Compositie

Daar word je groot

Chagallweg 6-8, 1328 LE Almere Tussen de Vaarten

T: 036 200 2002

E: info@go-kinderopvang.nl

Omschrijving

BSO de Compositie is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur.

Verlengde opening
Eerder of later opvang nodig? Dat kan vanaf 7.00 uur. Ook aan het einde van de dag heeft u de mogelijkheid om opvang af te nemen tot 19.00 uur.

Ligging
BSO de Compositie ligt in de wijk Tussen de Vaarten in Almere Stad. BSO de Compositie is gevestigd in basisschool De Compositie en is dichtbij een bushalte.

Samen spelen met leeftijdsgenootjes
Op deze vestiging komen kinderen van 4 tot en met 12 jaar van basisschool De Compositie. Het aanbod van activiteiten is afgestemd op de leeftijd van het jonge of oudere kind. Naast de buitenschoolse opvang is er ook opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar bij KDV de Compositie en voor kinderen van 2 – 4 jaar bij PSZ de Compositie.

De vestiging
BSO de Compositie maakt gebruik van de bibliotheek, de speelzaal, de gymzaal en het schoolplein van basisschool De Compositie. Verder is er een atelier en een grote buitenruimte.

Rondleiding aanvragen

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het halen en brengen van uw kind, maar ook als we u uitnodigen voor een informatievond of een oudergesprek. Soms vragen wij u aanwezig te zijn bij de afsluiting van een activiteit. Wij streven ernaar om op elke vestiging een actieve oudercommissie te hebben. Misschien wilt u ook wel meedenken en praten over de opvang van uw kind!

Beleef de dag van uw kind!
Met Konnect kunt u de dag van uw kind beleven. Via een app op uw smartphone of tablet ontvangt u foto’s, ziet u een persoonlijk schriftje van uw kind met foto’s en verslagen en ontvangt u actueel nieuws. Ook heeft u digitaal inzicht in uw plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.

Uw kind aanmelden
U kunt uw kind hieronder vrijblijvend aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0320 – 294 900. Wij staan u graag te woord!

Uw kind aanmelden

Samenwerkingspartners
Wij werken graag samen met andere organisaties. Eén van de belangrijkste samenwerkingspartners is het onderwijs. De groei en ontwikkeling van uw kind staan hierbij centraal. Maar ook met andere organisaties in de wijk doen wij dingen samen.