Schip Ahoy – Annika

Daar word je groot

Tjalk 29-41, 8232 LT Lelystad

T: 0320 320 303

E: info@go-kinderopvang.nl

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor u en voor ons.

Pedagogische visie
De verschillende diensten van kinderopvang worden door professionals uitgevoerd. Deze zijn erop gericht een verantwoord pedagogisch klimaat te creëren, waarbij het individuele kind met ouders in relatie tot de opvanggroep, centraal staat. Dit vanuit de eigenheid van elke werksoort en vestiging.

Pedagogisch beleid
De pedagogische visie wordt vorm gegeven in het pedagogisch beleid, onze Oranje Paraplu. Dit is uitgewerkt in een pedagogisch werkplan BSO waarin de door GO! Kinderopvang gegeven kaders per leeftijdsgroep en vestiging worden ingevuld.

Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Een kind wordt in een veilige, warme, vertrouwde en respectvolle omgeving opgevangen, waarin ruimte is voor de eigenheid van het kind.
  • Een kind krijgt mogelijkheden en situaties aangeboden waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen op sociaal, emotioneel, verstandelijk en motorisch gebied.
  • Een kind krijgt de mogelijkheid een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, zichzelf te respecteren en daarnaast respect voor anderen en andermans eigendommen te hebben.

Kinderen zijn het meest kostbare "bezit" van een ouder. Wanneer een ouder deze zorg aan ons toevertrouwd is het van belang dat een ouder zich prettig op de locatie voelt. Openheid, flexibiliteit, laagdrempeligheid en meedenken met ouders zijn mijn kernwoorden. Wat voor mij voorop staat, is het welbevinden van ieder kind met zijn/haar eigen behoeftes. Kinderen die naar huis gaan met mooie, leuke en leerzame ervaringen en later fijne herinneringen hebben aan de opvang, dat is waar het allemaal om gaat en waar ik voor sta.

Iris Appelmelk Locatieleider