Veelgestelde vragen


Coronavirus

Ik moet extra werken. Kan ik extra opvangdagen aanvragen?

Ja, u kunt extra dagen aanvragen, indien de bezetting op de groep het toelaat.

Ik wil mijn kind niet naar de opvang brengen (en/of naar school), kan ik mijn plaatsing “tijdelijk” stoppen?

Nee, wij kunnen geen plaatsingen in de toekomst voor u behouden.

Mag mijn kind naar de opvang?

Ja, opvang is weer mogelijk binnen de maatregelen.

Mijn kind gaat normaal naar de kinderopvang, maar in ons gezin heeft iemand koorts. Mag ik mijn kind toch brengen?

Bekijk hiervoor de meest recente beslisboom.

Neemt GO! Kinderopvang extra maatregelen om de eventuele verspreiding van het Coronavirus te beperken?

Ja, GO! Kinderopvang neemt extra maatregelen en volgt hierbij de richtlijnen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn beschreven. Er is herhaalde aandacht voor bij onze medewerkers.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Ook kunt u bij ons terecht door uw vraag te sturen naar coronateam@go-kinderopvang.nl.

Waar staan de meest recente beslisbomen?

Op de website van BOinK staan de meest recente beslisbomen.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang


Algemeen

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Wat zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC)

U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.


Financieel

Hoe kan ik mijn rekeningnummer laten wijzigen?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Dat kan via de mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan 3 maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Ik heb een extra dag afgenomen, wat nu?
Wanneer u een extra dag heeft afgenomen wordt deze apart en tegen het bruto dagtarief aan u berekend. Na 1 week wordt het factuur bedrag geïnd. Geen machtiging? Dan maakt u het bedrag wat vermeld staat op de factuur zelf over.
Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

Ik kan mijn factuur niet betalen, wat nu?
Neem contact op met de financiële administratie op telefoon 0320-29 49 00 om uw situatie te bespreken.
Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

U kunt een formulier downloaden via SVB en deze samen met GO! invullen.

Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Kan ik zelf de belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang te laten storten?

Ja, u kunt de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer 42.18.56.467 ten name van GO! Kinderopvang laten storten. Heeft u het eerst op uw eigen rekening laten storten dan kunt u dit via een wijziging doorgeven. Na verwerking van de aanvraag of wijziging wordt de kinderopvangtoeslag op de rekening van GO! Kinderopvang gestort.

Kan ik zelf een prognose berekening maken?
Ja, u kunt op www.toeslagen.nl een prognose berekening maken. Hiervoor heeft u wel de uren per maand per kind nodig, het bijhorende uurtarief en uw verzamelinkomen (van beide ouders).
Mijn incasso is niet gelukt, en nu?
Wanneer u zelf constateert of bericht krijgt van GO! Kinderopvang dat de incasso niet is gelukt, dient u het bedrag zelf over te maken naar rekening nummer 42.18.56.467 t.n.v. GO! Kinderopvang onder vermelding van uw debiteurnummer en factuurnummer.
Moet ik zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit al zien. U hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen 0800-0543.
Voor wanneer moet ik betalen?
Voor wanneer moet ik betalen? Als u GO! Kinderopvang heeft gemachtigd wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaand van de opvangmaand geïnd. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan dient uzelf de factuur voor de 1e van de maand te voldoen.
Wanneer moet ik een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen?

Het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen is aan de orde wanneer uw inkomen daalt tijdens deze uitzonderlijke situatie. We vragen ouders dit dan zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Bij een lager inkomen hoort een hogere kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders de wijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt dit verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?
Als u zelf de kinderopvangtoeslag op uw rekening ontvangt, krijgt u de 15de van de maand de factuur voor de komende periode. Ontvangt GO! Kinderopvang uw kinderopvangtoeslag, dan krijgt u de factuur na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang gestort?
De belastingdienst betaalt maandelijks de kinderopvangtoeslag uit op de 20ste of 21ste van de maand.
Wanneer wordt mijn factuur geïnd?
Hebt u GO! Kinderopvang gemachtigd, dan wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand geïnd.
Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

Wat zijn de kosten voor opvang?

Deze kunt u vinden onder tarieven.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

"Een glimlach kan je hele dag veranderen."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder