GO! Sport

De locatie GO! Sport gaat per 1 april 2024 sluiten.

Buitenschoolse opvang

Kom eens langs

Schouw 54-01
8232 XK, Lelystad

Tel. 06 3411 4653
info@go-kinderopvang.nl

Welkom bij GO! Sport. Ik ben Linda van Dijk, locatieleider bij GO! Sport.

Bij GO! Sport hebben de kinderen de mogelijkheid om op verschillende velden allerlei sporten te beoefenen met goede materialen en professionele begeleiding. Sport en spel staan centraal, want lekker samen bewegen is natuurlijk heel belangrijk!

Naast een ruim grasveld zijn er ook nog twee mooie kunstgrasvelden. Hier kunnen de kinderen zich volledig op uitleven. GO! Sport biedt opvang aan kinderen van 5 t/m 12 jaar. De kinderen die de BSO komen hebben allemaal affiniteit met sport.

Ouders kiezen voor ons vanwege

  • Unieke sportieve locatie (Sportpark Unicum)
  • Samen actief buiten zijn
  • Verbinding door samen actief bezig te zijn

Praktische informatie

Bekijk hier het meeste recente GGD rapport en LRK nummer.

Alle tarieven staan op de tarievenpagina, hier kun je ook de kinderopvangkosten berekenen.

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor jou en voor ons. Bekijk hier het pedagogisch beleid en werkplan.

Bevestiging van inschrijving
Je kunt je bij GO! Kinderopvang inschrijven voor een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang (GOB) en de peuterspeelzaal (PSZ). Zodra je inschrijving binnen is, ontvang je van ons een bevestiging van uw inschrijving. Vanzelfsprekend staan onze medewerkers voor je klaar om aanvullende informatie te geven of om te helpen bij het invullen van de formulieren voor het regelen van de kinderopvang. Lees verder voor meer informatie.

Wij werken graag samen met andere organisaties. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van je kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

GO! Sport is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur.

Zoveel meer bij GO! Sport

Bewegen
is leuk

Voor kinderen is het fijn om na een schooldag lekker in beweging te zijn

Samen actief buiten zijn

Op een sportieve manier bezig zijn met balspellen en teamspelen

Behoefte van het kind

We kijken naar de behoefte van het kind. Even tijd voor jezelf is ook belangrijk

Beleef de dag van je kind

Met Konnect beleef je de dag van je kind. Via een app op je smartphone of tablet ontvang je foto’s, zie je een persoonlijk schriftje van je kind met foto’s en verslagen en ontvang je actueel nieuws. Ook heb je digitaal inzicht in je plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van je kind, maar ook als we je uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij je aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wil jij ook wel meedenken en praten over de opvang van je kind!

Vrijblijvend inschrijven
of meer weten?

Schrijf je kind vrijblijvend in, dan nemen we contact met je op en vertellen we je meteen meer over de mogelijkheid tot plaatsing. Ook nodigen we je uit voor een rondleiding, zodat je rustig kunt kennismaken en je daarna definitief kunt inschrijven.