Staking basisonderwijs 15 maart 2019

Het onderwijs heeft een nieuwe staking aangekondigd op vrijdag 15 maart 2019. De verwachting is dat een groot deel van de scholen deelneemt aan de staking. Wij ondersteunen ouders die op deze dag behoefte hebben aan opvang voor hun kind(eren). Onze medewerkers zorgen voor een leuk activiteitenprogramma op deze dag.

Opvang voor kinderen die normaal niet naar de BSO gaan
Maakt u normaal geen gebruik van opvang bij GO! Kinderopvang? Ook dan kunt u een hele of een halve dag gebruik maken van opvang bij onze buitenschoolse opvang op vrijdag 15 maart 2019. Een hele dag is van 8.00 uur tot 18.30 uur en een halve dag van 8.00 uur tot 13.00 of van 13.00 uur tot 18.30 uur.

Kosten
Het gebruikelijke tarief voor extra dag(delen) wordt in rekening gebracht.

  • Hele dag € 82,85
  • Halve dag € 41,43


Locaties
Het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen welke locaties geopend zijn. Het is mogelijk dat we in sommige wijken locaties (voor een gedeelte van de dag) samenvoegen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, waarin ook de locatie staat vermeld. De locatie waar de opvang plaatsvindt is afhankelijk van de school van uw kind.

Aanmelden
Via onderstaand inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden.

Maakt u al gebruik van opvang bij GO! en wilt u extra opvang aanvragen? Dan kunt u een extra dag aanvragen in het ouderportaal Konnect.

Aanmelden is uiterlijk tot en met woensdag 6 maart 2019 mogelijk. Na deze datum is er alleen op basis van beschikbaarheid nog plaats.

  • GO! Kinderopvang gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.