Ouderraad

De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Om de ouderraad ook te voorzien van informatie zijn er oudercommissies actief op de vestigingen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@go-kinderopvang.nl.

De ouderraadleden stellen zich graag aan u voor!

Naam: Wieske Huijs
Locatie: BSO het Vlaggenschip
Plaats: Almere
Waarom in de ouderraad?: Zelf werk ik in het onderwijs en bereid ik toekomstige pedagogisch medewerkers voor op hun werkplek.  Na 12 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben kan ik mijn eigen ervaring nu delen met mijn studenten. Zeer waardevol evenals mijn deelname aan de ouderraad waarbij ik zowel op de hoogte blijf van wat er in het werkveld gebeurt en mee kan denken over de keuzes die gemaakt worden.

Kim Dekker

Naam: Kim Dekker
Locatie: BSO Warande
Plaats:  Lelystad
Waarom in de ouderraad?: Vanuit mijn werk vind ik het interessant om mee te denken over het beleid in de kinderopvang. En andersom vind ik het voor mijn werk goed om meer te horen over de ontwikkelingen in het werkveld. Wat ik belangrijk vind als ouder, zijn continuïteit op de groep, een prettig pedagogisch klimaat waarin je kind zich goed kan ontwikkelen en met plezier naar de opvang gaat, goed gekwalificeerde groepsleiders en een uitdagende en hygiënische omgeving. Daarom wil ik graag meedenken en meer weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Je wilt als ouder immers de beste opvang voor je kind binnen de mogelijkheden die er zijn. Deze keuzes moeten op een goede, duidelijke manier met ouders gedeeld worden. Ik hoop hieraan, als ouderraadslid, een bijdrage te kunnen leveren.

Naam: Jane Ruimschoot-Egthuijsen
Locatie: KDV Villa Kakelbont
Plaats:  Lelystad
Waarom in de ouderraad?: Ik ben lid geworden van de ouderraad, omdat ik graag mee wil denken over de ontwikkeling van GO! Kinderopvang als kinderopvangorganisatie. Daarmee wil ik niet alleen de organisatie ondersteunen, maar ook bijdragen aan het welzijn van de kinderen die door GO! opgevangen worden. Daarnaast vind ik het belangrijk​ om GO! scherp te houden met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang en zo ook van betekenis te kunnen zijn voor de andere ouders.

Naam: Miet Gentier
Locatie: KDV het Penseel
Plaats:  Almere
Waarom in de ouderraad?: Ik werk ondertussen 10 jaar als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Ik  heb bij zowel grote organisaties als een kleine particulier gewerkt. Ik merk dat nu  ik moeder ben, ik de kinderopvang en het werken in de kinderopvang op een hele andere manier ervaar. Dit was voor mij een mooi ontwikkelpunt als pedagogisch medewerker. Ik kon me veel beter inleven in hoe het is als ouder en de zorgen die daarbij komen.

Deze kans om bij de ouderraad te komen zag ik dan ook als een mooie kans om op nog een andere manier mijn kennis te verbreden en mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de kinderopvang. Maar dit keer vanuit de rol als ouder! Ik merk dat ik het ontzettend boeiend vind om vanuit een andere hoek te beleven op welke manier en vanuit welke denkwijze bepaalde beslissingen genomen worden binnen een grote organisatie als GO!. Ik ben dan ook dankbaar dit mee te maken, mijn eigen kennis te verbreden en mee te kunnen denken. Als ouder wil je je graag kunnen vinden in de visie van de kinderopvang waar je kind zich ontwikkelt. Het moet een plek zijn waar je kind zich ten volle kan ontwikkelen op een manier die aansluit bij de opvoeding van de ouders. Met veel plezier, fantasie en stimulans!

Naam: Rosanne Vijzelaar-de Boer
Locatie: PSZ de Harlekijn
Plaats:  Zeewolde
Waarom in de ouderraad?: Naast het haal- en brengmoment van mijn zoon, vind ik het leuk om meer mee te krijgen van het reilen en zeilen bij GO!. Ik denk graag overkoepelend mee over het maken van bepaalde keuzes en houd de waarom vraag daarbij in mijn achterhoofd.

 

Naam: Deborah van Heijningen
Locatie: BSO het Anker
Plaats:  Lelystad
Waarom in de ouderraad?: Vanuit mijn werk als hoofd Zorg en Welzijn bij Coloriet (ouderenzorg) heb ik veel te maken met het strategische beleid. Ik houd me veel bezig met beleid rondom hygiëne, voeding, Corona, BHV, toezicht houden, waarden en normen en kwaliteitseisen. Mijn zoon van vijf zit op bassischool de Windroos en maakt twee dagen in de week gebruik van de BSO, voor mij is het fijn om mee te mogen denken met de ontwikkelingen bij GO! Kinderopvang. Aangezien mijn zoontje nog heel wat jaren op deze school zal blijven (tot groep 8) kan ik deze rol ook duurzaam en langdurig vervullen.

Naam: Mieke Spruijt
Locatie: BSO het Vorstendom
Plaats: Almere
Waarom in de ouderraad?: Mijn jongens gaan minimaal 1x per week naar de BSO. In het begin vond de oudste (toen nog alleen) het moeilijk om daar te zijn. Dat heb ik geprobeerd te bespreken en ik was blij om te merken dat mijn zorgen serieus werden genomen. Het is fijn om te zien dat er dingen positief veranderd zijn! Nu kan ik ze zonder zorgen ‘achterlaten’ en moet ik zelfs wachten voordat ze met me mee willen naar huis! Deelname aan de ouderraad zorgt ervoor dat ik op een andere manier betrokken ben bij GO!, zodat ik mijn kleine steentje kan bijdragen aan een goede kinderopvang.

Naam: Amir Homayoun
Locatie: PSZ de Koppoter
Plaats: Almere
Waarom in de ouderraad?: Een goede opvoeding vind ik het meest belangrijk als het om je kinderen gaat. Ik ben vader van drie kinderen en in het algemeen vind ik het bestaan van een ouderraad erg belangrijk. Om deze reden denk ik dat het hebben van een goede relatie en interactie tussen ouders en de organisaties die met je kind te maken hebben, zeer essentieel is. Dit was voor mij ook de reden om, toen ik 18 was, voor de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening te kiezen. Ik vind het een privilege om deel uit te mogen maken van de ouderraad. Zo ben ik meer betrokken bij de opvoeding en ik hoop dat ik me nuttig kan maken voor de ouderraad en GO!. Daarnaast hoop ik te kunnen bijdragen aan een goede beleidsvorming en betere kwaliteit op de vestigingen.

Naam: Cheris 
Locatie: KDV Heldenrijk
Plaats: Almere
Waarom in de ouderraad?: Het is een mooi gegeven dat ik als lid van de ouderraad de samenwerking met GO! mag aangaan. Als ouder mag ik mijn stem laten horen; meedenken en advies geven over onderwerpen op beleidsniveau. Met mijn bijdrage hoop ik dat ik mijn steentje mag bijdragen om voor elk kind een gezonde en veilige leefklimaat te creëren. Tenslotte is het ook fijn om op een breder vlak kennis te maken met GO! i.p.v. de haal- en brengmomenten.

"Elke dag het beste voor uw kind. Dat vinden wij belangrijk."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder