Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Wat zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC)

U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Financieel

Hoe kan ik mijn rekeningnummer laten wijzigen?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Dat kan via de mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan 3 maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Ik heb een extra dag afgenomen, wat nu?
Wanneer u een extra dag heeft afgenomen wordt deze apart en tegen het bruto dagtarief aan u berekend. Na 1 week wordt het factuur bedrag geïnd. Geen machtiging? Dan maakt u het bedrag wat vermeld staat op de factuur zelf over.
Ik kan mijn factuur niet betalen, wat nu?
Neem contact op met de financiële administratie op telefoon 0320-29 49 00 om uw situatie te bespreken.
Kan ik zelf de belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang te laten storten?

Ja, u kunt de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer 42.18.56.467 ten name van GO! Kinderopvang laten storten. Heeft u het eerst op uw eigen rekening laten storten dan kunt u dit via een wijziging doorgeven. Na verwerking van de aanvraag of wijziging wordt de kinderopvangtoeslag op de rekening van GO! Kinderopvang gestort.

Kan ik zelf een prognose berekening maken?
Ja, u kunt op www.toeslagen.nl een prognose berekening maken. Hiervoor heeft u wel de uren per maand per kind nodig, het bijhorende uurtarief en uw verzamelinkomen (van beide ouders).
Mijn incasso is niet gelukt, en nu?
Wanneer u zelf constateert of bericht krijgt van GO! Kinderopvang dat de incasso niet is gelukt, dient u het bedrag zelf over te maken naar rekening nummer 42.18.56.467 t.n.v. GO! Kinderopvang onder vermelding van uw debiteurnummer en factuurnummer.
Moet ik zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit al zien. U hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen 0800-0543.
Voor wanneer moet ik betalen?
Voor wanneer moet ik betalen? Als u GO! Kinderopvang heeft gemachtigd wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaand van de opvangmaand geïnd. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan dient uzelf de factuur voor de 1e van de maand te voldoen.
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
Als u zelf de kinderopvangtoeslag op uw rekening ontvangt, krijgt u de 15de van de maand de factuur voor de komende periode. Ontvangt GO! Kinderopvang uw kinderopvangtoeslag, dan krijgt u de factuur na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang gestort?
De belastingdienst betaalt maandelijks de kinderopvangtoeslag uit op de 20ste of 21ste van de maand.
Wanneer wordt mijn factuur geïnd?
Hebt u GO! Kinderopvang gemachtigd, dan wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand geïnd.
Wat zijn de kosten voor opvang?

Deze kunt u vinden onder tarieven.

"Kinderen met dromen worden mensen met visie: wij zijn trots dat we hier aan mee werken."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder