Coronavirus

Coronavirus

Voor alle ouders die opvang afnemen bij GO!
Zojuist heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Dit betekent dat vanaf morgen 16 maart alle onderwijs en kinderopvanglocaties gesloten zijn. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april. We begrijpen dat dit voor overlast kan zorgen.

Opvang komende twee dagen

Peuterspeelzalen

Net zoals het onderwijs zijn ook de peuterspeelzalen vanaf morgen de komende periode tot en met 6 april gesloten. Bent u werkzaam in de vitale sector dan gaan we graag in overleg met u voor de mogelijkheden van opvang. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatieleider.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Gesteund door het advies van de brancheorganisaties en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn we de komende twee dagen op de gebruikelijke locaties geopend voor ouders in de vitale sector, zoals in ieder geval de zorg, politie en brandweer. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen voor een volledig overzicht van alle beroepen.

We hebben op dit moment voor de eerste twee dagen geen zicht op het totaal aantal ouders die hier gebruik van moeten maken. We vragen u dan ook alléén gebruik te maken van deze noodopvang als het echt niet anders kan.

Belangrijk

Voor alle ouders met buitenschoolse opvang: geef in Konnect de aan- en afwezigheid van uw kind door. Zo weten de pedagogisch medewerkers welke kinderen zij wel van school moeten halen. Als u niet werkt in een vitale sector en/of uw kinderen niet naar school en opvang laat gaan, dan meldt u uw kind in ieder geval af in Konnect!

Vervolg

Voor de periode na morgen treffen we verdere voorbereidingen. We vragen u naar de behoefte aan opvang, zodat we dit inzichtelijk kunnen maken en daarop het juiste aantal geopende locaties kunnen bepalen. Hierover volgt morgen meer informatie.

Vragen

Voor al uw vragen openen we een speciale helpdesk. U kunt een mail sturen naar coronateam@go.nl. Vanaf morgen zorgen we ook voor een dagelijks overzicht van veel gestelde vragen die we plaatsen op Konnect en elke dag als update delen via een nieuwsbericht op Konnect.

We vertrouwen op uw medewerking en begrip. We doen ons uiterste best om onder de huidige omstandigheden kwalitatieve opvang te blijven bieden voor die kinderen en ouders die het nodig hebben in de komende weken.