Montessori Campus

Daar word je groot

Marie Curielaan 301, 1341 BA Almere

T: 06-2824 4585

E: info@go-kinderopvang.nl

Omschrijving

Blij met nieuwe samenwerking

ASG en GO! Kinderopvang zijn trots om aan te kunnen kondigen dat zij een langdurige en intensieve samenwerking aangaan binnen de Montessori Campus. De vorming van de Montessori Campus vanuit één visie past bij de uitgangspunten van ASG en GO! Kinderopvang.

De gemeenschappelijke betrokkenheid en visie zijn ook bij kinderen van de Montessori Campus belangrijk. Want of een kind al toe is aan een volgende stap hangt niet af van leeftijd, aanbod of systeem, maar van de behoefte en het welbevinden van het kind. Hiervoor is een team nodig dat dezelfde taal spreekt, vanuit dezelfde overtuiging. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal. De individuele ontwikkelingsbehoefte en welbevinden zijn leidend.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor alle informatie en aanmelden op de website van de Montessori Campus.

Groei en Ontwikkeling
GO! Kinderopvang ondersteunt kinderen actief bij de overgang van voorschool naar primair onderwijs. Zij zijn gewend hierin samen op te trekken met onderwijspartners. Voorbeelden zijn het 3+-aanbod, de Talentgroepen en het Peuterplus-aanbod. Ook hebben ze, samen met het onderwijs, Doorstroomgroepen opgezet. In deze groepen komen kinderen van 3,5 tot 4,5 jaar bij elkaar, begeleid door een pedagogisch medewerker en een leerkracht. Ook met het vormgeven en intensief samenwerken binnen een Integraal Kindcentrum, dat streeft naar één pedagogische en inhoudelijke lijn, heeft GO! ruime ervaring.

Volledig aanbod
GO! verzorgt een zo volledig mogelijk aanbod aan opvang binnen Montessori Campus. Vanaf de start is dit in ieder geval opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. We streven ernaar om vanaf augustus vanuit de tijdelijke locatie te starten met opvang.

Plaatsingsmogelijkheden
Nu al opvang nodig? In de nabijheid van Nobelhorst zijn er opvangmogelijkheden bij het Meesterwerk (El Grecostraat 171). Voor Montessorigerichte opvang kunt u voorlopig ook gebruik maken van opvang bij de Keyzerskroon in Almere (Randstad 22-67). Neem voor de plaatsingsmogelijkheden contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0320 – 294900.

Uw kind aanmelden