Landhuis – Landerijen

Daar word je groot

Bouvigne 13-15, 8226 TJ Lelystad

T: 0320 320 136

E: info@go-kinderopvang.nl

Pedagogisch beleid en werkplan

Als ouder moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kind op een goede manier opgevangen wordt. De benadering en werkwijze van de medewerkers hebben wij daarom in een pedagogische visie en beleid vastgelegd. Duidelijkheid voor u en voor ons.

Pedagogische visie
De verschillende diensten van kinderopvang worden door professionals uitgevoerd. Deze zijn erop gericht een verantwoord pedagogisch klimaat te creëren, waarbij het individuele kind met ouders in relatie tot de opvanggroep, centraal staat. Dit vanuit de eigenheid van elke werksoort en vestiging.

Pedagogisch beleid
De pedagogische visie wordt vorm gegeven in het pedagogisch beleid, onze Oranje Paraplu. Dit is uitgewerkt in een pedagogisch werkplan BSO waarin de door GO! Kinderopvang gegeven kaders per leeftijdsgroep en vestiging worden ingevuld.

Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Een kind wordt in een veilige, warme, vertrouwde en respectvolle omgeving opgevangen, waarin ruimte is voor de eigenheid van het kind.
  • Een kind krijgt mogelijkheden en situaties aangeboden waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen op sociaal, emotioneel, verstandelijk en motorisch gebied.
  • Een kind krijgt de mogelijkheid een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, zichzelf te respecteren en daarnaast respect voor anderen en andermans eigendommen te hebben.

De basis in de jonge jaren van het kind is zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling tot volwassenen. In deze periode is het van belang dat het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien in zijn eigen tempo. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Ilona Vlietman Locatieleider