Zeewolde PSZ

Tarieven PSZ Zeewolde
Bekijk het tarievenblad voor de peuterspeelzalen in Zeewolde.

Betaling
De bedragen zijn gebaseerd op 40 weken opvang per jaar en worden maandelijks in rekening gebracht, ook in de vakantieperiodes.