Tarieven

Ook in 2019 dragen wij weer graag bij aan de groei en ontwikkeling van kinderen. We doen dit door het constant verder ontwikkelen van het pedagogisch beleid. Verder besteden we aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers met het aanbieden van trainingen en opleidingen en nog veel meer.

Meer persoonlijke aandacht
De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2019 het maximaal aantal baby’s van nul jaar omlaag gaat van vier naar drie nuljarigen per pedagogisch medewerker. Dit geldt voor alle groepen waar baby’s worden opgevangen, zowel horizontale als verticale groepen. Zo heeft een medewerker meer tijd en aandacht voor kinderen in hun eerste levensjaar. Wij vinden dit een mooie ontwikkeling die onze kijk op kwaliteit ondersteunt en ruimte biedt voor verdere professionalisering. Een voorbeeld hiervan is dat we, vooruitlopend op nog scherpere kwaliteitseisen, op zoek zijn naar passende scholing voor elke medewerker die met jonge kinderen werkt.

Meer ruimte voor zelfstandigheid
In de IKK is vastgesteld dat voor kinderen van 7 jaar en ouder bij de buitenschoolse opvang het aantal kinderen per medewerker omhoog kan van 10 naar 12. Oudere kinderen hebben steeds meer behoefte aan zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes. Het is voor belangrijk dat ze samen met vriendjes en vriendinnetjes de ruimte krijgen om invulling te geven aan vrije tijd en eigen initiatieven te ontplooien. Dit past ook bij hun ontwikkeling. Of we deze wijziging op alle locaties ook daadwerkelijk in zetten hangt af van de grootte van de ruimtes en indeling van de groepen. Ons uitgangspunt bij het maken van keuzes hierin blijft een aanbod dat aansluit op de behoefte van de kinderen.

Ondanks tariefverhoging wel financieel voordeel
Dankzij onze jaarlijkse inzet voor reële en acceptabele tarieven hebben we dit jaar bij het KDV financieel voordeel voor alle ouders met lage en middeninkomens kunnen realiseren (bij afname van een standaard pakket). Wij vinden het fijn voor ouders dat dit mogelijk is, ondanks een hogere tariefsverhoging dan gebruikelijk in verband met de toename van onder andere de personeelskosten. Deze extra verhoging van de tarieven wordt gecompenseerd in de kinderopvangtoeslag. De ouderraad heeft dan ook een positief advies afgegeven over onze nieuwe tarieven.

Het maximum uurtarief buitenschoolse opvang waarover u vergoeding krijgt via de belastingdienst wordt voor het eerst door de overheid verlaagd. Dit heeft ook te maken met nieuwe regelingen binnen de wet IKK. Dit betekent dat het nieuwe uurtarief voor het basispakket BSO gelijk of bijna gelijk is aan het maximum uurtarief. U ontvangt dan over het uurtarief toch uw volledige vergoeding.

Meer weten
Bent u benieuwd wat dit in uw situatie betekent? Neem contact op met onze medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) om dit voor u te berekenen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 294900 of per mail info@go-kinderopvang.nl. Ook kunnen zij de plaatsingsmogelijkheden voor u bekijken.

Kosten kinderopvang
De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en overheid betaald. Alleen als u zich bij een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals GO! Kinderopvang, aanmeldt, draagt de overheid bij in de kosten. De ouder staat centraal en sluit een overeenkomst met GO! Kinderopvang; de ouder betaalt ook de factuur en ontvangt kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen en kan in maandelijkse termijnen aan u worden uitbetaald.

Hoe hoog de netto maandkosten voor de kinderopvang zijn, is sterk afhankelijk van uw belastbare gezinsinkomen en de bijdrage van het Rijk.

Wij helpen u graag met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

"De kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar ze met plezier naartoe gaan."

Jet van Gennip Peuterspeelzaalleidster VVE