoud je nog recht op kinderopvangtoeslag. Je mag deze uren dan ook na de 3 maanden gebruiken, maximaal tot het einde van het jaar. Je moet de kinderopvangtoeslag stopzetten zodra de kinderopvanguren waar je recht op hebt verbruikt zijn, maar uiterlijk per 1 januari van het nieuwe jaar.

Een voorbeeld

Je stopt op 1 februari met werken en je werkte met 25 uur per week, minder uren dan je toeslagpartner. Wanneer je kind naar de opvang gaat, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag van 1 januari tot 1 mei. Dat betekent 17 weken x 25 gewerkte uren = 425 uur. Afhankelijk van het type opvang gebruikt de belastingdienst een percentage om je recht op opvanguren te bepalen:

  • Voor dagopvang 425 uur x 140% = 595 uur opvang
  • Voor buitenschoolse opvang 425 uur x 70 % = 298 uur opvang

Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt. Heb je alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet je de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Heb je nog uren over? Dan mag je die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet je de toeslag stopzetten en de opvang geheel zelf betalen of ook stopzetten.

Meer informatie of vragen?

Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie of neem voor vragen of een exacte berekening contact op met de medewerkers van onze afdeling administratie, telefoon 0320 – 294 900 of administratie@go-kinderopvang.nl.