Werkloos geworden

Stel, uw kind maakt gebruik van opvang bij GO! Kinderopvang, maar u raakt werkloos. Dat heeft financiële gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden stopzetten toeslag
Als u stopt met werken of werkloos bent geworden en binnen drie maanden niet gaat werken, geen opleiding of een re-integratietraject via de gemeente of UWV volgt of een verplichte inburgeringcursus doet, dan hebt u na deze drie maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Deze drie maanden gaan in op de dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw eventuele partner. Voor uw recht in uren moet u uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand, voordat u stopte.

Nog recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, dat kan als u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt. U mag deze uren dan ook na de drie maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, verbruikt zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december van het desbetreffende kalenderjaar stopzetten.

Neem voor vragen of een exacte berekening gerust contact op met onze administratie, tel. 0320 – 294900 of administratie@go-kinderopvang.nl.

Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 630 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 378 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

"Kinderen met dromen worden mensen met visie: wij zijn trots dat we hier aan mee werken."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder