Passende opvang

GO! Kinderopvang biedt passende opvang
GO! Kinderopvang wil alle kinderen van 0 tot 13 jaar de mogelijkheid bieden om optimaal te Groeien en Ontwikkelen (GO!). Ook de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en iets extra’s nodig hebben.

In 2015 heeft de gemeente Lelystad de vraag aan GO! gesteld om een aanbod voor passende opvang te creëren. GO! heeft dit met enthousiasme en betrokkenheid opgepakt. Er wordt samengewerkt met MEE, Vitree en Triade. Een vast team van medewerkers van deze organisaties biedt ondersteuning en coaching aan de pedagogisch medewerkers van GO!. Maar er wordt ook ondersteuning geboden aan kinderen en ouders, afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

Uitgangspunt is een individueel aanbod op maat, voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De ondersteuning is zo gewoon mogelijk, binnen de reguliere opvanggroep . Daar waar mogelijk  in de eigen vertrouwde omgeving en in de eigen wijk. De ondersteuning is op (individuele) maat, zo licht mogelijk en niet langer dan nodig is. Kinderen worden niet (over)geplaatst naar gespecialiseerde opvang: de gespecialiseerde hulp komt naar hen toe. Zowel de kinderen, hun ouders en de pedagogisch medewerkers krijgen extra begeleiding. Hier profiteren ook de andere kinderen in de opvang van, want de opgedane kennis kan ook in andere situaties worden toegepast.

De aanmelding voor plaatsing bij GO! in het kader van passende opvang verloopt via verschillende routes. Ouders doen zelf de aanvraag bij GO!, maar ook vanuit het jeugd- en gezinsteam kan het verzoek tot plaatsing komen.

Passende opvang is nu nog een pilot, maar wordt na 2 jaar (in 2018) structureel. Voor de duur van de pilot zijn er ook extra financiële middelen beschikbaar voor de financiering van  kindplaatsen. Uitgangspunt is dat ouders die werken of studeren gebruik maken van de vergoeding die mogelijk is via kinderopvangtoeslag. GO! kinderopvang helpt bij de aanvraag hiervan. Als er geen recht is op kinderopvangtoeslag, dan zijn er andere financieringsmogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer weten over passende opvang en welke mogelijkheden dit biedt voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met GO! Kinderopvang, Tella Benzerrouk, tel: 0320-294900 (maandag t/m donderdag).


"Het meest waardevolle van de kinderopvang zijn de kinderen zelf."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder