Talentgroepen

Talentgroepen zijn voor kinderen uit Lelystad tussen 2 en 4 jaar. Deze kinderen willen we een vliegende start geven. Dit doen wij door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier te ontwikkelen. Talentgroepen worden als pilot opgezet, op 4 locaties in Lelystad. We bouwen voort op de mooie resultaten van peuterspeelzaal Peutertalent.

Nu komen er 4 nieuwe locaties bij: Finnjol, Speelkajuit, Zuidwester en Dolfijntjes 1. Pedagogisch medewerkers en deskundigen zoeken hier samen naar effectieve en uitvoerbare mogelijkheden om kinderen meer kansen te geven op een succesvolle ontwikkeling. Talentgroepen zijn onderdeel van het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van de gemeente Lelystad. De ambitie is dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen, zodat ze zonder (taal)achterstand naar groep 1 kunnen gaan. Bekijk voor meer informatie de folder.