Tarieven

Ook komend jaar blijft GO! de (pedagogische) kwaliteit borgen en ontwikkelen. De talentontwikkeling van medewerkers wordt actief gestimuleerd en er worden meer bovenwettelijke uren ingezet voor pedagogische coaching op de groep. GO! kijkt naar de mogelijkheden om extra groepsondersteuning in te zetten om de werkbelasting te verlagen zodat pedagogisch medewerkers nog meer met de kinderen bezig kunnen zijn.

Om de kwaliteit van de opvang van kinderen te waarborgen is ook continuïteit nodig in de personele bezetting. Binnen de branche kinderopvang en ook bij GO! zijn er veel openstaande vacatures, net als binnen veel andere branches zoals onderwijs en zorg. We willen er het komende jaar voor zorgen dat we GO! meer laten zien als aantrekkelijke werkgever.

Net als in voorgaande jaren investeren we in het optimaliseren van onze locaties. Naast het aanschaffen van speelmaterialen wordt de nieuwe huisstijl verder doorgevoerd. Hiermee creëren we een speelrijke en herkenbare leeromgeving voor kinderen.

De nieuwe tarieven voor 2022 hebben een positief advies van de ouderraad.

Bereken kinderopvangkosten

Meer weten
Bent u benieuwd wat dit in uw situatie betekent? Neem contact op met onze medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) om dit voor u te berekenen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 294900 of per mail info@go-kinderopvang.nl. Ook kunnen zij de plaatsingsmogelijkheden voor u bekijken.

Kosten kinderopvang
De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en overheid betaald. Alleen als u zich bij een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals GO! Kinderopvang, aanmeldt, draagt de overheid bij in de kosten. De ouder staat centraal en sluit een overeenkomst met GO! Kinderopvang; de ouder betaalt ook de factuur en ontvangt kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen en kan in maandelijkse termijnen aan u worden uitbetaald.

Hoe hoog de netto maandkosten voor de kinderopvang zijn, is sterk afhankelijk van uw belastbare gezinsinkomen en de bijdrage van het Rijk.

Wij helpen u graag met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

"Kinderen met dromen worden mensen met visie: wij zijn trots dat we hier aan mee werken."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder