Tarieven

GO! wil de komende jaren kinderen en ouders in onze regio’s blijven voorzien van kwalitatief sterke opvang. We streven ernaar om ons aanbod zorgvuldig af te stemmen op ouder en kind, onze medewerkers en omgeving. Net als voorgaande jaren dragen we zorg voor (pedagogische) kwaliteit en streven zoveel mogelijk continuïteit na voor zowel kinderen als medewerkers.

We hebben het afgelopen jaar zorgvuldig stilgestaan bij wie we zijn en hoe we dit op een onderscheidende manier kunnen doen. Dit doen we door te gaan voor kwaliteit met aandacht en zorg, er te zijn voor iedereen en op een duurzame manier, samen Groeien en Ontwikkelen we door!

Bij het bepalen van de nieuwe tarieven gaan we ervan uit dat we een eerlijke prijs vragen voor een kwalitatief goede dienst. Het streven is om de tarieven van de basispakketten af te stemmen op het maximum kinderopvangtoeslag tarief. We zijn blij dat we er voor bijna alle basispakketten in geslaagd zijn om dit te realiseren.

De nieuwe tarieven voor 2021 hebben een positief advies van de ouderraad.

Bereken kinderopvangkosten

Meer weten
Bent u benieuwd wat dit in uw situatie betekent? Neem contact op met onze medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) om dit voor u te berekenen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 294900 of per mail info@go-kinderopvang.nl. Ook kunnen zij de plaatsingsmogelijkheden voor u bekijken.

Kosten kinderopvang
De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en overheid betaald. Alleen als u zich bij een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals GO! Kinderopvang, aanmeldt, draagt de overheid bij in de kosten. De ouder staat centraal en sluit een overeenkomst met GO! Kinderopvang; de ouder betaalt ook de factuur en ontvangt kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen en kan in maandelijkse termijnen aan u worden uitbetaald.

Hoe hoog de netto maandkosten voor de kinderopvang zijn, is sterk afhankelijk van uw belastbare gezinsinkomen en de bijdrage van het Rijk.

Wij helpen u graag met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

"Ik streef ernaar dat elk kind zich veilig, vertrouwd en vrij voelt."

Caroline Harmsen Pedagogisch medewerker