Landridder

Daar word je groot

Pauwenburg 6, 8226 TA Lelystad

T: 0320 320 012

E: info@go-kinderopvang.nl

Omschrijving

BSO de Landridder is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties is er de hele dag opvang.

Voorschoolse opvang
Al eerder opvang nodig bij BSO de Landridder? Ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk. Als het nodig is kan uw kind bij ons ontbijten.

Ligging
BSO de Landridder is gevestigd in gebouw de Borg in de Landerijen. In de Borg is ook opvang mogelijk bij de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. In dit gebouw zitten ook de scholen de Lispeltuut, de Meander, 3Sprong en een sporthal. De jongere kinderen van deze scholen en de scholen Driestromenland, de Poolster en de Helmstok gaan naar BSO de Landridder.

Activiteitencarrousel
BSO de Landridder biedt de activiteiten aan in een activiteitencarrousel. Nadat de kinderen na schooltijd eerst wat eten en drinken in hun stamgroep, kiezen zij daarna een activiteit. Elke ruimte is geschikt voor een andere activiteit, van sport en spel tot creatief of koken. Zo doen kinderen samen met leeftijdgenootjes activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd.

Vestiging
De kinderen zijn bij BSO de Landridder verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: onderbouw, oudste onderbouw en middenbouw. Ook de voorschoolse opvang vindt plaats op deze vestiging. Voor de oudste kinderen is de opvang bij BSO het Landhuis, dat direct naast gebouw de Borg ligt. De medewerkers van de BSO hebben korte lijnen met de leerkrachten.

De kinderen worden van andere scholen in de buurt opgehaald. We doen uitstapjes naar bijvoorbeeld speeltuin Schateiland of Natuurpark Lelystad. Eén keer per week krijgen de jongste kinderen sportles van een sportdocent. Voor de sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de grote gymzaal, het speellokaal of één van de buitenruimtes.

De buitenruimte biedt veel verschillende speelmogelijkheden zoals een basketbalveld, voetbalveld, speeltoestellen en heel veel ruimte.

Rondleiding aanvragen

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van uw kind, maar ook als we u uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij u aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wilt u ook wel meedenken en praten over de opvang van uw kind!

Beleef de dag van uw kind!
Met Konnect kunt u de dag van uw kind beleven. Via een app op uw smartphone of tablet ontvangt u foto’s, ziet u een persoonlijk schriftje van uw kind met foto’s en verslagen en ontvangt u actueel nieuws. Ook heeft u digitaal inzicht in uw plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

1-konnect-maakt-zichtbaar

Beschikbare plaatsen
Voor de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het klant contact centrum (KCC) op telefoonnummer 0320 – 294 900. Zij kunnen aan de hand van uw wensen de mogelijkheden met u doornemen.

Uw kind aanmelden
U kunt uw kind hieronder vrijblijvend aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0320 – 294 900. Wij staan u graag te woord!

Uw kind aanmelden

Samenwerkingspartners
Wij werken graag samen met andere organisaties. Eén van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van uw kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.

 

De basis in de jonge jaren van het kind is zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling tot volwassenen. In deze periode is het van belang dat het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien in zijn eigen tempo. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Ilona Vlietman Locatieleider