Tarieven

In 2020 zetten we ons weer in voor (pedagogische) kwaliteit. We investeren in de groei en ontwikkeling van ieder kind door te investeren in medewerkers en de omgeving. Zo bieden we alle kinderen de zorg en ruimte die nodig is om spelenderwijs te leren.

Ieder kind staat centraal
De zorg en de aandacht van de medewerkers op de groep zijn hierbij ontzettend belangrijk. We stimuleren medewerkers en bieden hen de mogelijkheid om naast de wettelijk verplichte scholing ook te ontwikkelen op andere gebieden. Er zijn medewerkers die speciaal getraind worden om te werken met hoogbegaafde kinderen, maar ook trainingen zoals babygebarentaal of interactievaardigheden zijn heel gebruikelijk. Het doel is om het talent van medewerkers optimaal te ontwikkelen om zo bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast zorgen we voor een uitdagende speelleeromgeving voor kinderen in alle leeftijden. Dit doen we door het aanbieden van passende en uitdagende speelmaterialen. De afgelopen jaren is een aantal locaties opgeknapt en dit zetten we in 2020 voort. Vanuit onze visie op de toekomst speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Tarief 2020
GO! Kinderopvang wil voor ieder kind bereikbaar zijn. Wij vinden het samen met de ouderraad dan ook fijn, dat we er in geslaagd zijn ons uurtarief voor de reguliere basispakketten gelijk te houden met het maximum uurtarief van de belastingdienst waarover in 2020 Kinderopvangtoeslag wordt vergoed.

Om eenheid en transparantie te realiseren heeft elk soort opvangpakket van GO! Kinderopvang in heel Flevoland vanaf 2020 hetzelfde tarief.

Bereken kinderopvangkosten

Meer weten
Bent u benieuwd wat dit in uw situatie betekent? Neem contact op met onze medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) om dit voor u te berekenen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 294900 of per mail info@go-kinderopvang.nl. Ook kunnen zij de plaatsingsmogelijkheden voor u bekijken.

Kosten kinderopvang
De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en overheid betaald. Alleen als u zich bij een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals GO! Kinderopvang, aanmeldt, draagt de overheid bij in de kosten. De ouder staat centraal en sluit een overeenkomst met GO! Kinderopvang; de ouder betaalt ook de factuur en ontvangt kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen en kan in maandelijkse termijnen aan u worden uitbetaald.

Hoe hoog de netto maandkosten voor de kinderopvang zijn, is sterk afhankelijk van uw belastbare gezinsinkomen en de bijdrage van het Rijk.

Wij helpen u graag met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

"Spelend leren, dat maakt wijs."

Tinneke Akkerman Pedagogisch medewerker VVE