Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich graag aan u voor!

 

 

 

 

 

Wieske Huijs (BSO)
Wieske Huijs is moeder van Riley Benjamin Huijs (8 jaar) en hij gaat 3 dagen per week met veel plezier naar de BSO het Vlaggenschip.
Waarom in de ouderraad?
Zelf werk ik in het onderwijs en bereid ik toekomstige pedagogisch medewerkers voor op hun werkplek.  Na 12 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben kan ik mijn eigen ervaring nu delen met mijn studenten. Zeer waardevol evenals mijn deelname aan de ouderraad waarbij ik zowel op de hoogte blijf van wat er in het werkveld gebeurt en mee kan denken over de keuzes die gemaakt worden.

Kim Dekker

 

 

 

 

Kim Dekker (BSO)
Kim is moeder van twee kinderen: Florian van 7 jaar en Majbritt van 4 jaar. Ze gaan 2 middagen per week naar de BSO bij IKC de Warande. Kim werkt bij ROC van Flevoland in Almere bij de opleidingen Sociaal Agogisch Werk. Hier worden o.a. de toekomstige medewerkers kinderopvang opgeleid.
Waarom in de ouderraad?
Vanuit mijn werk vind ik het interessant om mee te denken over het beleid in de kinderopvang. En andersom vind ik het voor mijn werk goed om meer te horen over de ontwikkelingen in het werkveld. Wat ik belangrijk vind als ouder, zijn continuïteit op de groep, een prettig pedagogisch klimaat waarin je kind zich goed kan ontwikkelen en met plezier naar de opvang gaat, goed gekwalificeerde groepsleiders en een uitdagende en hygiënische omgeving. Daarom wil ik graag meedenken en meer weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Je wilt als ouder immers de beste opvang voor je kind binnen de mogelijkheden die er zijn. Deze keuzes moeten op een goede, duidelijke manier met ouders gedeeld worden. Ik hoop hieraan, als ouderraadslid, een bijdrage te kunnen leveren.

 

 

 

 

Jane Ruimschoot-Egthuijsen (KDV)
Jane is getrouwd, moeder van een dochter (2017), woonachtig in Lelystad en werkzaam als bestuurssecretaresse. Haar dochter gaat twee dagen per week met plezier naar Villa Kakelbont in Lelystad.
Waarom in de ouderraad?
Ik ben lid geworden van de ouderraad, omdat ik graag mee wil denken over de ontwikkeling van GO! Kinderopvang als kinderopvangorganisatie. Daarmee wil ik niet alleen de organisatie ondersteunen, maar ook bijdragen aan het welzijn van de kinderen die door GO! opgevangen worden. Daarnaast vind ik het belangrijk​ om GO! scherp te houden met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang en zo ook van betekenis te kunnen zijn voor de andere ouders.

"Spelend leren, dat maakt wijs."

Tinneke Akkerman Pedagogisch medewerker VVE