Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich graag aan u voor!

 

 

 

 

 

Wieske Huijs (BSO)
Wieske Huijs is moeder van Riley Benjamin Huijs (8 jaar) en hij gaat 3 dagen per week met veel plezier naar de BSO het Vlaggenschip.
Waarom in de ouderraad?
Zelf werk ik in het onderwijs en bereid ik toekomstige pedagogisch medewerkers voor op hun werkplek.  Na 12 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben kan ik mijn eigen ervaring nu delen met mijn studenten. Zeer waardevol evenals mijn deelname aan de ouderraad waarbij ik zowel op de hoogte blijf van wat er in het werkveld gebeurt en mee kan denken over de keuzes die gemaakt worden.

Kim Dekker

 

 

 

 

Kim Dekker (BSO)
Kim is moeder van twee kinderen: Florian van 7 jaar en Majbritt van 4 jaar. Ze gaan 2 middagen per week naar de BSO bij IKC de Warande. Kim werkt bij ROC van Flevoland in Almere bij de opleidingen Sociaal Agogisch Werk. Hier worden o.a. de toekomstige medewerkers kinderopvang opgeleid.
Waarom in de ouderraad?
Vanuit mijn werk vind ik het interessant om mee te denken over het beleid in de kinderopvang. En andersom vind ik het voor mijn werk goed om meer te horen over de ontwikkelingen in het werkveld. Wat ik belangrijk vind als ouder, zijn continuïteit op de groep, een prettig pedagogisch klimaat waarin je kind zich goed kan ontwikkelen en met plezier naar de opvang gaat, goed gekwalificeerde groepsleiders en een uitdagende en hygiënische omgeving. Daarom wil ik graag meedenken en meer weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Je wilt als ouder immers de beste opvang voor je kind binnen de mogelijkheden die er zijn. Deze keuzes moeten op een goede, duidelijke manier met ouders gedeeld worden. Ik hoop hieraan, als ouderraadslid, een bijdrage te kunnen leveren.

 

 

 

 

 

Serina Mohabbat (KDV en BSO)
Serina is moeder van twee kinderen: Cayden van 5 jaar en Adam 2 jaar. Cayden gaat 3 keer per week naar BSO de Zevensprong. Adam gaat 3,5 dag naar het kinderdagverblijf en zal volgend jaar samen met zijn broer naar de BSO gaan. Serina werkt als administratief medewerker.
Waarom in de ouderraad?
Ik heb mij aangemeld bij de ouderraad omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen binnen GO! Kinderopvang. Net als andere ouders wil ik dat mijn kinderen in een leuke, goede en vooral een veilige omgeving plezier hebben als ik aan het werk ben. Als lid van de ouderraad kan ik meedenken over het beleid zodat de kinderen zich prettig kunnen ontwikkelen bij GO! Kinderopvang.

 

 

 

 

Jane Ruimschoot-Egthuijsen (KDV)
Jane is getrouwd, moeder van een dochter (2017), woonachtig in Lelystad en werkzaam als bestuurssecretaresse. Haar dochter gaat twee dagen per week met plezier naar Villa Kakelbont in Lelystad.
Waarom in de ouderraad?
Ik ben lid geworden van de ouderraad, omdat ik graag mee wil denken over de ontwikkeling van GO! Kinderopvang als kinderopvangorganisatie. Daarmee wil ik niet alleen de organisatie ondersteunen, maar ook bijdragen aan het welzijn van de kinderen die door GO! opgevangen worden. Daarnaast vind ik het belangrijk​ om GO! scherp te houden met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang en zo ook van betekenis te kunnen zijn voor de andere ouders.

 

 

 

 

Saskia Bosman (KDV)
Saskia woont sinds 1,5 jaar in Almere Poort, daarvoor woonde ze in de Pijp in Amsterdam. Haar zoon gaat twee keer in de week naar Het Vlaggenschip in Almere Poort. In augustus 2019 is haar tweede zoon op komst.
Waarom in de ouderraad?
Ik vind het leuk om deel te nemen aan de ouderraad, omdat ik graag mee denk over de belangen van ouders en kinderen die gebruik maken van GO! Kinderopvang. Met mijn pedagogische achtergrond ben ik ervan verzekerd dat ik een bijdrage kan leveren aan toekomstig beleid en aan de kwaliteit van GO! kinderopvang. Daarnaast stel ik me graag op als aanspreekpunt voor vragen, ideeën of klachten van ouders.

"Het meest waardevolle van de kinderopvang zijn de kinderen zelf."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder