Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich graag aan u voor!

Lydia Putter

 

 

 

 

Lydia Putter – Voorzitter (BSO)
Lydia is moeder van 2 kinderen, Nynke van 10 jaar en Geert van 8 jaar. De kinderen vermaken zich 3 dagen per week erg goed op BSO Schip Ahoy. Lydia werkt als projectmanager Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Almere.
Waarom in de ouderraad?
Onze beide kinderen maken al jaren gebruik van de diensten van GO!. Ze worden letterlijk groot bij GO!. Ik vind het daarom belangrijk dat GO! goed functioneert. Als lid van de ouderraad kan ik hier over meepraten en meedenken op vele aspecten, zoals pedagogisch beleid en niet onbelangrijk de tarieven.

Kim Dekker

 

 

 

 

Kim Dekker (BSO)
Kim is moeder van 2 kinderen: Florian van 7 jaar en Majbritt van 4 jaar. Ze gaan 2 middagen per week naar de BSO bij IKC de Warande. Kim werkt bij ROC van Flevoland in Almere bij de opleidingen Sociaal Agogisch Werk. Hier worden o.a. de toekomstige medewerkers kinderopvang opgeleid.
Waarom in de ouderraad?
Vanuit mijn werk vind ik het interessant om mee te denken over het beleid in de kinderopvang. En andersom vind ik het voor mijn werk goed om meer te horen over de ontwikkelingen in het werkveld. Wat ik belangrijk vind als ouder, zijn continuïteit op de groep, een prettig pedagogisch klimaat waarin je kind zich goed kan ontwikkelen en met plezier naar de opvang gaat, goed gekwalificeerde groepsleiders en een uitdagende en hygiënische omgeving. Daarom wil ik graag meedenken en meer weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Je wilt als ouder immers de beste opvang voor je kind binnen de mogelijkheden die er zijn. Deze keuzes moeten op een goede, duidelijke manier met ouders gedeeld worden. Ik hoop hieraan, als ouderraadslid, een bijdrage te kunnen leveren.

Elisa Samlal - de Vries

 

 

 

 

 

Elisa Samlal – de Vries (PSZ, KDV en BSO)
Elisa is moeder van 2 kinderen. De kinderen gaan een aantal dagdelen naar de buitenschoolse opvang. Elisa is werkzaam als verpleegkundige in een ziekenhuis en volgt een HBO studie.
Waarom in de ouderraad?
Als lid van de ouderraad mag ik meedenken en praten over de verschillende facetten die bij de opvang komen kijken. Van tarieven tot het pedagogisch beleid en van activiteiten tot veiligheid en hygiëne. Tijdens iedere bijeenkomst komen er verschillende onderwerpen ter tafel en worden we door de directie uitgenodigd om onze visie hierover te geven en dat voelt prettig.

 

 

 

 

 

Annemieke Boelman (PSZ en gastouderopvang)
Annemieke is moeder van 2 zoons. Zij gaan 2 tot 3 dagen per week naar de gastouder en de jongste zoon gaat 2 keer per week naar de peuterspeelzaal. Annemieke werkt in het MC Zuiderzee als consultatief psychiatrisch/geriatrisch verpleegkundige.
Waarom in de ouderraad?
Vanuit een evaluatiegesprek bij de gastouder ben ik gevraagd voor deelname in de ouderraad. In de ouderraad kom je veel te weten over GO! Kinderopvang. Het is leuk om mee te mogen denken over de ontwikkelingen en op de hoogte te zijn van de innovaties binnen de organisatie. GO! Kinderopvang ervaar ik als een prettige kinderopvang organisatie en daar wil ik graag mijn bijdrage aanleveren.

 

 

 

 

Priscilla de Jonge – Kalsbeek (KDV)
Priscilla is moeder van 2 dochters: Djelena van 3 jaar en Catelynn van 1 jaar. Beide kinderen gaan naar het kinderdagverblijf. Priscilla volgt een opleiding tot juridisch medewerker.
Waarom in de ouderraad?
Het is prettig om de achtergrond en diepere inhoud van de organisatie waar onze kinderen een groot deel van de week verblijven te leren kennen, door samen met andere ouders de bestuurder te adviseren en mee te denken over verbeteringen en ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Persoonlijk vind ik de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk en binnen de opvang moeten kinderen zich veilig voelen. Nu mijn kinderen zich veilig voelen bij GO! Kinderopvang, wil ik een bijdrage leveren aan dat gevoel en de kinderen het beste uit hun ontwikkeling laten halen.

"Een glimlach kan je hele dag veranderen."

Margreet Hellemons Bestuurder